Pereiti į pagrindinį turinį

  • Aplink departamentas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai)

 

2013 m. kovo 5 d.

2022 m. lapkričio 21 d. redakcija

 

2012 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-11-3005 (4.5) akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ išdavė uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2012 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (4) SR-S-2747 (7.1) „Atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“ pateikė priimtą atrankos išvadą - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Dėl priimtos atrankos išvados Šiauliuose prasidėjo diskusijos, į šias diskusijas aktyviai įsijungė miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Nausėda, visuomenininkė Valentina Rižakova, kiti miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai. Kilus visuomenės sujudimui ir nepasitenkinimui, išvadai pirmosios suskubo nepritarti Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras.

Įvertinusios susidarančią situaciją, minėtai išvadai nutarė nepritarti Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kurios Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui ir pateikė prašymus persvarstyti atrankos išvadą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2013 m. vasario 25 d. rašte Nr. (4) SR-S-439 (7.1) „Galutinė atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“ rašoma, jog 2013 m. sausio 24 d. buvo gautas akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ prašymas persvarstyti 2012 m. gruodžio 31 d. atrankos išvadą Nr. (4) SR-S-2747 (7.1) dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo.

Minimame prašyme akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ nurodė, jog atrankos informacijoje įvertinti ne iš visų taršos šaltinių išsiskiriantys teršalai, abejojama teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatais, taip pat nurodoma, jog planuojama ūkinė veikla gali pažeisti įmonės teisėtus lūkesčius bei interesus.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013 m. sausio 24 d. gavo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracija motyvavo tuo, kad ji abejoja teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatais, todėl prašo išsamiai įverti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ir žmonių sveikatai, tiesioginį ir netiesioginį poveikį socialinei ekonominei aplinkai. Šiaulių miesto savivaldybės administracija išreiškė pageidavimą, kad būtų išnagrinėtos ir pelenų sutvarkymo galimybės.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą, pasisakė už tai, kad turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. vasario 25 d. rašte Nr. (4) SR-S-439 (7.1) „Galutinė atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“ pateikė priimtą galutinę atrankos išvadą - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ reakcija į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gruodžio 31 d. priimtą atrankos išvadą miesto šilumos vartotojai liko nustebinti. Jie dar ilgokai svarstė – kas šiuos abu poveikio aplinkai vertinimo subjektus paskatino vieningai nepritarti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gruodžio 31 d. priimtai pirmajai atrankos išvadai ir prašyti Aplinkos apsaugos departamento persvarstyti šią išvadą? Šilumos vartotojams netikėtas buvo ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ oficialiai išreikštas nuogąstavimas, jog nepriklausomo šilumos gamintojo planuojama ūkinė veikla gali pažeisti įmonės teisėtus lūkesčius bei interesus.

Šilumos vartotojai ypač liko nustebinti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento taip lengvai ir greitai pasikeitusia nuomone bei galutine atrankos išvada - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Tačiau klausimas vis tiek išliko – kodėl Aplinkos apsaugos departamentui 2012 m. gruodžio 31 d. reikėjo priimti klaidingą, o gal net ir teisės aktams prieštaraujančią atrankos išvadą - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas?

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. raštas Nr. SD-11-3005(4.5), kuriuo uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ buvo išduotos katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose prisijungimo prie veikiančių šilumos perdavimo tinklų sąlygos, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2012 m. gruodžio 31 d. raštas Nr. (4) SR-S-2747 (7.1) „Atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2013 m. vasario 25 d. raštas Nr. (4) SR-S-439 (7.1) „Galutinė atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA