Pereiti į pagrindinį turinį

  • AAD

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

2013 m. gegužės 29 d.

2022 m. gruodžio 5 d.

 

2012 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-11-3005 (4.5) akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ išdavė uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygas.

Tikslingai ar įvykus klaidai, tačiau prisijungimo sąlygose akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius kažkodėl nenurodė uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ statomos katilinės galios MW.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2012 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (4) SR-S-2747 (7.1) „Atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“ pateikė priimtą atrankos išvadą - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Tame pačiame 2012 m. gruodžio 31 d. rašte rašoma, jog numatomos statyti biokuro katilinės, kurioje bus įrengti du vandens šildymo katilai, katilo nominali šiluminė galia bus 10,9 MW (paties katilo šiluminė galia – 9,5 MW), katilinės (kurą deginančio įrenginio) nominali šiluminė galia bus 21,8 MW. Čia pat atskirai pažymėta, jog katilinėje numatoma įrengti 4,8 MW šiluminės galios kondensacinį šilumokaitį.

Dėl priimtos atrankos išvados Šiauliuose prasidėjo diskusijos, augo visuomenės nepasitenkinimas dėl nepakankamai skaidraus Aplinkos apsaugos departamento sprendimo, reikalavimai išvadą persvarstyti. Išvadai nepritarė Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras. Įvertinusios susidarančią situaciją, minėtai išvadai nutarė nepritarti Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kurios Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui ir pateikė prašymus persvarstyti atrankos išvadą.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. vasario 25 d. rašte Nr. (4) SR-S-439 (7.1) „Galutinė atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“ pateikė priimtą galutinę atrankos išvadą - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktorius Rolandas Aušra 2013 m. gegužės 7 d. rašte Nr. PP.13.05.07-1 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ rašė: „Vykdant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą buvo planuojama kartu su biokuru naudoti 30 % durpių. Atsižvelgiant į durpių kuro kaloringumą buvo planuojama 10,3 MW katilo nominali šiluminė galia. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu, numatant aplinkos apsaugos priemones, durpių kuro buvo atsisakyta. Naudojant mažiau kaloringą kurą – medieną, planuojama pakuros nominali šiluminė galia – 9,5 MW.“

Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktorius Krizentas Kameneckas 2013 m. gegužės 17 d. rašte Nr. S-2432(9.10.7) „Dėl biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliai poveikio aplinkai vertinimo programos“ rašė: „Katilinėje planuojama sumontuoti du katilus, kurių nominalus šiluminis našumas – po 9,5 MW, t. y. bendras nominalus katilinės šiluminis našumas, įvertinus ekonomaizeriu grąžinamos 4,8 MW šilumos, bus 23,8 MW.“

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2005 m. liepos 12 d.) 2 priedo 3.1 punkte rašoma: „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašas: /.../; šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių ar kitokių pramoninių įrenginių elektrai, garui gaminti arba vandeniui šildyti įrengimas (kai įrenginių galingumas  - mažiau kaip 300 MW, bet daugiau kaip 20 MW).

Kilęs miesto visuomenės nepasitenkinimas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gruodžio 31 d. priimta atrankos išvada, nuogąstavimas, kad kažkas gali būti kai kuriuos visuomenės narius informavęs, jog, priimant išvadą, buvo pažeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3.1 punkto reikalavimas, paskatino Šiaulių miesto savivaldybę ir akcinę bendrovę „Šiaulių energija“ teikti prašymus persvarstyti atrankos išvadą, o Aplinkos apsaugos departamentą - priimtą naują išvadą, teigiančią, jog uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. raštas Nr. SD-11-3005(4.5), kuriuo uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ buvo išduotos katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygos, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2012 m. gruodžio 31 d. raštas Nr. (4) SR-S-2747 (7.1) „Atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2013 m. vasario 25 d. raštas Nr. (4) SR-S-439 (7.1) „Galutinė atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

4. Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktoriaus Rolando Aušros 2013 m. gegužės 7 d. raštas Nr. PP.13.05.07-1 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“, 2 lapai.

5. Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2013 m. gegužės 17 d. raštas Nr. S-2432(9.10.7) „Dėl biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliai poveikio aplinkai vertinimo programos“, 2 lapai.

6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 1996 m. rugpjūčio 15 d. (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2011 m. birželio 28 d.), 19 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA