Pereiti į pagrindinį turinį

  • Radiatorius

 

2013 m. liepos 14 d.

2022 m. lapkričio 9 d. redakcija

 

Dvinare kaina už šilumą atsiskaitoma daugelyje „vakarų“ valstybių, šią tvarką pradedama diegti Ukrainoje ir kai kuriose kitose „rytų“ šalyse.

Pastovioji kainos dalis (už kilovatą) mokama kiekvieną mėnesį už įrengtąją galią ir padengia nuolatinius CŠT sistemos išlaikymo kaštus, o kintamoji dalis susieta tik su energijos gamybos kaštais ir ja atsiskaitoma už suvartotą šiluminės energijos kiekį (už kilovatvalandes). Tokia sistema ekonominiu požiūriu yra teisingiausia, nes realiai atspindi ir padengia šilumos tiekimo kaštus.

Teisingai nustačius dvinarę kainą metiniai mokėjimai už šilumą yra tokie patys kaip ir atsiskaitant vienanare kaina.

Taikant dvinarę kainą išvengiama didelių sąskaitų „šaltaisiais“ mėnesiais, kaip kad buvo 2010 metų gruodžio mėnesį, nes vartotojai dalį šildymo išlaidų padengia kitais mėnesiais. Iš kitos pusės, šilumos tiekėjai sistemingai gaudami pajamas mažiau skolintųsi apyvartinių lėšų veiklai užtikrinti, o vartotojams nereikėtų padengti bankams mokamų palūkanų.

Lietuvoje kiekvienam šilumos tiekėjui nustatoma ir vienanarė, ir dvinarė šilumos kaina, tačiau kuria kaina atsiskaityti sprendžia pats šilumos vartotojas. Deja, dauguma vartotojų atsiskaitinėja vienanare kaina ir tai apsunkina gyventojų atsiskaitymą šildymo sezono metu, ko pasėkoje susidaro įsiskolinimai, kuriuos gyventojai grąžina pasibaigus šildymo sezonui. Ir tai tęsiasi iš metų į metus.

Turtingose Skandinavijos valstybėse, kur žmonės gyvena kokybiškuose pastatuose, o išlaidos šildymui sudaro menką šeimos biudžeto dalį, vartotojai atsiskaito dvinare arba net trinare kaina ir menkai domisi šilumos tiekimo problemomis, o valstybės institucijos beveik negauna skundų dėl monopolinio centralizuotos šilumos tiekėjų „piktnaudžiavimo“.

Tokia informacija apie atsiskaitymo už šilumą dvinarę kainą pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros docento, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus 2011 m. vasario 17 d. straipsnyje „Šilumos vartotojų ir tiekėjų santykiai. Kas tas šilumos tiekimo monopolizavimas?“

Šiame straipsnyje taip pat pažymėta, jog pagal dabartinę valstybėje sukurtą teisinę sistemą daugiabučių namų savininkai turi teisę padaryti sprendimus įvairiais šilumos vartojimo klausimais, įskaitant šilumos vartotojų galimybę pasirinkti šilumos kainos formą (dvinarė arba vienanarė).

 

PRIDEDAMA:

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros docento, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus 2011 m. vasario 17 d. straipsnis „Šilumos vartotojų ir tiekėjų santykiai. Kas tas šilumos tiekimo monopolizavimas?“, 5 lapai.

2. Dienraštyje „Vakarų ekspresas“ 2009 m. kovo 18 d. išspausdintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtas informacinis pranešimas „Dvinaris mokesčio tarifas – tolygesnė mokesčių našta“, 2 lapai.

3. Buitinių vartotojų sąjungos raštas, skirtas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2011 m. spalio 6 d. komentaras, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA