Pereiti į pagrindinį turinį

  • Kairiai

UAB „Virginijus ir Ko“2015-08-07 įsigijo žemę su pastatais. Iki to teritorijoje veikė UAB Natūralios sultys.

2016-03-23 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – nepavojingų atliekų tvarkymui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir 2016-05-26 Kairių aikštelei išduoda Taršos leidimą Nr. TL-Š.9-10/2016.

2016-06-03 įvyksta susirinkimas dėl UAB „Virginijus ir Ko“ Kairių aikštelėje planuojamo vykdyti nepavojingų atliekų surinkimo, tvarkymo (rūšiavimo, paruošimo naudoti ir (ar) šalinti), laikymo plano. Bendruomenė apdalijama pažadais, kad bus įrengtos atskiros vandens ir fekalijų kanalizacijos; prie lietaus kanalizacijos (vamzdžio) Guobų g. gyventojai galės jungtis nemokamai; nebus teršiamas upelio vanduo; veikla bus vykdoma tik uždarose patalpose; atliekų nenumato sandėliuoti atvirose aikštelėse; nenumato gruntinių vandenų ir dirvožemio taršos; nenumato biologinės taršos; nebus kvapo ir graužikų; užsodins eglutes nuo savo teritorijos; atsiradus kvapams ir triukšmui nedelsiant šalins trūkumus.

Pažadai nevykdomi. Laksto žiurkės, musių gausa. Atliekos sandėliuojamos atvirai, lietaus ir tirpsmo vanduo jas plauna. Vanduo, patekęs į valymo įrenginius, kuris išvalo tik smėlį ir naftos produktus, išleidžiamas į Šiladžio upelį, o už 560 m - į Kairių ežerą. Ežero vanduo pakeitė kvapą, apsineša taršos plėvele, pavėjui susiplaka tamsios žalės putos.

2021-01-06 įmonė pristato poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą, kurios tikslas – sanitarinėje apsaugos zonoje SAZ), sutampančioje su teritorijos tvora, pastatyti plastiko perdirbimo įmonę, kuri gamins plastiko granules. 100 m zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 16-oje stovi gyvenamieji pastatai (duomenys iš REGIA); 300 m SAZ zonoje yra 71 gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 53-oje stovi gyvenamieji pastatai.

Nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės veiklai pasirinkta netinkama teritorija.

 

Architektė

Rasa Pumputienė

8 682 40021

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentai ir įvykiai, 4 lapai.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos 1 dalis, 25 lapai.

3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos 2 dalis, 49 lapai.

4. Peticija 2021-01-06, 9 lapai.

5. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021 m. sausio 15 d. raštas Nr. (6-11 14.1.2 Mr)2-15349 „Dėl 2021-01-06 viešojoje erdvėje įvykusiam PVSV ataskaitos aptarimo susirinkimui pateiktos pretenzijos“, 3 lapai.

6. Kairių bendruomenės 2021 m. sausio 17 d. raštas „Dėl 2021-01-06 viešojoje erdvėje įvykusio PVSV ataskaitos aptarimo ir protokolo“, skirtas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 5 lapai.

7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021 m. sausio 21 d. raštas Nr. (6-11 4.80 Mr)2-21761 „Dėl 2021-01-06 viešojoje erdvėje įvykusio PVSV ataskaitos aptarimo ir protokolo“, 3 lapai.

 

Komentarai

Karolina Kozlovskė
Ant, 01/26/2021 - 16:52 Tiesioginė nuoroda
Didžiuliai kiekiai graižikų, musių, kvapų.
Tokios įmonės, nuo gyvenamųjų VietoVių, turėtų savo vEiklą vykdyti labai toli.
Kairių ežeras kenčia, kaip ir visi kairių gyventojai.
Gerardas Janušas
Ant, 01/26/2021 - 18:07 Tiesioginė nuoroda
Kai Virgilijus ir ko,nupirko tuos pastatus ir pradėjo savo veikla,už tvoros jau stovėjo gyvenamieji namai,kur gyveno jaunos šeimos ir augino mažus vaikus.Dabar kvapai,parazitai ,musės.Kokioje aplinkoje augs vaikai?ar neužneš ligų?
Gerardas Janušas
Ant, 01/26/2021 - 18:21 Tiesioginė nuoroda
Kai Uab"virgilijus ir ko" nupirko tuos pastatus ir pradėjo savo veikla už tvoros jau stovėjo gyvenamieji namai,kur gyveno jaunos šeimos ir augino mažus vaikus.dabar kvapai parazitai musės ir dar visokia neaiški tarša.kokioje aplinkoje auga vaikai?ar neužneš kokiu ligų
Saulius Tupikas
Ant, 01/26/2021 - 20:21 Tiesioginė nuoroda
Man ,kad ir esant ne specialistui aplinkosauginės srities , labai keistai atrodo visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje numatyta veikla sanitarinėje apsaugos zonoje. kokia yra sanitarinės apsaugos zonos paskirtis-nustatyti atstumus aplink stacionarius taršos šaltinius, kurios zonoje negali būti vykdoma veikla susijusi su tarša.Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymo 51 str. 5d. numatyta, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis gali būti padidintas. Kaip tai pasiekti-tik stipri ir vieninga bendruomenė tai gali padaryti, todėl Jūsų stiprybė-vienybėje.SEKMĖS

Parašykite komentarą

CAPTCHA