Pereiti į pagrindinį turinį

  • Savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

 

jpg

siunčiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai kartu su 2021 m. gegužės 4 d. lydraščiu įteiktą 2021 m. gegužės 3 d. pasirašytą pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (pagrindinis pasiūlymas) ir 2021 m. gegužės 4 d. pasirašytą pasiūlymą dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (alternatyvus pasiūlymas). 
Apie pasiūlymų priėmimą ir užregistravimą Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus administratorė Eglė Klibavičienė informavo 2021 m. gegužės 5 d. elektroniniu laišku „Pasiūlymai dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 ir 34 straipsnių pakeitimų“ (dokumentas gautas ir užregistruotas 2021 m. gegužės 4 d., registracijos numeris 1G-6296). 
Pasiūlymus parengė ir pasirašė trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ ir viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“. 
Tai viešojo valdymo sričiai „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ priskirtinas pasiūlymas, teikiamas įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Vyriausybės finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015). Pareiškėjas - viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, partneriai - asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019-07-26 iki 2022-07-26. 
Pasiūlymais siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie būtų įtvirtinti Vietos savivaldos įstatyme, kaip teisės akte, skatinančiame ir plėtojančiame vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, nustatančiame ne tik savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką, kompetenciją, vietos savivaldos principus, savarankiškąsias ir valstybines savivaldybių funkcijas, ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus, bet ir savivaldybių santykius su gyvenamųjų vietovių bendruomenėmis, jų renkamais atstovais – seniūnaičiais. 
Rengiant pasiūlymus pirmiausia buvo aptartas šiuo metu galiojantis Vietos savivaldos įstatymas, reglamentuojantis gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas, seniūnaičių teises ir pareigas. Kartu su pasiūlymų rengimo grupės nariais ir savanoriais buvo išanalizuoti atsakymai į paklausimus, gauti iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos, bendruomeninių organizacijų vadovų, seniūnaičių. Taip pat buvo išanalizuota 2014 - 2020 metų Nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, Europos vietos savivaldos chartija. 
Ačiū pasiūlymus rengusios grupės nariams: grupės vadovei Dainorai Samčenkienei (Šiaurės Lietuvos kolegija), Audronei Rimkevičienei (Šiaurės Lietuvos kolegija), Elvyrai Užkuraitienei (Lieporių bendruomenės centras), savanoriams Jonui Šidlauskui ir Danutei Genienei (asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“), pasiūlymus rengusios grupės konsultantui ir ekspertui doc. dr. Sauliui Nefui. 
Ačiū Lietuvos savivaldybių asociacijai, Šiaulių miesto, kitų miestų bei rajonų savivaldybėms, seniūnijoms už jų iškeltas problemas ir nuomones, susijusias su Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis gyventojų skaičių miestų seniūnaitijose, gyvenamųjų vietovių suskirstymą į seniūnaitijas. 
Ačiū Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungai, bendruomeninėms organizacijoms, jų nariams bei seniūnaičiams už jų nuomones, pasidalinimą patirtimi, istorijomis apie seniūnaičio darbą, jo atstovavimą gyvenamosios vietovės bendruomenės interesams, rūpinimąsi šiais interesais, jo santykius su gyvenamosios vietovės bendruomeninėmis organizacijomis ir gyventojais. 
Apskritojo stalo nuotolinė diskusija „Kaip suefektyvinti seniūnaičių rinkimo ir atstovavimo gyventojų interesams procesus: siūlomos pataisos Vietos savivaldos įstatyme“, vykusi 2021 m. balandžio 23 d., pateikiama: 


https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/apskritojo-stalo-diskusija-apie-vietos-savivalda-seniunaicius-ir-seniunaitijas

https://youtu.be/sk8TQ5d8JS8

 

PRIDEDAMA: 
1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 3 d. pasirašytas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (pagrindinis pasiūlymas), 3 lapai. 
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 4 d. pasirašytas pasiūlymas dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (alternatyvus pasiūlymas), 18 lapų. 
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtas 2021 m. gegužės 4 d. lydraštis, 2 lapai. 
4. Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus administratorės Eglės Klibavičienės 2021 m. gegužės 5 d. elektroninis laiškas „Pasiūlymai dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 ir 34 straipsnių pakeitimų“, 1 lapas. 
5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2021 m. kovo 25 d. raštas Nr. S-1126 „Dėl vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos pakeitimo“, 2 lapai. 
6. Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės 2021 m. balandžio 16 d. raštas Nr. (4)-SD- „Dėl nuomonės pateikimo“, 2 lapai. 
7. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktoriaus Andriaus Kabišaičio 2021 m. balandžio 13 d. raštas Nr. S-2021-1825 „Dėl Vietos savivaldos įstatymo nuostatų“, 3 lapai. 
8. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vadovo vyresniosios patarėjos Dalios Masaitienės 2021 m. balandžio 14 d. elektroninis laiškas „Dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas“, 2 lapai. 
9. Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos tarybos pirmininko prof. Ramūno Navicko 2021 m. kovo 15 d. elektroninis laiškas „Dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos“, 2 lapai. 
10. Kauno bendruomenių centrų asociacijos atstovės Marijos Bindokaitės 2021 m. kovo 16 d. elektroninis laiškas „Dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos“, 1 lapas. 
11. Šiaulių miesto asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ pirmininkės Elvyros Užkuraitienės 2021 m. kovo 17 d. elektroninis laiškas „Dėl LR vietos savivaldos įstatymo 33 str. 1 dalies 3-osios nuostatos keitimo“, 1 lapas. 
12. Šiaulių miesto Pabalių seniūnaitijos buvusios seniūnaitės Linos Rešeliauskienės 2021 m. balandžio 13 d. elektroninis laiškas, 1 lapas. 
13. Šiaulių miesto savivaldybės Aukštabalio seniūnaitijos buvusios seniūnaitės Jolitos Dūdienės 2021 m. balandžio 13 d. elektroninis laiškas „Dėl seniūnaičių skaičiaus seniūnaitijoje ir kitų problemų“, 2 lapai. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA