Pereiti į pagrindinį turinį

  • Geco Taika

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai)

 

2013 m. gruodžio 19 d.

2018 m. liepos 24 d. redakcija

2022 m. lapkričio 15 d. redakcija

 

Gauta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. lapkričio 26 d. parengta galutinė atrankos išvada Nr. (14) SR-S-2890 (7.1) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo“.

Uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ Šiauliuose rengiasi statyti 20 MW šiluminės ir 5,0 MW elektrinės galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę.

2013 m. rugpjūčio 19 d. Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

Renginio metu miesto visuomenės atstovai turėjo nemažai klausimų kogeneracinės jėgainės statytojams ir ataskaitos rengėjams.

Vienas iš klausimų – kiek naujoji kogeneracinė jėgainė mažins šilumos kainas vartotojams, kaip užtikrins stabilias mažas šilumos kainas ilgalaikėje perspektyvoje.

Visuomenės atstovams norėjosi išsamesnių ir ekonominiais skaičiavimais pagrįstų atsakymų.

Baigiantis ataskaitos pristatymui, šiauliečio Rimanto Balbieriaus iniciatyva vyko balsavimas, turėjęs simboliškai atsakyti į klausimą – ar miesto visuomenė pritaria naujos kogeneracinės jėgainės statybai?

Tik keli, miesto visuomenininkams nepažįstami balsuotojai kėlė rankas, kad pritaria naujos kogeneracinės jėgainės statybai.

Dauguma ataskaitos pristatymo dalyvių nepritarė šiai statybai motyvuodami tuo, kad neaiškūs uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ akcininkai, nėra aiškaus ekonominio pagrindimo, nėra vertinami šilumos vartotojų interesai, neatliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui Vidmantui Svečiuliui skirtame 2013 m. rugsėjo 9 d. rašte Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė be kitų argumentų, kol kas neleidžiančių pritarti uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ ketinimams statyti kogeneracinę jėgainę, nurodė, jog jie pritarti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, įskaitant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, ir kogeneracinės jėgainės statybai galės tik tuomet, kai bus tikri, jog investicija atitiks aplinkos poveikiui keliamus reikalavimus, bus naudinga miestui ir šilumos vartotojams.

Minėtame rašte buvo pažymėta ir tai, jog centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų, kaip savivaldybės gyventojų ir suinteresuotos visuomenės atstovų, nuomone, reikėtų atlikti ne tik poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, bet ir išsamų poveikio aplinkai vertinimą, nes rengiamasi statyti ne 20 MW galios neviršijantį šiluminį įrenginį, o 20 MW šilumos galios (plius 5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris) ir 5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013 m. rugsėjo 25 d. priėmė atrankos išvadą „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo, kurioje nurodė, jog planuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas - privalomas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. S-3306-11 „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ planuojamos ūkinės veiklos rašoma, jog savivaldybės administracija, susipažinusi su pateikta medžiaga, mano, kad UAB „GECO-TAIKA“ planuojamam biomase kūrenamos jėgainės įrengimui adresu V.Bielskio g. 13, Šiauliai poveikio aplinkai vertinimas yra būtinas.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-11-26 parengta galutinė atrankos išvada patvirtino, jog planuojamai ūkinei veiklai – 20,0 MW šiluminės ir 5,0 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui rekonstruojant esamą katilinę V.Bielskio g. 13, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. lapkričio 26 d. parengta galutinė atrankos išvada Nr. (14) SR-S-2890 (7.1) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo“ (3 lapai).

2. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

3. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo“ persvarstymo posėdžio 2013 m. lapkričio 20 d. protokolas Nr. VDN-45 (3 lapai).

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui skirtas uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktoriaus Raimondo Štreimikio 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. 02-07-38 „Dėl visuomenininkų 2013-11-14 rašte nurodytų klausimų dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ (9 lapai).

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. S-3306-11 „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos“, skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (1 lapas).

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. SR-S-2363 (6.1), skirtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Nausėdai (1 lapas).

7. Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2013 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. S-4486 (1.24) „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos“ (1 lapas).

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento l. e. direktoriaus pareigas Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 12 d. raštas Nr. SR-S-2262 (6.1), skirtas Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei (1 lapas).

9. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, papildymo“, skirtas Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriui Krizentui Kameneckui (3 lapai).

10. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, papildymo“, skirtas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui Vidmantui Svečiuliui (3 lapai).

11. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės klausimų dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma adresu V.Bielskio g. 13, veiklos įtakos socialiniams veiksniams įvertinimo pažyma, kurią 2013 m. rugpjūčio 29 d. parengė uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina Sakalauskaitė (2 lapai).

12. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 28 d. pastabos dėl protokolo, skirtos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymo visuomenei susirinkimo, įvykusio 2013 m. rugpjūčio 19 d., pirmininkei Linai Šleiniotaitei-Budrienei (1 lapas).

13. Viešo visuomenės supažindinimo su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 2013 m. rugpjūčio 19 d. protokolas (5 lapai).

14. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštas „Dėl kogeneracinės jėgainės, kuri bus statoma adresu V. Bielskio g. 13, veiklos įtakos socialiniams veiksniams“, skirtas susirinkimo, kuriame vyksta viešas visuomenės supažindinimas su Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, pirmininkui (1 lapas).

15. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. SD-11-2340(4.5) išduotos akcinės bendrovės „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės Bielskio g. 13, Šiauliuose, sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygos (4 lapai).

16. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos „Dėl 20,0 MW šiluminės ir 5,0 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, titulinis lapas (1 lapas).

17. 2013 m. rugpjūčio 19 d. galiojęs LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (18 lapų).

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA