Pereiti į pagrindinį turinį

  • Aplinkos ministerija

 

Siunčiu LR aplinkos ministerijos 2020 m. gruodžio 16 d. raštą Nr. (10)-D8(E)-7208 „Dėl teisės akto nuostatų keitimo“.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ministerija, gavusi pasiūlymus dėl teisės akto nuostatų keitimo, gautus pasiūlymus įvertina ne per 20 darbo dienų, kaip įprastai atsakoma į gautus raštus ir paklausimus, o kai rengiami teisės akto pakeitimai.

Apie gautą pasiūlymą ministerija informuoja operatyviai, pažymėdama, kad pasiūlymas gautas ir nurodydama jo registracijos numerį.

Todėl trijų Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų - Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ - LR aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. išsiųstas pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų bus įvertintas, kai Aplinkos ministerija rengs Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus.

 

PRIDEDAMA:

1. LR aplinkos ministerijos 2020 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-7208 „Dėl teisės akto nuostatų keitimo“, 2 lapai.

2. LRV kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės vadovės Linos Liubauskaitės 2020 m. lapkričio 5 d. raštas Nr. S-4556 „Dėl kreipimosi persiuntimo“, 4 lapai.

3. LR Vyriausybei skirtas 2020 m. spalio 21 d. raštas Nr. 27 V „Dėl pasiūlymo, susijusio su galiojančio teisės akto galimomis pataisomis, parengimo ir pateikimo kompetentingai institucijai“, 1 lapas.

4. LR aplinkos ministerijai skirtas 2020 m. spalio 21 d. raštas Nr. 28 V „Dėl informacijos pateikimo“, 1 lapas.

5. LR aplinkos ministerijai skirtas 2020 m. gruodžio 11 d. raštas „Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“, 12 lapų.

6. LR aplinkos ministerijos 2020 m. gruodžio 14 d. elektroninis laiškas apie 2020 m. gruodžio 11 d. rašto „Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“ registraciją (reg. Nr. D7-15860), 1 lapas.

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA