Pereiti į pagrindinį turinį

  • Naujoji rūta

Šiame, akcinei bendrovei „Naujoji rūta“ priklausančiame pastate (V. Bielskio g. 15) 2013 m. rugpjūčio 19 d. vyko viešas Šiaulių miesto visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos statyti kogeneracinės jėgainės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 

2013 m. rugsėjo 7 d.

2022 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

2013 m. rugpjūčio 19 d. V. Bielskio g. 15, Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

Prieš prasidedant susirinkimui jo pirmininkei Linai Šleinotaitei-Budrienei Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau - Iniciatyvinė grupė) įteikė 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštą „Dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma adresu V. Bielskio g. 13, veiklos įtakos socialiniams veiksniams“.

Iniciatyvinei grupei buvo atsakyta klausimų dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma V. Bielskio g. 13, Šiauliuose, veiklos įtakos socialiniams veiksniams įvertinimo pažyma, kurią 2013 m. rugpjūčio 29 d. parengė uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina Sakalauskaitė.

 

Pažymoje buvo paaiškinta, jog uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ kogeneracinėje jėgainėje šilumos energijos gamyba galima visus metus, įskaitant ir vasarą, tačiau ne šildymo sezono metu miestui reikia kelis kartus mažiau šilumos energijos, todėl vasarą šilumą tieks tik tie gamintojai, kurie aukcionuose galės pasiūlyti mažiausią šilumos energijos kainą.

Į klausimą, kokia bus kogeneracinėje jėgainėje gaminamos šilumos energijos kainos kintamoji dedamoji, kurią sudarys kuro, vandens ir elektros energijos kaina, atsakyta nebuvo. Buvo paaiškinta, jog konkrečiai įvardijamų skaičiavimų uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ nėra atlikusi, yra modeliuojama bendra šilumos gamybos kainos tendencija ateityje, kuomet biokuro kogeneracinė jėgainė pradės veikti.

Neatsakyti į antrąjį klausimą buvo lyg ir išmintinga, nes būtų reikėję paviešinti, kad kogeneracinėje jėgainėje gaminamos šilumos energijos kainos kintamoji dedamoji bus ne didesnė nei 6,08 ct/kWh ir konkuruos su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 9,85 ct/kWh dydžio kintamąja dedamąja, kurios įmonė negalės pakeisti, jeigu apie 30 % šilumos gamins kūrendama gamtines dujas ir nestatys antrosios 20 MW galios biokuro katilinės.

Atsakyme į trečiąjį klausimą rašoma: „Pagal akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodį atliktus skaičiavimus, mieste pradėjus veikti nepriklausomiems šilumos gamintojams, kaip kad uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ kogeneracinė jėgainė, šilumos energijos kaina vartotojams sumažėtų 9,8 % arba 2,35 ct/kWh. Toks šilumos kainos sumažėjimas vartotojams leistų sutaupyti apie 9,9029 mln. Lt per metus, priklausomai nuo kuro kainų pokyčių. Pateikti skaičiavimai rodo, kad būtent nepriklausomo šilumos gamintojo atėjimas duoda didžiausią šilumos energijos kainos mažėjimo efektą, lyginant su kitais galimais Šiaulių šilumos ūkio plėtros variantais – pavyzdžiui, jeigu šilumą mieste gamintų tik esamas gamintojas, pastatęs naujus biokuro katilus, šilumos energija galutiniams vartotojams atpigtų tik 6,9 % arba 1,64 ct/kWh.“

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtos studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ 10 lape rašoma: „Įvertinus kuro struktūros pasikeitimą dėl naujojo biokuro katilo (-ų) ir dėl perkamos šilumos energijos iš nepriklausomo šilumos tiekėjo, įvertinus naujos investicijos įtaką kainai, iš viso šilumos kaina vartotojams sumažėtų 9,8 % arba 2,35 ct/kWh. Toks šilumos kainos sumažėjimas vartotojams leistų sutaupyti apie 9,9029 mln. Lt per metus, priklausomai nuo kuro kainų pokyčių.“

Nepriklausomas šilumos gamintojas „GECO-Taika“, norėdamas labiau patikti visuomenei, savo naudą šilumos vartotojams gerokai pervertino, ją daugiau nei padvigubindamas - akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ naujai statomos 20 MW galios biokuro katilinės būsimąją naudą priskyrė prie savo kogeneracionės jėgainės būsimosios naudos ...

Atsakyme į trečiąjį klausimą rašoma: „Vadinasi, nepriklausomų šilumos gamintojų atėjimas į Šiaulius yra naudingiausias galutiniams šilumos vartotojams, nes kainos mažėjimo galimybės yra iki 30 % didesnės lyginant su variantu, kai šilumos gamyba sukoncentruota vienose rankose.“

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtos studijos „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ 11 lape rašoma: „Nepriklausomo šilumos tiekėjo, net ir gaminančio šilumos energiją iš biokuro, atsiradimas nesumažina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo investicija didinant gamybos iš biokuro pajėgumus.“

Didesnį pasitikėjimą šiuo atveju kelia akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pateikta išvada, nes ji yra pagrįsta pačios įmonės surinktais duomenimis ir atliktais skaičiavimais, o nepriklausomo šilumos gamintojo išvada, neatlikus skaičiavimų ir netiksliai remiantis akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ parengtoje studijoje pateiktais duomenimis bei paaiškinimais, didesnio pasitikėjimo nekelia.

Be to, pažymos autorė neįvertino tos aplinkybės, jog minėtą studiją akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ parengė net neabejodama, kad į Šiaulius ateis jos laukiamas konkurentas – uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“.

Skaitant minėtą studiją galima nesunkiai perprasti, jog tuo atveju, jeigu į Šiaulius neateitų uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ arba jeigu ateitų uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, skirtingai nei parašyta studijoje, termofikacinėje elektrinėje kasmet stengtųsi gaminti ne 192,7 tūkst. MWh, bet 223 tūkst. MWh, o naujai pastatytoje pirmojoje 20 MW galios biokuru kūrenamoje katilinėje kasmet stengtųsi gaminti ne 63,36 tūkst. MWh, bet 95,04 tūkst. MWh šilumos energijos.

Visas šias aplinkybes uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė, teikdama atsakymą Iniciatyvinei grupei, turėjo įvertinti ir teisingai suprasti tai, kas buvo parašyta studijoje.

Atsakant į ketvirtąjį klausimą buvo pateikta informacija apie uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ akcininkus ir įstatinį kapitalą.

Atsakant į penktąjį klausimą buvo pažymėta, jog už visus uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ prisiimamus finansinius įsipareigojimus garantuoja įmonės steigėjai, nes bendrovė priklauso įmonių grupei.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštas „Dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma adresu V. Bielskio g. 13, veiklos įtakos socialiniams veiksniams“, skirtas susirinkimo, kuriame vyksta viešas visuomenės supažindinimas su Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, pirmininkui, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės klausimų dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma adresu V. Bielskio g. 13, veiklos įtakos socialiniams veiksniams įvertinimo pažyma, kurią 2013 m. rugpjūčio 29 d. parengė uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina Sakalauskaitė, 2 lapai.

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

4. Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“: „Apie mus“, 1 lapas.

5. Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“: „Karjera“, 1 lapas.

6. Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“: „Komanda“, 3 lapai.

7. Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“: „Paslaugos“, 1 lapas.

8. Aurimas Nausėda apie uždarąją akcinę bendrovę „GECO-Taika“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA