Pereiti į pagrindinį turinį

  • TE biokuro saugykla

Šiaulių termofikacinės elektrinės atidarymas 2012 m. liepos 19 d. Šventės svečiai apžiūri saugyklą, talpinančią 5 dienų biokuro atsargas (nuotr. lsta.lt)

 

 

2012 m. sausio 9 d.

2021 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) iš savivaldybės administracijos negavusi prašytos informacijos apie naujai paaiškėjusią termofikacinės elektrinės 122 815 000 Lt kainą, apie termofikacinės elektrinės ekonominį pagrindimą, 2011 m. spalio 28 d. raštu kreipėsi į miesto merą Justiną Sartauską dėl termofikacinės elektrinės statybos.

Šiuo raštu darbo grupė prašė nedelsiant spręsti klausimą dėl termofikacinės elektrinės statybos sustabdymo, jeigu nėra šio projekto tinkamo ekonominio pagrindimo, jeigu šis projektas neatsipirks arba atsipirks tik vartotojams keliamų šilumos kainų sąskaita.

Mero taip pat buvo prašyta nedelsiant įpareigoti savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą patikrinti, ar termofikacinės elektrinės projektas yra ekonomiškai pagrįstas, kaip šis projektas atsipirks ir sumažins šilumos kainas vartotojams, ar apsimoka toliau tęsti termofikacinės elektrinės statybą pagal dabartinį projektą ir jo sąlygas.

Išsamesnis šių prašymų pagrindimas merui buvo pateiktas kartu su 2011 m. spalio 28 d. įteiktų Darbo grupės išvadų 2-ąja dalimi tą pačią dieną vykusiame darbo grupės atstovų ir mero susitikime.

Susitikimo metu meras, atsakydamas į darbo grupės atstovų paklausimą, patvirtino, jog 2010 m. vasario 11 d. buvo pasirašyta termofikacinės elektrinės statybos 122 mln. Lt vertės sutartis, bet, pasak jo, per krizę atpigus statybos darbams, buvo surengtas naujas konkursas ir buvo pasirašyta nauja 106 mln. Lt vertės sutartis.

Visas su Šiaulių miesto savivaldybės meru Justinu Sartausku vykęs Darbo grupės atstovų pokalbis išsamiau aprašytas Darbo grupės posėdžio, vykusio 2011 m. lapkričio 4 d., protokole.

Čia dėmesį verta būtų atkreipti į tą aplinkybę, kad statybos darbai pigo ne nuo 2010 metų, o nuo 2008 metų, o 2008 - 2010 metais Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos ir projektavimo darbų kaina, priešingai visoms rinkos tendencijoms, keistai augo ir augo, augo iki pat 2010 m. vasario 11 d., kol pasiekė 122 815 000 Lt sumą.

Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad apie 122 815 000 Lt vertės naują termofikacinės elektrinės statybos ir projektavimo darbų sutartį nieko nerašė spauda, nieko nerodė televizija, nieko nepranešė nei Šiaulių miesto savivaldybė, nei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“. Tam turėjo būti priežastis, galbūt, labai rimta priežastis.

Neįtikinamai atrodo ir tai, kad, motyvuodama, jog pigo statybos darbai, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ be jokių sankcijų, be jokių teismo procesų galėjo nutraukti jau pasirašytą 122 815 000 Lt vertės sutartį su konkursą laimėjusiu rangovu ir skelbti naują termofikacinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų konkursą.

Šilumos ūkio specialisto Raimundo Pilkos nuomone, tokią termofikacinę elektrinę galima būtų pastatyti už 50 – 60 mln. Lt, gal net už 35 mln. Lt, jeigu akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pati būtų statybos generaliniu rangovu, samdančiu subrangovus, pati pirktų įrenginius iš gamintojų arba jų įgaliotųjų atstovų (27 MW šilumos galios garo katilo, kūrenamo medienos atliekomis, kaina būtų iki 20 mln. Lt su aprišimu, prie katilo montuojamas ekonomaizeris su visu aprišimu kainuotų iki 4 mln. Lt, garo turbina su elektros generatoriumi 10 MW galėtų kainuoti apie 10 mln. Lt).

Įmonė, turėdama pakankamai kvalifikuotus specialistus, turėjo visas galimybes būti termofikacinės elektrinės statybos generaliniu rangovu, t. y. pati sau statyti termofikacinę elektrinę ir tik ten, kur reikia, pati samdyti subrangovus.

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vadovai teigė, kad 50 - 60 mln. Lt kaina už tokią kaip Šiaulių termofikacinę elektrinę būtų nereali.

2012 m. sausio 2 d. gautas Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko atsakymas Nr. S-9-1 „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos“, kuriuos Darbo grupė buvo informuota, jog jos prašymo dėl termofikacinės elektrinės statybos sustabdymo įvykdyti nėra pagrindo ir galimybių, kadangi projektas visų institucijų, atlikusių galimybių studijas, ir LR finansų ministerijos yra pripažinta naudingu bei tinkamu įgyvendinti.

Šalia pateiktas paaiškinimas, jog ekonominis projekto pagrindimas buvo atliktas rengiant verslo planą, ko pasėkoje atlikti paskaičiavimai parodė, jog termofikacinės elektrinės statybos projektas įgalins sumažinti šilumos kainą.

Projektas, mero teigimu, vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, kuri suteikiama sutartiniu pagrindu, numatant sankcijas, kurių bus imamasi, sustabdant projekto vykdymą. Viena iš sankcijų – visų investuotų į objektą pinigų grąžinimas, o šiai dienai į termofikacinės elektrinės statybą yra investuota apie 68 mln. litų.

Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, savivaldybės nuomone, termofikacinės elektrinė statybos sustabdymas būtų nepagrįstas, o investuotų pinigų grąžinimas – neįmanomas.

Tačiau šiame atsakyme nėra jokio paaiškinimo, kaip termofikacinė elektrinė iki 2008 metų turėjusi kainuoti apie 60 mln. Lt, krizės laikotarpiu drastiškai kritus statybų kainoms, per dvejus krizės metus pabrango iki 122 mln. Lt, kaip termofikacinė elektrinė konkuruos rinkoje, jeigu jos gaminama šiluma ir gaminama elektra rinkoje bus nekonkurentiškos.

Darbo grupei liko neaišku, kaip akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, dėl per brangios termofikacinės elektrinės elektrą gaminsiančios dalies, per brangiai gamindama elektrą, konkuruos rinkoje su kitais elektros gamintojais, pigiau pasistačiusiais termofikacines elektrines, kieno sąskaita vyks tokia konkurencija.

Į šiuos ir kitus panašius klausimus atsakyti galėjo tik pateikta termofikacinės elektrinės verslo plano ekonominio pagrindimo medžiaga.

Todėl, Darbo grupės nuomone, Šiaulių miesto savivaldybės mero 2012 m. sausio 2 d. rašte Nr. S-9-1 „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos“ nebuvo pilnai ir išsamiai atsakyta į 2011 m. spalio 28 d. prašymą.

Pastebėtina, kad, termofikacinės elektrinės statybos kaina, nuolat kitusi 2008 – 2010 metų laikotarpiu ir nuolat tik didėjusi, 2011 metais stabilizavosi ties 105 mln. Lt riba ir nebekito iki pat termofikacinės elektrinės paleidimo 2012 m. liepos 19 d.

Darbo grupės veikla, jos domėjimasis termofikacinės elektrinės statyba, statybos kaina taip pat prisidėjo prie to, kad Šiaulių termofikacinė elektrinės buvo pastatyta ne už 122, 815 mln. Lt, o už 105 mln. Lt, kad objekto statybos kaina 2011 – 2012 metais daugiau nebekilo, nors kainai kilti 2011 – 2012 metų laikotarpiu, kada ekonomika pradėjo atsigauti po 2008 metų krizės, sąlygos buvo nepalyginamai palankesnės nei 2008 – 2010 metų laikotarpiu, kada statybos kainų kilimo, tokio drastiško kilimo negalima paaiškinti jokiais objektyviais rinkos dėsniais, jokiomis rinkos aplinkybėmis.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2011 m. spalio 28 d. raštas „Dėl termofikacinės elektrinės statybos“, 1 lapas.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. lapkričio 4 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. lapkričio 10 d. protokolas Nr. VM-131), 8 lapai.

3. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15, 65 lapai.

4. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. lapkričio 16 d. protokolas Nr. VM-135), 6 lapai.

5. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. lapkričio 25 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. lapkričio 30 d. protokolas Nr. VM-142), 5 lapai.

6. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. gruodžio 14 d. elektroninis laiškas, skirtas Šiaulių miesto vicemerei Daivai Matonienei „Dėl termofikacinės elektrinės ekonominio pagrįstumo“, 1 lapas.

7. Šilumos ūkio specialisto Raimundo Pilkos 2011 m. gruodžio 17 d. elektroninis laiškas „Termofikacinės sąmata“, 2 lapai.

8. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. gruodžio 23 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. sausio 5 d. protokolas Nr. VM-1), 4 lapai.

9. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2012 m. sausio 2 d. raštas Nr. S-9-1 „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos“, 2 lapai.

10. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2012 m. sausio 6 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2012 m. sausio 11 d. protokolas Nr. VM-3), 4 lapai.

11. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2012 m. sausio 13 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2012 m. sausio 19 d. protokolas Nr. VM-8), 5 lapai.

12. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2012 m. vasario 10 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2012 m. vasario 15 d. protokolas Nr. VM-20 (1.14)), 5 lapai.

13. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2012 m. vasario 17 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2012 m. vasario 23 d. protokolas Nr. VM-24 (1.14)), 5 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA