Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių energija

2013 m. rugsėjo 27 d.

2018 m. rugpjūčio 22 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės raštus ir į juos gautus atsakymus iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos.

 

Mes siekėme išsiaiškinti, ar akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų 2.1. punkto nuostata, numatanti, jog vienas iš bendrovės veiklos tikslų yra siekis gauti pajamų ir pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai, neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 2 d. 1 punkto nuostatai, numatančiai, jog vienas iš šio įstatymo tikslų yra užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

 

Problema Šiauliuose tokia: akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, vadovaudamasi įstatų 2.1 punktu ir neskirdama tinkamo dėmesio Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 2 d. 1 punktui, ne šilumą vartotojams gamina mažiausiomis sąnaudomis, ne termofikacines elektrines ir biokuro katilines stato kaip galima pigiau, o siekia kitų, su šilumos vartotojų interesais ne visada ir ne visiškai sutampančių tikslų, taip pat ir tikslo gauti kaip galima didesnės naudos savo pagrindinei akcininkei – Šiaulių miesto savivaldybei.

 

Savivaldybė, savo ruožtu, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pelną skiria ne investicijoms į miesto šilumos ūkį, visų pirma – į biokuro katilinių statybą, o pasiima dividendais , kad turėtų kuo kaišyti miesto biudžeto skyles (iš 2012 metais akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gauto pelno savivaldybė miesto biudžeto skylėms kaišyti pasiėmė daugiau nei 4 mln. Lt dividendų).

 

Mes, šilumos vartotojai, nesutinkame, kad savivaldybės biudžeto skylių lopymas ir privačių akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ akcininkų materialinės padėties gerinimas mums yra svarbesni už patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.

 

Gal mūsų iškeltas klausimas sudomins kitas valstybės institucijas, gal jis sudomins šilumos ūkio specialistus, pilietiškai nusiteikusią visuomenę?

 

PRIDEDAMA:

 

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narės, laikinai einančios komisijos pirmininko pareigas, Viktorijos Sankauskaitės 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštas Nr. R2-2387 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų atitikimo Šilumos ūkio įstatymui“ (2 lapai).

 

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. liepos 29 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų atitikimo Šilumos ūkio įstatymo reikalavimams“, skirtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei (2 lapai).

 

3. Lietuvos Respublikos energetikos viceministrės Žydrūnės Juodkienės 2013 m. rugpjūčio 7 d. raštas Nr. (17.3-16)3-1830 „Dėl AB „Šiaulių energija“ įstatų“ (1 lapas).

 

4. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. liepos 29 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų atitikimo Šilumos ūkio įstatymo reikalavimams“, skirtas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (2 lapai).

 

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus 2013 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. S-2477-11 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų“ (2 lapai).

 

6. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus Felikso Petrausko 2013 m. rugsėjo 6 d. raštas Nr. 4-8624 „Dėl Jūsų prašymo“ (2 lapai).

 

7. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 6 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų atitikimo Šilumos ūkio įstatymo reikalavimams“, skirtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui Feliksui Petrauskui (2 lapai).

 

8. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatai, Juridinių asmenų registre įregistruoti 2010-04-30 (21 lapas).

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 


 

Parašykite komentarą

CAPTCHA