Pereiti į pagrindinį turinį

  • Mokinių vežimas

esf

2022 m. sausio 4 d.

Trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui 2021 m. gruodžio 30 d. išsiuntė parengtą pasiūlymą dėl mokinių nemokamo vežimo miesto ir priemiestiniu viešuoju transportu.

Dokumentas Susisiekimo ministerijoje buvo užregistruotas 2021 m. gruodžio 30 d., registracijos Nr. 1-13239.

Tai viešojo valdymo sričiai „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ priskirtinas pasiūlymas, teikiamas įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Vyriausybės finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015). Pareiškėjas - viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, partneriai - asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019-07-26 iki 2022-07-26.

Pasiūlymu siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių Transporto lengvatų įstatyme, reglamentuojančiame važiavimo keleiviniu transportu lengvatas asmenims, turintiems teisę važiuoti nemokamai ir su nuolaida, įskaitant lengvatas asmenims, važiuojantiems vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais.

Pasiūlymo rengėjų nuomone, jeigu valstybė ir savivaldybės planuoja skirti viešąjį finansavimą viešojo transporto patrauklumui užtikrinti, tai nemokamas mokinių vežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais būtų būtent tokia investicija, pati geriausia, tikslingiausia ir labiausiai atsiperkanti tokio pobūdžio investicija.

Pasiūlymo rengimo grupės narius konsultavo judumo ekspertas Egidijus Skrodenis.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui skirtas 2021 m. gruodžio 30 d. pasiūlymas „Dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais“, 5 lapai.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai skirtas 2021 m. gruodžio 30 d. pasiūlymo lydraštis, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2022 m. sausio 3 d. elektroninis laiškas, patvirtinantis 2021 m. gruodžio 30 d. pasiūlymo užregistravimą, 1 lapas.

4. Uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“ skirtas 2021 m. lapkričio 18 d. raštas Nr. 31 SI „Dėl mokinių vežimo miesto reguliaraus susisiekimo autobusais“, 2 lapai.

5. Uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus Vaido Seiracko 2021 m. lapkričio 23 d. raštas Nr. SR-764 „Dėl informacijos pateikimo“, 2 lapai.

6. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ pavaduotojos keleiviniam transportui Irenos Januškevič 2021 m. gruodžio 10 d. elektroninis laiškas „Dėl mokinių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais bei troleibusais“, 3 lapai.

7. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio 2021 m. gruodžio 13 d. elektroninis laiškas „Dėl mokinių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais bei troleibusais“, 2 lapai.

8. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio 2021 m. gruodžio 13 d. atsakymas į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. 34 V pateiktus klausimus, 4 lapai.

9. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio 2021 m. gruodžio 14 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio 2021 m. gruodžio 14 d. atsakymas į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 40 V pateiktus klausimus, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA