Pereiti į pagrindinį turinį

  • karštas vanduo

 

2018 m. rugpjūčio 13 d.

 

Siunčiu iš kaunietės dr. Daivos Valentaitės gautą informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą ir Seimui pateiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo projektą.

 

Jei domitės tais klausimais, manau, kad ši informacija pravers. Dėkingi esame gerb. Daivai ir jos bendraminčiams, kurie kruopščiai dirba karšto vandens tiekimo klausimais ir savo turima informacija noriai dalijasi su kolegomis iš kitų miestų.

 

Norėtųsi palinkėti, kad panašiu pavyzdžiu pasektų geriamojo vandens tiekėjai, kurių, kaip ir šilumos tiekėjų, sėkminga veikla mums, t. y. asociacijai, kuri atstovauja karšto ir šalto vandens vartotojų interesams, taip pat yra svarbūs.

 

Mums visada bus reikalinga tiek šilumos tiekėjų, tiek geriamojo vandens tiekėjų geranoriška ir visapusiška informacinė pagalba.

 

Kauniečiai Geriamojo vandens tiekimo įstatymo pataisų rengimo procese, kaip suprantame, dalyvauja jau nuo pat pradžios, gal net buvo šių pataisų vienais iš iniciatorių.

 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ į šį procesą įsijungė tik tada, kai įstatymo pataisų projektą LR Vyriausybė jau buvo beveik parengusi ir ruošėsi perduoti Seimui, todėl mums reikia atlikti nemažai namų darbų, kad galėtume susidaryti nuomonę ir parengti savo pasiūlymus, kaip galima labiau atitinkančius Šiaulių miesto karšto vandens vartotojų interesus.

 

Gal mūsų nuomonė sutaps su dr. Daivos Valentaitės ir gausios grupės savo daugiabučiuose pirmininkaujančių kauniečių nuomone, gal kažkiek skirsis, o gal ir nesutaps, bet esame dėkingi gerb. Daivai ir jos bendraminčiams už tai, kad jie su mumis geranoriškai dalijasi savo žiniomis, nuveiktu darbu, pateikia informaciją netgi apie tai, ką daro ar siūlo jų oponentai.

 

Norėtųsi palinkėti, jog tarpusavio diskusijos tarp kauniečių ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos vyktų daugiau koncentruojantis į sprendžiamų klausimų esmę, o visa kita kauniečių darbe yra sveikintina.

 

Daugiau tokių karšto vandens, šilumos tiekimo, energetikos, kitų sričių pilietiškai nusiteikusių visuomeninių grupelių, bendruomenių, daugiau tokių entuziastų Lietuvoje!

 

           PRIDEDAMA:

  1. Dr. Daivos Valentaitės 2018 m. liepos 22 d. elektroninis laiškas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo tema (1 lapas).
  2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Ingos Žilienės 2018 m. gegužės 31 d. raštas Nr. R2-(V)-1334 „Dėl argumentų, kuriais remiantis buvo priimtas 2017 m. spalio 17 d. komisijos nutarimas Nr. O3E-443 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (3 lapai).
  3. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus 2018 m. ________ __ d. raštas „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo projekto“), skirtas LR Vyriausybei (3 lapai). 

  4. Kauniečių, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, kolektyvinis 2018 m. gegužės 22 d. atsiliepimas į Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidento Broniaus Miežutavičiaus 2018 m. gegužės 11 d. raštą Nr. 51 „Dėl ekonominių pasekmių, perdavus karšto vandens tiekimo veiklą geriamojo vandens tiekėjams“, skirtas LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui (4 lapai).
  5. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidento Broniaus Miežutavičiaus 2018 m. gegužės 11 d. raštas Nr. 51 „Dėl ekonominių pasekmių, perdavus karšto vandens tiekimo veiklą geriamojo vandens tiekėjams“, skirtas LR Vyriausybės kanceliarijai (2 lapai).
  6. Kauniečių, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, kolektyvinis 2017 m. rugsėjo 21 d. kreipimasis į LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį „Dėl viešojo intereso su geriamojo vandens tiekėju atsiskaityti pagal butuose įrengtus vandens (šalto ir karšto) skaitiklius, kai karštas vanduo ruošiamas daugiabučio šilumos punkte“ (5 lapai).

Parašykite komentarą

CAPTCHA