Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių termofikacinė elektrinė

2013 m. gruodžio 21 d.

2018 m. liepos 20 d. redakcija

     Siunčiu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Dianos Korsakaitės 2013 m. lapkričio 7 d. raštą Nr. R2-3243 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“.

         Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas 2013 m. spalio 21 d. rašte Nr. S-2972-1 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“, skirtame Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, prašė tarpininkauti ir pagal turimus įgaliojimus įtakoti Komisiją atitinkamu jos sprendimu įtvirtinti galimybę šilumos tiekėjui pelno iš elektros dalimi mažinti atitinkamo mėnesio šilumos kainos kintamąją dedamąją konkrečioje sistemoje, t. y. perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kainos viršutinę ribą.

     Tokia galimybė, pasak Šiaulių miesto savivaldybės mero, užtikrintų sąžiningą konkurenciją tarp šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo bei įgalintų sumažinti šilumos energijos kainą vartotojams.

         Komisija 2013 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. R2-3243, skirtame Šiaulių miesto savivaldybės merui, pažymėjo, kad ji palaiko savo 2013 m. kovo 6 d. rašte Nr. R2-730 ir 2013 m. balandžio 5 d. rašte Nr. R2-1078 išdėstytą poziciją, kad siūlymas sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas iš elektros energijos gamybos veiklos galimai gauto pelno dydžiu sudarytų prielaidas atsirasti veiksniams, kliudantiems konkurencijai ir sąžiningai nepriklausomų šilumos gamintojų veiklai, bei ribotų suinteresuotų subjektų (potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų) interesus pradėti verstis šilumos gamybos veikla.

 

       PRIDEDAMA:

  1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Dianos Korsakaitės 2013 m. lapkričio 7 d. raštas Nr. R2-3243 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui  (2 lapai).
  2. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. spalio 21 d. raštas Nr. S-2972-1 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“, skirtas LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui (2 lapai).
  3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Dianos Korsakaitės 2013 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. R2-3480 „Dėl šilumos tiekėjų veiklos reguliavimo“, skirtas Šiaulių miesto merui Justinui Sartauskui (3 lapai).

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA