Pereiti į pagrindinį turinį

  • Krymo g.

Krymo gatvė, kurioje buvo numatyta organizuoti vienpusį eismą

 

 

 

Siunčiu 2020 m. vasario 27 d. raštą Nr. 01 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje, gyventojų apklausos rezultatų ir gyventojų pateiktų prašymų“, skirtą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vincui Urbonavičiui.

Šiame rašte, atlikus gyventojų ir ūkio subjektų apklausą, pateikta išvada: Krymo gatvės gyventojai nepritaria vienpusio eismo organizavimui Krymo gatvės atkarpoje nuo Lieporių gatvės iki Grinkevičiaus gatvės, sudarant galimybę gyventojams vienoje gatvės pusėje parkuoti automobilius.

Vienpusis eismas pablogintų eismo sąlygas važiuojant Krymo gatve, sudarytų įvairius nepatogumus vairuotojams ir pėstiesiems, neigiamai atsilieptų pėsčiųjų saugumui. Niekas nei iš Krymo g. daugiabučių namų pirmininkų, nei iš gyventojų neprisipažino esąs šios apklausos iniciatoriumi, niekas iš jų apklausos metu neagitavo už vienpusio eismo organizavimą Krymo gatvėje. Tik kai kurie Krymo g. gyventojai ketinimus organizuoti vienpusį eismą jų gatvėje siejo su planais keisti apleistos ir jau seniai neberemontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės sklypo, esančio tarp Krymo g. ir Lieporių gimnazijos, valdytoją, paskirtį, savininką.

Gyventojų apklausa dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje buvo paskutinis mano, kaip Šiaulių miesto savivaldybės Lieporių – Šventupio seniūnaitijos seniūnaičio, atliktas darbas.

Gavau Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 16 d. elektroninį laišką „Dėl kelio ženklų pietiniame rajone“, kuriuo buvau informuotas, jog, atsižvelgdama į sveikatos apsaugos ministro rekomendacijas, Šiaulių miesto savivaldybės administracija dirba nuotoliniu būdu, todėl atšaukiami visi susirinkimai, pasitarimai, stabdomas komisijų darbas.

Šiame elektroniniame laiške buvo nurodyta, jog pateikti pasiūlymai bus svarstomi Saugaus eismo komisijos posėdyje, kuris įvyks pasibaigus karantinui, o apie priimtus sprendimus būsiu informuotas papildomai.

Nors nuo 2020 m. liepos 1 d. jau nebedirbu Šiaulių miesto savivaldybės Lieporių – Šventupio seniūnaitijos seniūnaičiu, tačiau mane rinkę ir apklausoje dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje dalyvavę daugiabučių bendrijų pirmininkai, gyventojai, Krymo gatvėje įsikūrusių ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigų atstovai teiraujasi, koks buvo priimtas sprendimas dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje, kodėl niekas iki šiol nereaguoja į 2020 m. vasario 27 d. rašte Nr. 01 išdėstytus prašymus.

Naujas seniūnaitis nėra išrinktas, nėra seniūnijos, nėra nei atsakingo asmens, nei organizacijos, kurie inicijuotų Lieporių mikrorajone iškylančių problemų, susijusių su gyvenamąja aplinka, sprendimus, informuotų savivaldybės administraciją apie šias problemas, padėtų savivaldybės administracijai šias problemas spręsti, rūpintųsi vietos gyventojų bendruomenės interesais.

Todėl, kaip buvęs seniūnaitis, 2021 m. spalio 25 d. raštu kreipiausi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių prašydamas informuoti mane apie tai, koks buvo priimtas sprendimas dėl eismo Krymo gatvėje, kokie buvo priimti sprendimai dėl 2020 m. vasario 27 d. rašte Nr. 01 pateiktų 7 prašymų, aktualių Krymo g. gyventojams.

Gavau Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2021 m. spalio 25 d. elektroninį laišką „Dėl gauto prašymo“, kuriuo buvau informuotas, jog, atsižvelgiant į tai, kad Krymo gatvės gyventojai nepritaria vienpusio eismo organizavimui Krymo gatvėje, bus paliktas dvipusis eismas. Taip pat buvau informuotas, jog 2020 m. vasario 27 d. rašte Nr. 01 pateikti kiti 7 klausimai bus svarstomi artimiausiame Saugaus eismo komisijos posėdyje arba sprendimas bus priimtas gatvių apžiūros metu.

Jeigu seniūnaitis atliko gyventojų apklausą, raštu pateikė daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigų vadovų net 7 motyvuotus prašymus, tai gal ir nėra labai gerai, gal ir nėra visiškai normalu, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Saugaus eismo komisija šiuos prašymus pradės nagrinėti tik po daugiau kaip pusantrų tuščio laukimo metų, tik po pakartotinio rašytinio prašymo.

Panašu į tai, kad problemos, su kuriomis susiduria Krymo g. esančių daugiabučių gyventojai, netgi ikimokyklinio ugdymo ir švietimo įstaigos, gyventojų apklausą dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje rengusiai savivaldybei net nerūpėjo.

 

PRIDEDAMA:

1. 2020 m. vasario 27 d. raštas Nr. 01 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje, gyventojų apklausos rezultatų ir gyventojų pateiktų prašymų“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vincui Urbonavičiui, 5 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 16 d. elektroninis laiškas „Dėl kelio ženklų pietiniame rajone“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2021 m. spalio 25 d. elektroninis laiškas „Dėl negauto atsakymo į 2020 m. vasario 27 d. raštą Nr. 01“, 2 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2021 m. spalio 25 d. elektroninis laiškas „Dėl gauto prašymo“, 1 lapas.

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Vinco Urbonavičiaus 2019 m. spalio 21 d. raštas Nr. S-3369 „Dėl eismo Krymo gatvėje“, 1 lapas.

6. Šiaulių miesto savivaldybės Krymo gatvės daugiabučių bendrijų pirmininkams, administratoriams, gyventojams skirtas 2019 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. 24 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvės atkarpoje nuo Lieporių gatvės iki Grinkevičiaus gatvės“, 1 lapas.

7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vincui Urbonavičiui skirtas 2019 m. gruodžio 19 d. raštas Nr. 26 „Dėl apklausos termino pratęsimo“, 1 lapas.

8. Lieporių gimnazijos direktorės Sigitos Malinauskienės 2020 m. vasario 13 d. raštas Nr. S-74 „Dėl vienpusio eismo organizavimo Krymo gatvėje“, 1 lapas.

9. Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorės Redos Ponelienės 2020 m. vasario 17 d. raštas Nr. S-24 „Dėl eismo Krymo gatvėje“, 1 lapas.

 

Vytautas Kabaila

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA