Pereiti į pagrindinį turinį

  • Biokuras

2019 m. vasario 27 d. 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Marijaus Veličkos 2018 m. rugsėjo 13 d. raštą Nr. S-2755 „Dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonės, kuri akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, kitiems apskrities šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo“. 

Marijus Velička atkreipia dėmesį į tai, jog valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“, turinti patirties biokuro gamybos ir pardavimo srityje, turinti tam pritaikytą įrangą ir infrastruktūrą, pati esanti žaliavos biokurui gaminti tiekėja, dėl ko šios įmonės pagaminto biokuro kainos gali būti konkurencingos, t. y. mažesnės nei kitų biokuro tiekėjų, biržoje parduoda palyginti nedidelę dalį biokuro. 

Administracijos direktoriaus pavaduotojo nuomone, jei minėta valstybės įmonė ženkliai padidintų biokuro gamybos pajėgumus ir didesnę dalį biokuro parduotų biržoje, tai galėtų turėti įtakos biokuro kainų mažėjimui, kas atitinkamai sumažintų galutines šilumos kainas šilumos vartotojams. 

Valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė 2018 m. spalio 23 d. rašte Nr. S-2048 „Dėl atsakymo į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2018 m. raštą Nr. 38 V“ rašo, jog įmonė vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje parduoda žaliavinę medieną, miško kirtimo liekanas ir nenukirstą mišką. 

Tačiau Valdas Kaubrė nieko nerašo apie tai, jog valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“, biržoje parduodama palyginti nedidelę dalį biokuro, galėtų ženkliai padidinti biokuro gamybos pajėgumus ir didesnę dalį pagaminto biokuro parduoti biržoje. 

Tenka apgailestauti, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius taip ir nepateikė savo nuomonės dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonių, kurios apskričių šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo. 

Didelį darbą atliko Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja aplinkos ir energetikos klausimais dr. Agnė Kazlauskienė, apklaususi visas savivaldybes dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonių steigimo. 

Jos apibendrinta nuomone, esant šiai dienai galiojančiai teisinei bazei, savivaldybėms, šilumos tiekimo įmonėms bei miškų urėdijoms steigti biokuro gamybos ir sandėliavimo įmones bei apsirūpinti biokuru būtų itin sudėtinga bei rizikinga. 

Ši nuomonė išsamiau paaiškinta 2018 m. spalio 24 d. elektroniniame laiške. Prie laiško pridedamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasitarimo dėl didėjančių biokuro kainų 2018 m. rugpjūčio 14 d. vykusio posėdžio protokolas. 

Tarp šiame protokole minimų priežasčių, lėmusių biokuro kainų drastišką pakilimą, verta būtų išskirti didėjančią medienos atliekų paklausą kaimyninėse valstybėse ir Lietuvoje dėl medienos perdirbimo bei plokščių gamybos fabrikų plėtros, o taip pat dėl sudėtingų biokuro pardavimo procedūrų biržoje, kurios mažuosius biokuro gamintojus verčia pasitraukia iš šio verslo arba savo produkciją parduoti tiesiogiai stambiesiems biokuro tiekėjams. 

Pastaroji aplinkybė negailestingai liudija apie biurokratinėmis procedūromis perkrautų priverstinių viešųjų pirkimų nenaudą sąžiningai konkurencijai, visam sąžiningam verslui, pirmiausia – smulkiajam sąžiningam verslui, visiems viešųjų prekių, paslaugų ir patarnavimų vartotojams. 

Padėtis biokuro rinkoje atrodo tampa beviltiška ir nekontroliuojama, bet ... teisus gali būti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Marijus Velička - jei valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“ ženkliai padidintų biokuro gamybos pajėgumus ir didesnę dalį biokuro parduotų biržoje, tai galėtų turėti įtakos biokuro kainų mažėjimui, kas atitinkamai sumažintų galutines šilumos kainas šilumos vartotojams. 

Tokiu atveju stambieji privatūs biokuro gamintojai iškart mestų biokuro kainas, nustotų biokurą priverstinai supirkinėti iš mažesnių gamintojų, o kai kurie netgi pasitrauktų iš šio verslo, nebeleidžiančio papildomai uždirbti iš situacijos kontroliavimo biokuro rinkoje. 

Į biokuro rinką rimčiau įsisukusi net ir viena valstybės įmonė labai greitai padarytų tai, ko eilę metų neįveikia padaryti laisva konkurencija, nepriklausomos institucijos, viešieji pirkimai, gausybė antikorupcinių teisės aktų ir STT. 

PRIDEDAMA: 

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Marijaus Veličkos 2018 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. S-2755 „Dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonės, kuri akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, kitiems apskrities šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo“ (2 lapai). 

2. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštas Nr. 33 SA „Dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonės, kuri akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, kitiems apskrities šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui (3 lapai). 

3. Valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ direktoriaus pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai Valdo Kaubrės 2018 m. spalio 23 d. raštas Nr. S-2048 „Dėl atsakymo į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2018 m. raštą Nr. 38 V“ (1 lapas). 

4. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija direktoriui Mariui Pulkauninkui skirtas 2018 m. spalio 19 d. raštas Nr. 47 V „Dėl negauto atsakymo į asociacijos „Visuomenininės iniciatyvos“ 2018-08-24 raštą Nr. 38 V“ (1 lapas). 

5. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija direktoriui Mariui Pulkauninkui skirtas 2018 m. rugpjūčio 24 d. raštas Nr. 38 V „Dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonių, kurios apskričių šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo“ (3 lapai). 

6. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentui Valdui Lukoševičiui skirtas 2018 m. spalio 19 d. raštas Nr. 46 V „Dėl negauto atsakymo į asociacijos „Visuomenininės iniciatyvos“ 2018-08-24 raštą Nr. 36 V“ (1 lapas). 

7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentui Valdui Lukoševičiui skirtas 2018 m. rugpjūčio 24 d. raštas Nr. 36 V „Dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonių, kurios apskričių šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo“ (3 lapai). 

8. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjos aplinkos ir energetikos klausimais dr. Agnės Kazlauskienės 2018 m. spalio 24 d. elektroninis laiškas „Atsakymas į raštą bei posėdžio 08.14 Vyriausybėje protokolas“ (2 lapai). 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasitarimo dėl didėjančių biokuro kainų 2018 m. rugpjūčio 14 d. vykusio posėdžio protokolas (4 lapai). 

10. Lietuvos savivaldybių asociacijai skirtas 2018 m. spalio 19 d. raštas Nr. 45 V „Dėl negauto atsakymo į asociacijos „Visuomenininės iniciatyvos“ 2018-08-24 raštą Nr. 37 V“ (1 lapas). 

11. Lietuvos savivaldybių asociacijai skirtas 2018 m. rugpjūčio 24 d. raštas Nr. 37 V „Dėl biokuro gamybos ir sandėliavimo įmonių, kurios apskričių šilumos tiekėjams kasmet pateiktų bent 50 % jiems reikalingo biokuro kiekio, galimo steigimo“ (3 lapai). 

 

Komentarai

Birutė Rutkauskaitė
Ket, 05/30/2019 - 12:31 Tiesioginė nuoroda
net skubotaI perskaičius šį straipsnį, galima laisvai padaryti išvadas , kad šiaulių savivaldybes atstovas yra valstybiškiau ir atsakingiau mąstantis žmogus. jis gi, pvz.-vos ne baksnoja pirštu į kaktą, kad valstybinių miškų urėdija tikrai galėtų gaminti nepalyginti daugiau taip reikalingo sveiko kuro --biokuro ! ir -mano nuomone--valstybinių miškų urėdija-tiesiog biurokratiškai atsirašinėja ar atsikalbinėja tą rimtai daryti-ATSEIT-DARO TAI, KĄ LIEPIA valdžia....lyg savo valios visai negali ar neturi teisės demonstruoti...ir taip elgiasi , kiek suprantu--naujai įkurta institucija........kodėl ? ar tai tingumas,ar kompetencijos stoka,ar tai kažkokie neaiškūs interesai yra slepiami, ginami ? ir dar man gimsta nuodėmingos mintys skaitant ponios savivaldybių asocIacijos patarėjos a.kazlAUSKIENĖS --ATsEIT -APIBENDRINTA NUOMONĖ, KAD DAUGIAU BIOKURO GAMINTI URĖDIJOMS YRA NET...RIZIKINGA !...o gal tikrai kažkam naudingiau pirkti kad ir kaimynų baltarusių tą biokurą, nei patiems gaminti, savo žmonėms duoti darbo sukuriant nors kelias papildomas darbo vietas?...kad ir tai...gal aš kažką ne taip supratau, gal ir klystu, bet dabar mano nuomonė tokia. trumpai sakant...

Parašykite komentarą

CAPTCHA