Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių termofikacinė elektrinė
  • Šiaulių termofikacinė elektrinė

 

2013 m. gegužės 20 d.

2018 m. liepos 16 d. redakcija

 

          Siunčiu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 3 d. raštą Nr. R2-730 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“.

       Šiaulių miesto savivaldybė ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ Komisijai pateikė siūlymą keisti Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, ir įtvirtinti galimybę šilumos tiekėjui pelno iš elektros dalimi mažinti atitinkamo mėnesio šilumos kainos kintamąją dedamąją konkrečioje sistemoje, t. y. perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kainos viršutinę ribą.

        Tokia galimybė, pasak siūlymo autorių, užtikrintų sąžiningą konkurenciją tarp šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo bei įgalintų sumažinti šilumos kainą vartotojams.

Komisija atmetė pateiktą siūlymą dėmesį atkreipdama į tai, jog šilumos tiekėjas mažinti galutinę šilumos kainą vartotojams gali iš gaunamo pelno, tačiau galutinės šilumos kainos mažinimas kartu nepagrįstai sumažinant ir palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas (šilumos supirkimo kainos ribą) prieštarauja pamatiniams sąžiningos konkurencijos skatinimo siekiams, kurie išvardyti Komisijos 2013 m. kovo 6 d. rašte Nr. R2-730, skirtame Šiaulių krašto bičiulių parlamentinei grupei.

 

Pastaba: Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė nesiūlė Komisijai Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše įtvirtinti galimybę šilumos tiekėjui pelno iš elektros dalimi mažinti atitinkamo mėnesio šilumos kainos kintamąją dedamąją konkrečioje sistemoje.

       Vietoj to Šiaulių miesto savivaldybei ir akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ buvo siūloma statyti Šiaulių miesto Pietinės katilinės sistemoje dar vieną 15,0–23,8 MW galios biokuro katilinę ir taip sąžiningai konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais kartu ženkliai papildomai sumažinant šilumos kainas vartotojams.

      Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė siūlė Komisijai ir Konkurencijos tarybai, jog pagaminamą elektrą iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ (nepriklausomas šilumos gamintojas) valstybė supirktų vienoda kaina – po 30,0 ct/kWh arba po 33,5 ct/kWh – ir nesupirktų iš uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 3,5 ct/kWh brangiau.

 

          PRIDEDAMA:

    1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo, pavaduojančio komisijos pirmininką, Dano Janulionio 2013 m. kovo 3 d. raštas Nr. R2-730 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“, skirtas LR Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinei grupei (2 lapai).

        2. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. vasario 7 d. raštas Nr. SM-7 (1.1), skirtas LR ūkio ministrei Birutei Vėsaitei (2 lapai).

    3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo, pavaduojančio komisijos pirmininką, Dano Janulionio 2013 m. kovo 14 d. raštas Nr. R2-882 „Dėl šilumos ūkio plėtros politikos Šiaulių mieste“, skirtas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Šiaulių miesto skyriui (3 lapai).

    4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo, pavaduojančio komisijos pirmininką, Dano Janulionio 2013 m. balandžio 5 d. raštas Nr. R2-1078 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui (2 lapai).

          5. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. kovo 10 d. raštas Nr. S-760-1 „Dėl siūlymo sumažinti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas“, skirtas Šiaulių krašto bičiulių parlamentinei grupei (2 lapai).

        6. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Česlovo Kaspučio 2013 m. vasario 14 d. raštas Nr. SD-478, skirtas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (2 lapai).

        7. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. vasario 12 d. raštas Nr. S-409-1, skirtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei (2 lapai).

        8. Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės 2013 m,. vasario 19 d. raštas Nr. (5)-SD-121 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekto derinimo“, skirtas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (1 lapas).

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA