Pereiti į pagrindinį turinį

  • Renginys

2019 m. gruodžio 2 d.

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ 2019 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 15 d. laikotarpiu įgyvendina Šiaulių miesto pietinės teritorijos bendruomenių ir NVO projektą „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“.

Projekto partneris Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ vykdo pilietinę iniciatyvą ir rengia pasiūlymus dėl šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsakingesnės priežiūros, kuri pagerintų Šiaulių miesto Pietinio rajono aplinkos ir gyventojų gyvenimo kokybę.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-208 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, projektą prižiūri ir globoja Šiaulių miesto savivaldybė. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Siunčiu 2019 m. spalio 24 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje (Tilžės g. 22, Šiauliai) vykusio antrojo renginio tema „Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsakingesnė priežiūra pagerins Šiaulių miesto Pietinio rajono aplinkos ir gyventojų gyvenimo kokybę“ ataskaitą.

Pirmasis renginys vyko 2019 m. rugsėjo 26 d. Šio renginio ataskaitą su priedais šiauliečiams persiunčiau 2019 m. spalio 29 d., kitų miestų ir rajonų gyventojams – 2019 m. lapkričio 20 d.

Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra rengia programas, skiria finansavimą tam, kad nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės stiprintų savo veiklas, imtųsi kaip galima daugiau iniciatyvų, turinčių išliekamąją vertę, įskaitant iniciatyvas, susijusias su aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimu, įtraukimu visuomenės į viešojo valdymo ir viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesus.

Tačiau šie kilnūs tikslai sveikintini tik projektų aprašymuose, tačiau realiai tokios veiklos, ypač tos, kurios turi tikslą paskatinti savivaldybę spręsti jos pačios neišspręstas problemas, neturi būti inicijuojamos, vykdomos ir finansuojamos.

Šiaulių miesto savivaldybė, įsijausdama į projektus finansuojančios Finansų ministerijos patikėtinės ir vietininkės vaidmenį, pati imasi reguliuoti, kad projektinių veiklų temos apeitų problemas, susijusias su viešuoju valdymu ir viešųjų paslaugų gyventojams teikimu, kurias sukuria savivaldybės vadovų ir atsakingų darbuotojų veiksmai arba neveikimas.

 

PRIDEDAMA:

1. 2019 m. spalio 24 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje (Tilžės g. 22, Šiauliai) vykusio antrojo renginio tema „Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsakingesnė priežiūra pagerins Šiaulių miesto Pietinio rajono aplinkos ir gyventojų gyvenimo kokybę“ ataskaita, 8 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui skirtas 2019 m. spalio 15 d. kvietimas Nr. 28 SA į antrąjį renginį, kuris 2019 m. spalio 24 d. (ketvirtadienį) 17 val. 30 min. vyko Šiaurės Lietuvos kolegijoje, 4 aukšte, adresu Tilžės g. 22, 1 lapas.

3. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A- 846, 28 lapai.

4. Vilniečio Gintaro Adžgausko komentaras, reaguojant į 2019 m. lapkričio 20 d. išsiųstą pirmojo renginio „Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsakingesnė priežiūra pagerins Šiaulių miesto Pietinio rajono aplinkos ir gyventojų gyvenimo kokybę“, vykusio 2019 m. spalio 24 d., ataskaitą, 1 lapas.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA