Pereiti į pagrindinį turinį

  • Savivaldybė

 

2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. vasario 12 d. raštą Nr. SG-83-1 „Dėl duomenų įtraukimo į 2013-01-31 Tarybos posėdžio protokolą“.

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. vykusio posėdžio, kuriame antruoju klausimu buvo svarstomas klausimas dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose, protokole Nr. TP-1 miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai pasigedo esminių duomenų, esminės informacijos apie sprendimo projekto pateikimą, svarstymą ir priėmimą.

 

Protokole Nr. TP-1 nebuvo esminės informacijos apie tai, dėl kokių priežasčių buvo prašoma posėdyje atidėti antrojo klausimo svarstymą, kodėl priimamas sprendimas Nr. T-2, jam oponuojančiųjų nuomone, turėjo būti tikslinamas.

Protokole nepaminėta nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, nei pagrindiniai duomenys, pateikti šioje studijoje, dėl kurių ir skyrėsi sprendimo Nr. T-2 projektui pritariančiųjų ir nepritariančiųjų nuomonės.

 

Savo nepritarimą tokiems savivaldybės veiksmams Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė išreiškė 2013 m. vasario 4 d. raštu „Dėl duomenų įtraukimo į Tarybos 2013-01-31 posėdžio protokolą“, skirtu Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sekretoriui Domui Griškevičiui.

Savivaldybės meras Justinas Sartauskas 2013 m. vasario 12 d. atsakyme Nr. SG-83-1 paaiškino, jog Tarybos posėdžio protokolas nėra stenograma, jog į protokolą paprastai įtraukiama tik svarbiausia informacija – pranešėjas, svarstytas klausimas, balsavimo rezultatai, kitaip tariant - priimtas, nepriimtas ar atidėtas nutarimas.

Įvertinę mero 2013 m. vasario 12 d. atsakymą, centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės nariai liko įsitikinę, kad Tarybos posėdžio protokolas yra pakankami svarbus bet kurio Tarybos sprendimo dokumentas ir, tuo atveju, jeigu dėl sprendimo pateikimo, svarstymo ir priėmimo kyla rimtesnės diskusijos, netgi nesutarimai, ypač jeigu kyla nesutarimai su savivaldybės gyventojais, jis turėjo tiksliau atspindėti sprendimo projektui nepritariančių ir pritariančių šalių pagrindinius ginčo argumentus.

Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, 4 priede pateiktas posėdžio protokolo pavyzdys, kuriame pažymėta, jog svarbus yra tiek pranešėjo pranešimo turinys, tiek pasisakiusiųjų pasisakymo turinys, jeigu pranešimas arba pasisakymas nepridedami prie protokolo.

Iniciatyvinės grupės nariams, kaip ir kitiems miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams, svarbu buvo ne tiek tai, kad posėdžio protokole būtų įrašyta, jog, pavyzdžiui, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius pasisakė ir kažką pasakė, kiek tai, ką esminio pasakė pasisakydamas akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius.

Suprantame, kad toks posėdžio protokolo pildymas iš posėdžio sekretoriaus reikalauja žinių ir supratimo visais Tarybos posėdyje svarstomais ir diskutuojamais klausimais, tačiau Tarybos posėdis yra pakankamai svarbus, kad jį rašytų aukštos kvalifikacijos specialistas.

 

PRIEDAI:

1. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. vasario 12 d. raštas Nr. SG-83-1 „Dėl duomenų įtraukimo į 2013-01-31 Tarybos posėdžio protokolą“, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. vasario 4 d. raštas „Dėl duomenų įtraukimo į Tarybos 2013-01-31 posėdžio protokolą“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. vykusio posėdžio protokolas Nr. TP-1, 24 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“, 1 lapas.

5. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. sausio 30 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ svarstymo atidėjimo“, 6 lapai.

6. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas Lieporių bendruomenės centro narės Danutės Šniukienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ nepriėmimo“, 2 lapai.

7. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų atstovės Stanislavos Mikulėnienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ nepriėmimo“, 2 lapai.

8. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas Lieporių bendruomenės centro pirmininkės Elvyros Užkuraitienės 2013 m. sausio 31 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ nepriėmimo“, 2 lapai.

9. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

10. Šiauliečiams skirtas 2013 m. balandžio 17 d. elektroninis laiškas „Dėl dokumentų rengimo taisyklių pateikimo“, 2 lapai.

11. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. balandžio 11 d. raštas Nr. SG-173 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių pateikimo“, 1 lapas.

12. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. kovo 13 d. raštas „Dėl dokumentų rengimo taisyklių pateikimo“, 2 lapai.

13. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, 37 lapai.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA