Pereiti į pagrindinį turinį

  • Aplinkos agentūra

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai)

 

2013 m. gruodžio 5 d.

2022 m. lapkričio 14 d. redakcija

 

Siunčiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. lapkričio 26 d. raštą Nr. (14) SR-S-2892 (7.1) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo galutinės atrankos išvados“.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo subjektus informavo apie priimtą atrankos išvadą – planuojamai ūkinei veiklai – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę V.Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Nesutikdama su tokia išvada uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. raštu Nr. 02-07-31 kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą informuodama apie tai, jog priimta atrankos išvada neatitinka nustatytų faktinių aplinkybių ir pateiktų duomenų visumai, nepagrįstai stabdo biokuro katilinių plėtrą, prieštarauja valstybės energetikos politikos tikslams, todėl ją būtina persvarstyti.

Grupė Šiaulių miesto visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų – Algimantas Sėjūnas, Eduardas Svirskis, Liudas Ramanauskas, Stasys Grigaliūnas, Algirdas Kulikauskas, Jūratė Burakauskienė, tikriausiai, savais kanalais gavę informacijos apie tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą prašydama pervarstyti 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtą atrankos išvadą, 2013 m. lapkričio 4 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą pateikdami savo argumentus, pagrindžiančius jų prašymą nekeisti 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados, ir prašydami kviesti juos dalyvauti svarstant uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. skundą ir priimant galutinę atrankos išvadą.

Tenka apgailestauti, kad apie uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. skundą ir minėtą visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų iniciatyvą nebuvo informuota Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė), Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Nausėda.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorė Virgilija Kozakienė 2013 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. (4) SR-S-2734 (7.1) poveikio aplinkai vertinimo ūkio subjektus ir grupės suinteresuotosios visuomenės narių atstovą Algimantą Sėjūną informavo apie tai, jog departamentas yra gavęs uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ prašymą persvarstyti 2013 m. rugsėjo 25 d. atrankos išvadą.

Išvardyti adresatai buvo pakviesti 2013 m. lapkričio 20 d. 9 val. atvykti į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai) ir dalyvauti persvarstant atrankos išvadą bei priimant galutinę atrankos išvadą, kuri atsakytų į klausimą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Apie tai, kad 2013 m. lapkričio 20 d. 9 val. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai) vyks atrankos išvados persvarstymas ir priėmimas galutinės išvados, kuri atsakytų į klausimą, ar privaloma atlikti uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, Iniciatyvinę grupę 2013 m. lapkričio 18 d. 9 val. 08 min. elektroniniu laišku informavo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Nausėda.

Apie tai, kad 2013 m. lapkričio 20 d. 9 val. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai) vyks atrankos išvados persvarstymas Iniciatyvinę grupę 2013 m. lapkričio 18 d. 13 val. 20 min. elektroniniu laišku informavo ir Šiaulių pensininkų sąjūdžio pirmininkas Stasys Grigaliūnas, prieš tai paprašęs niekam nesakyti, kad jis pateikė tokią informaciją.

Savo nuomonę dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. S-3306-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikė ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas.

Jo nuomone, išsamus planuojamos katilinės V. Bielskio g. 13, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas padėtų įvertinti veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aplinkos orui, socialinei ekonominei aplinkai bei šių ir kitų aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai, išvengti arba sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį bei nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje.

Reaguodamas į grupės Šiaulių miesto visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų 2013 m. lapkričio 4 d. raštą ir jame pateiktus argumentus, kodėl reikalingas būtų poveikio aplinkai vertinimas, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktorius Raimondas Štreimikis 2013 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. 02-07-38 Aplinkos apsaugos departamentui pateikė paaiškinimus, kodėl, jo nuomone, pateikti visi 6 argumentai yra nepagrįsti.

 

2013 m. lapkričio 20 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai) vyko 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo persvarstymas.

Posėdžiui prasidėjus Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės (toliau – Iniciatyvinė grupė) atstovė Aldona Lengvinienė pasiteiravo, kodėl į atrankos išvados persvarstymą nebuvo kviesti Aurimas Nausėda ir Vytautas Kabaila. Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyr. specialistas Andrius Bružas paaiškino, jog į atrankos išvados persvarstymą buvo kviečiami tik tie suinteresuotosios visuomenės atstovai, kurie pateikė motyvuos, kodėl, jų nuomone, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, ir pageidavimą dalyvauti atrankos išvados persvarstyme.

Jo turima informacija, Aurimas Nausėda nepateikė prašymo dėl atrankos išvados persvarstymo, todėl oficialiai kviečiamas nebuvo, tačiau jis telefonu domėjosi ir žinojo atrankos išvados persvarstymo datą ir laiką, todėl galėjo dalyvauti.

Kaip suprato Aldona Lengvinienė, kitiems į posėdį oficialiai pakviestiems ir posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotosios visuomenės atstovams nebuvo keliamas reikalavimas prieš tai pateikti prašymą dėl atrankos išvados persvarstymo, nes tokį prašymą buvo pateikusi tik uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“.

Ir kodėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Aurimas Nausėda turėjo Aplinkos apsaugos departamentui teikti tokį prašymą, jeigu jį tenkino to paties departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada, kurioje buvo pažymėta, jog planuojamai ūkinei veiklai – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Čia reikėtų priminti, kad Tarybos narys Aurimas Nausėda kartu su grupe šiauliečių, dalyvavusių 2013 m. rugpjūčio 19 d. vykusiame uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos pristatyme visuomenei, 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu kreipėsi į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, informuodami, jog ataskaitoje trūksta esminės informacijos, yra daug tikslintinų vietų, o susirinkę suinteresuotosios visuomenės atstovai ataskaitai nepritarė. Šiame rašte tarp kitų prašymų paminėtoms institucijoms buvo pateiktas ir prašymas apsvarstyti galimybę prašyti pilno poveikio aplinkai vertinimo uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamai ūkinei veiklai.

Taigi, Aurimas Nausėda buvo vienas iš pilno poveikio aplinkai vertinimo uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamai ūkinei veiklai iniciatorių, o dėl 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados persvarstymo prašymo neteikė, nes jis būtent tokios išvados prašė ir 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada jį tenkino. Prašymo kviesti jį į 2013 m. lapkričio 20 d. vyksiantį atrankos išvados persvarstymą Aurimas Nausėda neteikė, nes Aplinkos apsaugos departamentas jo neinformavo apie tai, kad yra gautas uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ 2013 m. spalio 7 d. raštas dėl priimtos išvados persvarstymo, kad 2013 m. lapkričio 20 d. vyks priimtos išvados persvarstymas.

Tai, kad Aurimas Nausėda priešpaskutinę dieną skambino telefonu ir taip sužinojo atrankos išvados persvarstymo datą ir laiką, nereiškia, kad jis galėjo dalyvauti, kad jam buvo sudarytos galimybės dalyvauti išvados persvarstyme. Kaip sakė Aurimas Nausėda, jam jau buvo per vėlu savo darbą suderinti su išvados persvarstymu, kuris vyko darbo dieną ir darbo valandomis.

Dėl tos pačios priežasties 2013 m. lapkričio 20 d. vykusiame išvados persvarstyme negalėjo dalyvauti ir kitas grupės visuomenės atstovų minėtą 2013 m. rugsėjo 9 d. raštą pasirašęs šiaulietis – Vytautas Kabaila. Kodėl į išvados persvarstymą nebuvo pakviestas Vytautas Kabaila, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyr. specialistas Andrius Bružas posėdyje į Aldonos Lengvinienės pateiktą klausimą taip ir neatsakė. Pati Aldona Lengvinienė posėdyje dalyvavo kaip oficialiai nekviesta suinteresuotosios visuomenės atstovė, informaciją apie 2013 m. lapkričio 20 d. vyksiantį posėdį tik 2013 m. lapkričio 18 d. gavusi iš Aurimo Nausėdos ir Vytauto Kabailos.

Kita informacija apie tai, kaip vyko atrankos išvados persvarstymas, pateikta 2013 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokole Nr. VDN-45.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo normatyvų skyriaus vedėja Nijolė Martinaitienė poveikio aplinkai vertinimo dalyvius 2013 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (4) SR-S-2890(7.1) informavo apie galutinę atrankos išvadą dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimą, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo.

Priimta galutinė atrankos išvada – 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimui, rekonstruojant esamą katilinę, V.Bielskio g. 13, Šiauliuose, poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas. Galutinės atrankos išvados motyvai pateikti minėtame 2013 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. (4) SR-S-2890(7.1).

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. lapkričio 26 d. parengta galutinė atrankos išvada Nr. (14) SR-S-2890 (7.1) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo“, 3 lapai.

2. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

3. Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktoriaus Raimondo Štreimikio 2013 m. spalio 7 d. raštas Nr. 02-07-31 „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos biomase kūrenamos jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę, PAV atrankos išvados persvarstymo“, 5 lapai.

4. Šiaulių miesto visuomeninių organizacijų vadovų ir visuomenininkų grupės 2013 m. lapkričio 4 d. raštas „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

5. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. lapkričio 11 d. raštas Nr. (4) SR-S-2734 (7.1) „Dėl atrankos išvados persvarstymo“, 1 lapas.

6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. lapkričio 18 d. 9 val. 08 min. elektroninis laiškas „Atrankos išvados persvarstymas“, 1 lapas.

7. Šiaulių pensininkų sąjūdžio pirmininko Stasio Grigaliūno 2013 m. lapkričio 18 d. 13 val. 20 min. elektroninis laiškas „Atrankos išvados persvarstymas“, 1 lapas.

8. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. S-3306-11 „Dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos“, skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, 1 lapas.

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui skirtas uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ direktoriaus Raimondo Štreimikio 2013 m. lapkričio 19 d. raštas Nr. 02-07-38 „Dėl visuomenininkų 2013-11-14 rašte nurodytų klausimų dėl UAB „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“, 9 lapai.

10. Grupės šiauliečių - Aurimo Nausėdos, Eduardo Svirskio, Vytauto Kabailos, Stasio Grigaliūno – pasirašytas 2013 m. rugsėjo 9 d. kreipimasis į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, 2 lapai.

11. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimtos atrankos išvados Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo rekonstruojant esamą katilinę poveikio aplinkai vertinimo“ persvarstymo posėdžio 2013 m. lapkričio 20 d. protokolas Nr. VDN-45, 3 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA