Pereiti į pagrindinį turinį

  • Svirskis

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Antroje eilėje antras iš kairės dr. Eduardas Svirskis

 

 

 

2011 m. lapkričio 26 d.

2021 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) posėdyje, vykusiame 2011 m. lapkričio 4 d., 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstomas Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių regiono skyriaus kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. Posėdyje dalyvavo minėto skyriau koordinatorius Šiauliuose dr. Eduardas Svirskis, kaip vienas iš kreipimosi bendraautorių.

Dr. Eduardas Svirskis kreipimosi tekstą išdalina darbo grupės nariams, jį perskaito, pakomentuoja, aptariama problema, susijusi su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ viešai skelbiamos vartotojams svarbios informacijos trūkumu, sunkumais šią informaciją gauti tiek iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, tiek iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos.

Vyksta diskusijos dėl būtinybės reikalauti, kad būtų sudaryta akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, kitų savivaldybės valdomų ir kontroliuojamų įmonių stebėtojų tarybos.

Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritaria pasiūlymui palaikyti Nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių regiono skyriaus kreipimąsi į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. Tuo labiau, kad šį kreipimąsi pasirašo ir Darbo grupės narys Algirdas Drevinskas.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių regiono skyriaus 2011 m. kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius, 2 lapai.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. lapkričio 4 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. lapkričio 10 d. protokolas Nr. VM-131), 8 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA