Pereiti į pagrindinį turinį

  • Aušros alėja 64

Šiame pastate (Aušros alėja 64, Šiauliai) 2008 m. buvo įregistruota asociacija „Pilietinių iniciatyvų sambūris“. Tame pačiame pastate, kairėje pastato pusėje, įsikūrusi Darbo partija, o dešinėje pastato pusėje įsikūręs Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Šiaulių skyrius

 

2013 m. rugsėjo 12 d.

2022 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

2013 m. rugpjūčio 19 d. V. Bielskio g. 15, Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

Prieš prasidedant susirinkimui jo pirmininkei Linai Šleinotaitei-Budrienei asociacija „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ (toliau – Pilietinių iniciatyvų sambūris) įteikė 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštą „Dėl „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos Bielskio 13“.

Pilietinių iniciatyvų sambūris pateikė keturis pastebėjimus, kurie netenkino sambūrio valdybos pirmininkės Jūratės Burakauskienės, Algimanto Sėjūno, Aurimo Nausėdos ir Rimanto Balbieriaus, išreiškusių susirūpinimą dėl kietųjų dalelių KD10 koncentracijos, netoli planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos esančio vaikų darželio „Coliukė“, šiauliečiams įstatymų nustatytos galimybės gauti šilumos energiją už galimą mažiausią kainą.

Įteiktame rašte buvo išreikštas reikalavimas atlikti papildomą užterštumo analizę pagal veiklos vietą ir „vėjų rožę“, siekiant stabdyti nors ir menkiausią užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 didėjimą, atlikti papildomus skaičiavimus, siekiant išaiškinti užterštumo įtaką darželiui „Coliukė“ (Spindulio g. 7), esant ekstremaliems oro sąlygų ir vėjo stiprumo kitimo ta kryptimi atvejams, paruošti pilną PAV ataskaitą, kadangi įmonės veikla gali turėti neigiamą poveikį Šiaulių miesto socialinei ir ekonominei situacijai.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjos buvo pareikalauta pristabdyti tolimesnę atliekamų veiksmų eigą iki atsakymo iš LR Ministro Pirmininko ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos gavimo bei Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos ir savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano pakeitimo ir patvirtinimo.

Pilietinių iniciatyvų sambūriui į 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštą buvo atsakyta pastebėjimų ir reikalavimų dėl „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos Bielskio 13 (kogeneracinė jėgainė – 20MW) įvertinimo pažyma, kurią 2013 m. rugpjūčio 29 d. parengė uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina Sakalauskaitė.

 

PRIDEDAMA:

1. Asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštas „Dėl „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos Bielskio 13“, 2 lapai.

2. Pastebėjimų ir reikalavimų dėl „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos Bielskio 13 įvertinimo pažyma, kurią 2013 m. rugpjūčio 29 d. parengė uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina Sakalauskaitė, atsakydama į asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštą, 4 lapai.

3. LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei skirtas grupės šiauliečių pasirašytas 2013 m. rugpjūčio 13 d. raštas „Dėl šilumos ūkio politikos Šiaulių mieste ir Lietuvoje“, 3 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA