Pereiti į pagrindinį turinį

  • Taika

Pirmajai Šiauliuose privačiai kogeneracinei jėgainei, kuri turėtų apimti ir dalį šios teritorijos, suinteresuotoji miesto visuomenė reikalauja pilno poveikio aplinkai vertinimo

 

2013 m. rugsėjo 19 d.

2022 m. lapkričio 13 d. redakcija

 

2013 m. rugpjūčio 19 d. V. Bielskio g. 15, Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita), kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

2013 m. rugsėjo 9 d. raštu grupė šiauliečių, dalyvavusių 2013 m. rugpjūčio 19 d. vykusiame susirinkime, – Aurimas Nausėda, Eduardas Svirskis, Vytautas Kabaila, Stasys Grigaliūnas – kreipėsi į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, informuodami, jog Ataskaitoje trūksta esminės informacijos, yra daug tikslintinų vietų, o susirinkę suinteresuotosios visuomenės atstovai Ataskaitai nepritarė.

Kreipimąsi pasirašiusių asmenų nuomone, būtina surengti pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su patikslinta Ataskaita.

Minėtų institucijų taip pat buvo paprašyta pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ papildomos informacijos, susijusios su vaikų darželio, gyvenamųjų namų ir sporto salės tarša, informuoti apie būsimus veiksmus, kuriuos atliks kompetentingos institucijos, apsvarstyti galimybę prašyti pilno poveikio aplinkai vertinimo uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamai ūkinei veiklai.

Kreipimąsi pasirašę asmenys jų interesams atstovauti santykiuose ir tolimesniuose susirašinėjimuose su kreipimesi paminėtomis institucijomis įgaliojo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narį Aurimą Nausėdą.

 

PRIDEDAMA:

1. Grupės šiauliečių - Aurimo Nausėdos, Eduardo Svirskio, Vytauto Kabailos, Stasio Grigaliūno – pasirašytas 2013 m. rugsėjo 9 d. kreipimasis į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, 2 lapai.

2. Informacinis pranešimas apie UAB „GECO-Taika“ planuojamą ūkinę veiklą, įrengiant 20 MW šilumos galios ir iki 5 MW elektros galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštas „Dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma adresu V. Bielskio g. 13, veiklos įtakos socialiniams veiksniams“, skirtas susirinkimo, kuriame vyksta viešas visuomenės supažindinimas su Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, pirmininkui, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA