Pereiti į pagrindinį turinį

  • Savivaldybė

Panašu, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba yra linkusi inicijuoti moratoriumą nepriklausomų šilumos gamintojų investicijoms į miesto šilumos ūkį

 

2013 m. lapkričio 22 d.

2022 m. lapkričio 13 d. redakcija

 

2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusio uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės Dubijos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos antrojo (pakartotinio) pristatymo visuomenei metu planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas susirinkimo dalyviams aiškino, jog nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina bus siūloma 15 proc. mažesnė ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą. Kaip tai bus padaryta, planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas paaiškinti negalėjo, apie tai informacijos nebuvo ir pačioje ataskaitoje.

Baigiantis susirinkimui savivaldybės gyventojo Rimanto Balbieriaus iniciatyva susirinkusių miesto suinteresuotosios visuomenės atstovų buvo paklausta, kas pritaria ir kas nepritaria uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

Ataskaitai pritarė tik viena Nijolė Balčiūnienė, visi likę suinteresuotosios visuomenės atstovai balsavo, kad ataskaitai nepritaria.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo subjektus informavo apie priimtą atrankos išvadą – uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamai ūkinei veiklai – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Ir uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“, ir uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“, pristatydamos savo būsimųjų veiklų ataskaitas visuomenei, kad ir nenoromis, bet leido suprasti, kad jos net nebūtų planavusios eiti į Šiaulius ir čia investuoti, jeigu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ne mažiau kaip 90 % Pietinės katilinės sistemai reikalingos šilumos energijos gamintų kūrendama biokurą. Joms tiesiog nebūtų prasmės su akcine bendrove „Šiaulių energija“ konkuruoti ir 10 ar net 15 metų laukti, kol atsipirks investicijos. Taip viskas nutiktų, jeigu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemoje statytų dar vieną 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę.

Labai panašu į tai, kad vilniečiai (uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“) po 2013 m. rugpjūčio 30 d. vykusio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos antrojo (pakartotinio) pristatymo visuomenei, o kauniečiai (uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“) po Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados apsisprendė taip skubiai nebesiveržti į Šiaulius.

Vilniečiai po 2013 m. rugpjūčio 30 d. aprimsta, tampa santūresniais, o kauniečiai nori Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl moratoriumo privačioms investicijoms į savivaldybių šilumos ūkius. Nors visa tai ir neįtikėtina, bet, panašu, kad taip viskas pradeda klostytis ir jau klostosi.

 

PRIDEDAMA:

1. Pakartotinio viešo visuomenės supažindinimo su UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – biokuro katilinės Dubijos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, įvykusio 2013-08-30 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vasario 16—osios g. 62, Šiauliuose, protokolas (13 lapų).

2. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA