Pereiti į pagrindinį turinį

  • Ilgės

 

 

2021 m. spalio  27 d. 15 val.    lieporiečiai    susirinko  „ilunch“ kavinėje į  mirusiųjų  pagerbimo   popietę  tema  „  Ilgės. Jie   gyvi  mūsų  atmintyje“. Ilgės senovės  lietuvių  rudens  šventė mirusiesiems  pagerbti   su  sudėtinėmis  vaišėmis. Kai  kuriose  šalyse ( Latvija, Baltarusija, Šiaurės  rytų  Lietuvoje)  išliko    Ilgių  šventės  paprotys  ant  kapų  padėti valgio  ir  gėrimų. Įsigaliojus  krikščionybei, Ilges  pakeitė  Vėlinės. Vėlinės   siejamos  su  tikėjimu, kad  mirštant  nuo žmogaus  kūno  atsiskiria    vėlė, kuri  vėliau  aplanko  gyvuosius. Šiandien  per  vėlines  kapinės  sušvinta  žvakių  liepsnelėmis. Tikima, kad  ugnis pritraukia  vėles, nušviečia  joms  kelią. Degindami  žvakeles gyvieji  susitaiko  su  mirusiaisiais.

Jau  daugelį  metų  tęsiasi  garbinga  tradicija, kurią , bendradarbiaudamas  su  Šiaulių  miesto  savivaldybės  viešosios  bibliotekos  Lieporių  filialu , inicijuoja  Lieporių  bendruomenės  centras.  Kasmet  priešvenčiu  lankomos  ir  tvarkomos  kapinaitės   Lieporių  apylinkėse, prisimenami  išėjusieji  bendruomenės  nariai  Birutė Stasė  Koskienė, Pranas  Adomaitis, Klemensas  Buškevičius, Adelė  Masiulienė, Aniceta  Melnikavičienė, Juozas  Vaitkus.

Ir šiandien  širdyje  mes  uždegėm  dar  vieną  žvakę

Už mūsų   artimą, kurio  netekom

Ši  žvakė  mums  primins, kad kiekviena  diena

Dangaus  padovanota  žemiškoji  šventė –

Branginkime  ir  saugokime  vienas  kitą  dėkodami  Aukščiausiam  už  kiekvieną naują  rytą.

Atminties  popietės  programoje  Nijolės  Petraitytės- Jurkovič  paskaita   apie  iškilius  Anapilin  išėjusius  lieporiečius „ Jie  gyvi  mūsų  atmintyje“. Joje  buvo  paminėtos   mokslo, švietimo  darbuotojų  ir   menininkų  sukaktys. Prisiminti  mokslo  žmonių- Birutės  Salatkienės, Stanislovo  Jakučio, Česio  Grendos,  Danės  Šlapkauskaitės,  Osvaldo   ir  Danutės  Lapienių, Arvydo  Katilavičiaus  nuveikti  darbai. Aptarti  Justinos  Jasaitytės, Ievos  Gurinaitės,  Vytauto  Katiliaus,  Bronislovo Tarabildos, Vlado  Ravkos  gyvenimo  ir  kūrybos  versmės.

Visų  jų  atminimas   pagerbtas  tylos  minute, uždegtos atminimo  žvakelės.

Renginiui  gražiai  talkino  ir  suteikė  sakralumo  Šiaulių  1-osios  muzikos  mokyklos  mokytojos   Elenos  Ralienės  ir jos   mokinės  kanklių  duetas.

Renginyje  dalyvavo  per  30  lieporiečių ir svečių.

Edukacinė programa „Ilgės. Jie gyvi mūsų atmintyje“ buvo organizuota vykdant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Lieporių  bendruomenės  sutelktumas  sprendžiant  socialinius  ir  viešuosius   poreikius“ (veikla: „Misija  -Pilietis“, poveiklė: edukacinė  programa  „ Ilgės. Jie  gyvi  mūsų  atmintyje“).

 

 

Asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“

pirmininkė Elvyra  Užkuraitienė

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA