Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių energija

Kauniečiai verslininkai pataria Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams nedelsiant spausti miesto politikus, kad šie skelbtų moratoriumą privatiems šilumos tiekėjams ir taip gelbėtų akcinę bendrovę „Šiaulių energija“

 

2013 m. rugsėjo 30 d.

2022 m. lapkričio 13 d. d. redakcija

 

Kaunietis verslininkas Kęstutis Pūkas 2013 m. rugsėjo 26 d. elektroniniame laiške „Moralas“ rašo: „Susiklosčiusios situacijos Lietuvos šilumos ūkyje moralas: kadangi privatiems šilumos ūkio tiekėjams sudarytos palankios sąlygos bankrotinti savivaldybės įmones, kaip dabar vyksta su „Šiaulių energija“, privačių investicijų į šilumos ūkius moratoriumas yra labai reikalingas, ir nedelsiant.

 

Kęstučio Pūko moralą reikėtų suprasti kaip kauniečių verslininkų patarimą Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei (toliau – Iniciatyvinė grupė), kitiems miesto visuomenininkams ir šilumos vartotojams nedelsiant kreiptis į šiauliečius LR Seimo narius, kad šie inicijuotų akcinę bendrovę „Šiaulių energija“, kitas savivaldybėms priklausančias šilumos tiekimo įmones nuo nepriklausomų šilumos gamintojų galinčias išgelbėti įstatymų pataisas, kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius, kad šie inicijuotų Tarybos sprendimą dėl privačių investicijų į miesto šilumos ūkį laikino sustabdymo, kol bus parengtos ir priimtos Šilumos ūkio įstatymo, kitų teisės aktų pataisos, užkertančios kelius privatiems šilumos gamintojams versti bankrutuoti akcinę bendrovę „Šiaulių energija“, kitų miestų savivaldybėms priklausančias šilumos tiekimo įmones.

Iniciatyvinė grupė šią informaciją tą pačią dieną, t. y. 2013 m. rugsėjo 26 d., elektroniniu laišku persiuntė miesto šilumos vartotojams, politikams, įskaitant Algimantą Beinoravičių, Artūrą Visocką, Arvydą Mockų, Aurimą Nausėdą, Valerijų Simulik, Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos skyrių. Iniciatyvai iškart pritariančių komentarų negauta, tik Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininkė Nijolė Malakauskienė pasiūlymą pakomentavo taip: „O kas tokias sąlygas sudarė, kad būtų bankrotinamos savivaldybių įmonės? Kas gali paneigti, kad savivaldybių įmonių vadukai neturi (neturės) akcijų privačiose šilumos ūkio įmonėse?“

Kęstučio Pūko moralą reikėtų suprasti kaip kauniečių verslininkų rekomendaciją Šiaulių miesto politikams, kaip reikėtų nuo nepriklausimų šilumos gamintojų gelbėti akcinę bendrovę „Šiaulių energija“, paskelbiant moratoriumą nepriklausomų šilumos gamintojų investicijoms į savivaldybei priklausantį miesto šilumos ūkį.

Praėjus maždaug savaitei po kauniečio verslininko Kęstučio Pūko 2013 m. rugsėjo 26 d. elektroninio laiško „Moralas“ persiuntimo miesto šilumos vartotojams ir politikams, laiške pasiūlyta idėja susidomi šį laišką gavę kai kurie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai, kurie jau ir anksčiau užuominomis kalbėjo apie įstatymuose numatytas nelygias konkuravimo sąlygas šilumos tiekėjams ir privatiems ūkio subjektams, apie Tarybos sprendimo projektą, kuris pristabdys privačius šilumos tiekėjus iki bus pakeisti lygių konkuravimo sąlygų šilumos ūkyje nesuteikiantys įstatymai.

Pastaruoju metu dėl patarimų ir rekomendacijų, išdėstytų Kęstučio Pūko 2013 m. rugsėjo 26 d. laiške, tarp miesto visuomenininkų ir Tarybos narių, netgi tarp pačių miesto visuomenininkų atsiranda nuomonių skirtumai, prasideda nesutarimai.

Jeigu į minėtą elektroninį laišką Iniciatyvinė grupė iš pradžių nekreipė didesnio dėmesio, tai paskutiniuoju metu ima permąstyti šio laiško mintis apie keistinus įstatymus ir moratoriumą privačioms investicijoms į savivaldybių šilumos ūkius bei šių minčių galimą poveikį įvykiams, kurie vis intensyviau pradeda suktis aplink Šiaulių miesto šilumos ūkį.

Pirmasis panašaus pobūdžio siūlymas buvo miesto tarybos nariams politiniu sprendimu uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „GECO – Taika“ pirkti arba išsinuomoti neeksploatuojamo šilumos tiekimo vamzdyno atkarpą nuo V. Bielskio g. 13 iki šilumos kameros Nr. 2219-31.

 

PRIDEDAMA: Kauniečio verslininko Kęstučio Pūko 2013 m. rugsėjo 26 d. 8 val. 19 min. elektroninis laiškas „Moralas“, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininkės Nijolės Malakauskienės 2013 m. rugsėjo 26 d. 10 val. 42 min. elektroninis laiškas „Moralas“, 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA