Pereiti į pagrindinį turinį

  • Krymo g.

Jau daugelį metų apleista automobilių parkavimo aikštelė Krymo gatvėje, apie kurią nieko neužsimenama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021 m. lapkričio 10 d. elektroniniame laiške

 

 

Sveiki,

 

siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2021 m. lapkričio 10 d. elektroninį laišką „Dėl Krymo gatvės“.

 

2021 m. spalio 25 d. elektroniniu laišku Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Sodienė informavo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Krymo gatvės gyventojai nepritaria vienpusio eismo organizavimui Krymo gatvėje, bus paliktas dvipusis eismas.

Tuo pačiu buvo pateikta informacija ir apie tai, kad 2020 m. vasario 27 d. rašte Nr. 01 pateikti kiti 7 klausimai bus svarstomi artimiausiame Saugaus eismo komisijos posėdyje arba sprendimas bus priimtas gatvių apžiūros metu.

2021 m. lapkričio 10 d. gautas Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės elektroninis laiškas, kuriuos buvo pranešta, kad komisija, susidedanti iš Šiaulių apskrities VPK Kelių priežiūros tarnybos atsakingo pareigūno ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovų (toliau – Komisija), pagal gautus prašymus dėl kelio ženklų įrengimo ir horizontalaus gatvių dangų ženklinimo 2021 m. lapkričio 4 d. atliko miesto gatvių apžiūrą.

Komisija, atlikusi miesto gatvių apžiūrą, rekomendavo Krymo g. nuo Lieporių g. iki mažo spindulio į dešinę abiejose gatvės pusėse įrengti kelio ženklus Nr. 333 „Stovėti draudžiama“. Taip buvo teigiamai išspręstas daugiabučio namo Krymo g. 40-31 gyventojo Viktoro Poškevičiaus prašymas. Tokiam prašymui buvo pritarę Antanas Jadenkus, DNSB Krymo g. 4 ir Krymo g. 12 pirmininkas; Arūnas Beniušis, DNSB Krymo g. 14 pirmininkas; Irma Glincerienė, namo Krymo g. 24-54 gyventoja; Eligijus Lapinskas, namo Krymo g. 34-25 gyventojas, Vidmantas Songaila, DNSB Krymo g. 16 pirmininkas, lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė Reda Ponelienė.

 

Vidmanto Songailos, DNSB Krymo g. 16 pirmininko, prašymui kartu su draudžiamaisiais kelio ženklais 333 „Stovėti draudžiama“ įrengti papildomą lentelę 828 „Galiojimo laikas darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 18 val. 30 min.“ Krymo gatvės pabaigoje, prie vaikų darželio „Kūlverstukas“, esančio Krymo g. 3, ir Krymo gatvės pradžioje, prie privačios pradinės mokyklėlės „Smalsieji pabiručiai“, esančios Krymo g. 1, pritarta nebuvo, nes Krymo gatvė yra siaura ir yra daug automobilių parkavimo vietų aikštelėse (nuo Krymo g. 12 iki Nr. 36).

Prašymui įrengti oficialią pėsčiųjų perėją Krymo gatvėje ties daugiabučio Krymo g. 4 pietiniu kampu, pastatant nurodomąjį kelio ženklą 534 „Pėsčiųjų perėja“, Komisija nutarė nepritarti, nes, pasak Komisijos, perėja yra ties kitu daugiabučio Krymo g. 4 kampu, 60 m atstumu. Antanas Jadenkus, DNSB Krymo g. 4 ir Krymo g. 12 pirmininkas, yra įsitikinęs, kad tokia perėja yra būtina, nes čia daug moksleivių neoficialiai kerta Krymo gatvę eidami į Lieporių gimnaziją.

Prašymui įrengti įspėjamuosius kelio ženklus Nr. 113 „Vingis į dešinę“ ir Nr. 114 „Vingis į kairę“ Krymo gatvėje tarp namų Nr. 16 ir Nr. 36 esančiame gatvės posūkyje Komisija nutarė nepritarti, nes, pasak Komisijos, posūkyje matomumas yra geras. Vidmanto Songailos, DNSB Krymo g. 16 pirmininko, nuomone, posūkyje matomumas nėra geras, ypač vakarais, naktį, nes ne vienas automobilis čia yra patyręs avariją, o paskutinis automobilis čia avariją patyrė vėlų 2021 m. spalio pabaigos vakarą ...

 

Automobilių parkavimo abiejose Lieporių gatvės pusėse problemą Komisija pasiūlė nagrinėti Saugaus eismo komisijoje. Šią problemą iškėlė Antanas Jadenkus, DNSB Krymo g. 4 ir Krymo g. 12 pirmininkas; Jolanta Šilenskienė, DNSB Krymo g. 38 pirmininkė; Irma Glincerienė, namo Krymo g. 24-54 gyventoja, lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė Reda Ponelienė.

 

Į prašymus įrengti (sutvarkyti) automobilių stovėjimo aikštelę Krymo gatvėje, šalia Lieporių gimnazijos stadiono ir lopšelio-darželio „Kūlverstukas“, prieš namą Krymo g. 16, sutvarkyti pėsčiųjų takus, vedančius link Lieporių gimnazijos, vaikų darželio-lopšelio „Kūlverstukas“, reaguota nebuvo. Šiuos prašymus pateikė: Jolanta Šilenskienė, DNSB Krymo g. 38 pirmininkė; Viktoras Poškevičius, namo Krymo g. 40-31 gyventojas, Lieporių gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė, lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė Reda Ponelienė, viešosios įstaigos „Smalsieji pabiručiai“ direktorė Jūratė Šarkuvienė.

Į prašymus įrengti šaligatvį Krymo gatvėje, ties vaikų darželiu-lopšeliu „Kūlverstukas“, įrengti pėsčiųjų perėjas per Krymo gatvę ties daugiabučiais Krymo g. 36, einant link Lieporių gimnazijos, ir Krymo g. 38, einant link vaikų darželio-lopšelio „Kūlverstukas“ taip pat nebuvo reaguota. Šiuos prašymus pateikė Viktoras Poškevičius, namo Krymo g. 40-31 gyventojas.

Nieko neatsakyta į Algimanto Lukoševičiaus, namo Krymo g. 8-9 gyventojo bei Vidmanto Songailos, DNSB Krymo g. 16 pirmininko pateiktą pasiūlymą parkuoti automobilius vienoje Krymo gatvės pusėje, jeigu būtų praplatinta Krymo gatvė arba padarytos įlankos automobiliams statyti.

Nieko neatsakyta ir į pasiūlymą ties Lieporių prekybos centru praplatinti aklagatvį iš Krymo gatvės, kad galėtų prasilenkti mašinos, ir įrengti krovininių automobilių apsisukimo aikštelę, kurį pateikė DNSB Krymo g. 16 pirmininkas Vidmantas Songaila.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2021 m. lapkričio 10 d. elektroninis laiškas „Dėl Krymo gatvės“, 1 lapas.

2. 2020 m. vasario 27 d. raštas Nr. 01 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje, gyventojų apklausos rezultatų ir gyventojų pateiktų prašymų“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vincui Urbonavičiui, 5 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 16 d. elektroninis laiškas „Dėl kelio ženklų pietiniame rajone“, 1 lapas.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2021 m. spalio 25 d. elektroninis laiškas „Dėl negauto atsakymo į 2020 m. vasario 27 d. raštą Nr. 01“, 2 lapai.

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2021 m. spalio 25 d. elektroninis laiškas „Dėl gauto prašymo“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA