Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių TE 4

Šiaulių termofikacinė elektrinė, Pramonės g. 10, Šiauliai (nuotr. lsta.lt)

 

 

2012 m. liepos 4 d.

2021 m. lapkričio 24 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2011 m. gruodžio 15 d. prašymu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrių prašydama pateikti informaciją apie Šiaulių termofikacinės elektrinės projektą. Atsakymo per įstatymuose nustatytus terminus gauta nebuvo.

2012 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybėje vykusio Darbo grupės parengtų išvadų bei pasiūlymų pristatymo miesto visuomenei metu Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko pakartotinai buvo paprašyta pateikti atsakymą į Darbo grupės 2011 m. gruodžio 15 d. prašymą pateikti informaciją apie Šiaulių termofikacinės elektrinės projektą.

Darbo grupės vykdytos veiklos tęsėja Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė 2012 m. gegužės 3 d. raštu „Dėl negauto atsakymo į savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui įteiktą 2011 m. gruodžio 15 d. prašymą „Dėl informacijos apie termofikacinės elektrinės projektą pateikimo“ į Šiaulių miesto savivaldybės merą Justiną Sartauską kreipėsi papildomai. 2012 m. birželio 18 d. buvo gautas Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko raštas Nr. SG-233 „Dėl informacijos apie termofikacinės elektrinės projektą pateikimo“, kuriame buvo išsamiai pateikta visa informacija, kurios Darbo grupė prašė 2011 m. gruodžio 15 d. prašymu.

Šios informacijos jau nebeprireikė savo veiklą pabaigusiai darbo grupei, tačiau gauta informacija, kaip galima prognozuoti, turės didelę išliekamąją vertę Šiaulių miesto šilumos ūkio istorijai, Lietuvos šilumos ūkio istorijai.

Ši informacija visada teigiamai bus siejama su ją visuomenei pateikusio Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko vardu.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui skirtas 2011 m. gruodžio 15 d. prašymas „Dėl informacijos apie termofikacinės elektrinės projektą pateikimo“, 6 lapai.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2012 m. balandžio 24 d. posėdžio protokolas, 2 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2012 m. gegužės 3 d. raštas „Dėl negauto atsakymo į savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui įteiktą 2011 m. gruodžio 15 d. prašymą „Dėl informacijos apie termofikacinės elektrinės projektą pateikimo“, 2 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2012 m. birželio 18 d. raštas Nr. SG-233 „Dėl informacijos apie termofikacinės elektrinės projektą pateikimo“, 15 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA