Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių energija

 

2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. SG-741-1 „Dėl darbo grupės biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybėms mieste išnagrinėti sudarymo“.

 

Tai diskusijų, kurios prasidėjo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje svarstant sprendimo Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ projektą, tęsinys.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė, pritariant kitoms miesto visuomeninėms organizacijoms ir suinteresuotiems aktyvesniems miestiečiams, pasiūlė savivaldybės merui Justinui Sartauskui ginčą – kiek ir kokios galios dar reikia statyti biokuru kūrenamų katilinių Pietinės katilinės sistemoje – spręsti sudarant darbo grupę, kurioje dirbtų pusė savivaldybės ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, pusė - miesto šilumos vartotojų deleguotų atstovų.

Pasiūlymą parengę ir pasirašę šiauliečiai buvo tikri, kad tai geriausias ginčo su savivaldybe ir akcine bendrove „Šiaulių energija“, kuris pasiekė net Šiaulių apygardos administracinį teismą, sprendimo būdas.

Iniciatyvinė grupė gavo savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. rugsėjo 9 d. atsakymą, kuriame padėkota už pasiūlymus svarstant tolimesnę akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos plėtrą, numatant naujų biokuro katilinių statybą.

Tačiau čia pat pažymėta, jog darbo grupė dėl antrosios ir trečiosios 20 MW galios biokuru kūrenamų katilinių statybos sudaroma nebus. Mero neigiamo atsakymo motyvai 2013 m. rugsėjo 3 d. rašte nenurodyti.

Darbo grupės atliekami skaičiavimai, Iniciatyvinės grupės surinkta informacija, turėjo parodyti, jog akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ bet kuriuo atveju apsimoka statyti dar vieną 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę, kuri per 5 ar 7 metus atsipirks, kartu sumažindama ir šilumos kainą vartotojams, ir sudarys būtiną veiksmingą konkurenciją į Šiaulius jau žengiantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Be antrosios 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės, kurią privalo statyti akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, su nepriklausomais šilumos gamintojais nebus konkuruojama, tyliai jiems perduodant miesto šilumos ūkio rinką ir akcinę bendrovę „Šiaulių energija“ su jos naujai pastatyta pirmąja 20 MW galios biokuro katiline, jau veikiančia 27,4 MW šilumos galios bei 11 MW elektros galios termofikacine elektrine.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ nenori net svarstyti klausimo dėl dar vienos 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės statybos, o Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas, nors ir gavęs 61 savivaldybės gyventojo prašymą, net į kalbas nesileidžia dėl darbo grupės, kurioje dirbtų ir 50 % miesto šilumos vartotojų deleguotų atstovų, biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybėms mieste išnagrinėti sudarymo.

Dėl tolesnės akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ biokuro katilinių plėtros galimybių savivaldybės mero iniciatyva surengta vieša diskusija nebuvo protokoluojama, buvo tik pasikalbėjimo, pasidalinimo nuomonėmis pobūdžio, neteikianti gyventojams jokios svarbesnės informacijos.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2013 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. SG-741-1 „Dėl darbo grupės biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybėms mieste išnagrinėti sudarymo“, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. liepos 24 d. raštas „Dėl darbo grupės biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybėms mieste išnagrinėti sudarymo“, 5 lapai.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA