Pereiti į pagrindinį turinį

  • Radviliškio g.

 

Žemės sklypas šalia daugiabučio Radviliškio g. 76, Zokniuose, kuriame aplinkinių daugiabučių gyventojai norėtų matyti automobilių stovėjimo aikštelę

 

 

Komunalinių atliekų aikštelėje ties daugiabučiu Radviliškio g. 76, konteinerius perkėlus prie kelio (pusiau požeminiai konteineriai) ir pabaigus elektros pastotės rekonstravimą bei sutvarkius prieigas, susidarė nemažas plotas. Šiame plote būtų galima įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, kurioje savo automobilius galėtų statyti daugiabučių namų Nr. 68 – 80 gyventojai, nes jiems tų vietų labai trūksta. Pavyzdžiui, daugiabučių Nr. 68 ir Nr. 70 gyventojai išvis neturi vietos automobiliams statyti.

Todėl daugiabučio Radviliškio g. 76 gyventojas Algirdas Drevinskas 2022 m. gegužės 30 d. raštu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę teiraudamasis, kokios galimybės būtų minėtame laisvame plote įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, kurioje savo automobilius galėtų statyti daugiabučių namų Nr. 68 – 80 gyventojai, ar galima būtų tokį objektą įtraukti į savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo planą.

Algirdas Drevinskas 2022 m. liepos 2 d. gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymą, kuriuo buvo informuotas, jog savivaldybės administracija nėra parengusi plano ar sąrašo, kuriuo vadovaujantis tam tikra eilės tvarka būtų įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų teritorijose.

Paklausėjui paaiškinta, jog šiuo metu naujų aikštelių įrengimas ar esamų rekonstravimas galėtų būti atliekamas tik Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos apraše (toliau – Aprašas) numatyta tvarka ar gyventojų iniciatyva.

Prie atsakymo buvo pridėta Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, administratorių, planuojančių rekonstruoti ir (ar) statyti naujus inžinerinius statinius daugiabučių namų teritorijose, atmintinė (toliau – Atmintinė), kurioje pateikta bendroji informacija, kaip tinkamai įgyvendinti inžinerinių statinių (pvz., aikštelių), esančių prie daugiabučių namų, rekonstravimą ir (ar) statybą.

Paklausėjui papildomai buvo paaiškinta: kadangi jo prašyme minėti daugiabučiai namai (ar dauguma jų) turi suformuotus ir įregistruotus žemės sklypus, aikštelės turėtų būti planuojamos konkrečiam daugiabučiui namui priskirto žemės sklypo ribose to daugiabučio namo butų savininkų ar jų pasirinkto atstovo (bendrijos pirmininko, administratoriaus, įgalioto asmens) iniciatyva.

Jeigu Radviliškio gatvės daugiabučiai norėtų įsirengti ar rekonstruoti automobilių stovėjimo aikštelę, jiems rekomenduota vadovautis Atmintinės 2.1. punktu ir prieš perkant projektavimo paslaugas gauti Administracijos pritarimą dėl planuojamo rengti projekto bei norimų įgyvendinti sprendinių.

Algirdas Drevinskas, susipažinęs su gautu atsakymu, pastebi, jog 2020 m. spalio mėn., prasidėjus kampanijai „Šiauliuose nuo valstybinės žemės planuojama šalinti čia įsikūrusius metalinių garažų kompleksus“, savivaldybės administracijos direktorius žadėjo įrengti daugiau automobilių stovėjimo aikštelių, kad nugriautų metalinių garažų savininkai turėtų kur statyti savo automobilius. Tačiau, kaip matyti iš 2022 m. liepos 2 d. rašto, „savivaldybės administracija nėra parengusi plano ar sąrašo, kuriuo vadovaujantis tam tikra eilės tvarka būtų įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų teritorijose“.

Algirdo Drevinsko nuomone, tokia savivaldybės administracijos direktoriaus pozicija neatitinka Darnaus judumo plane, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-264, 1 skirsnio 12 skyriaus nuostatų.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2022 m. liepos 2 d. raštas „Dėl informacijos pateikimo“, Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. lapkričio 26 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-318, Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, administratorių, planuojančių rekonstruoti ir (ar) statyti naujus inžinerinius statinius daugiabučių namų teritorijose, atmintinė, patvirtinta, Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A-40, 8 lapai.

2. Daugiabučio Radviliškio g. 76 gyventojo Algirdo Drevinsko 2022 m. gegužės 30 d. raštas, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA