Pereiti į pagrindinį turinį

  • Lieporiai

2019 m. lapkričio 12 d. Šiaulių profesinio rengimo centre (Gardino g. 4, Šiauliai) vyko lieporiečių šventinė sueiga „Šiaulių miesto Lieporių vardui – 50“.

Susirinkusius svečius pasveikinimo renginio šeimininkė - asociacijos Lieporių bendruomenės centras pirmininkė Elvyra Užkuraitienė.

Apie Lieporių kaimo senesnę kaip 400 metų istoriją, įsimintinas istorines ir geografines vietas, žymius žmones priminė įtraukiančioji paskaita ir viktorina „Atviri ir dideli Lieporiai“, kurią vedė Lieporių gidas Saulius Stasiūnas.

Buvo paminėti ir pagerbti Lieporiuose gyvenę ir dirbę žmonės, kurių vardai ir darbai garsino ir tebegarsina Lieporius.

Padėkota buvo Šiaulių miesto garbės piliečiui Zenonui Sabaliui, kraštotyrininkui, pedagogui Vytautui Mažeikai, Aldonai Liepienei, Silvijai Baranauskienei, Reginai Vertelienei, kitiems lieporiškiams, kurie savo darbu ir aplink skleidžiama šviesa augina ir puoselėja bendruomeniškumo jausmą, pilietiškumą, gėrį žmonių širdyse.

 

Renginyje dalyvavę Lietuvos Respublikos Seimo nariai, jų atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, pilna salė lieporiečių nuoširdžiai padėkojo Elvyrai Užkuraitienei už jos ilgametį darbą ir atsidavimą mikrorajono gyventojų bendruomenei, jos jaunatvišką entuziazmą judėti ir toliau visus burti įvairiems kilniems bendruomeniniams darbams.

Koncertinę programą atliko lopšelio/darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai (direktorė – Laimutė Garbačauskienė), moterų ansamblis „Darna“. Veikė foto paroda „Iš Lieporių istorijos“.

Visus maloniai nustebino Šiaulių profesinio rengimo centro moksleivių dramos būrelio šiai šventei pagal Onos Dargužaitės-Žukauskienės knygą „Senojo Lieporių kaimo istorijos“ parengtas vaidinimas „Lieporietiškos piršlybos“.

Renginiui baigiantis vyko vaišės ir diskusijos prie arbatos puodelio.

 

Malonu, kad renginyje buvo įvertintas ir Lieporių mikrorajone įregistruotos bei veiklą vykdančios Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ darbas, kurį labai tiksliai apibūdina Seimo nario Stasio Tumėno užrašyti žodžiai: „Jūs demonstruojate, kad aktyvus ir sąmoningas visuomenės įsitraukimas į viešojo valdymo procesus yra esminė sąlyga, kuriant atvirą, teisingą, pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę“.

Lieporių mikrorajono vardo 50-ties metų paminėjimo proga, kaip asociacijos Lieporių bendruomenės centro narys, Lieporių-Šventupio seniūnaitijos seniūnaitis, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas, gavau Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimą, Seimo narių Valerijaus Simulik ir Stasio Tumėno padėkos raštus, kurie bus didelė paskata ateities darbams.

 

Vytautas Kabaila

 

PRIDEDAMA:

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimas, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik padėkos raštas, 1 lapas.

3. Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno padėkos raštas, 1 lapas.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA