Pereiti į pagrindinį turinį

  • 110 kV linija

110 kV elektros perdavimo linija Vinkšnėnų kaime, Šiaulių rajone

 

 

Akcinės bendrovės „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovo Ramūno Bikulčiaus 2022 m. gegužės 30 d. rašte rašoma, jog, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 38 punktu, gamintojų įrenginiai, kurių galia yra mažesnė kaip 6 MW, jungiami prie skirstomojo tinklo.

Toliau pažymėta, jog Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 str. 4 d., be kita ko, numato, jog: „Vartotojo, gamintojo ar kito asmens pageidaujami rekonstruoti ar perkelti energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, kurio prašymu energetikos objektas yra rekonstruojamas ar perkeliamas, apmoka energetikos objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas“.

Tokiu būdu, jeigu būtinybė rekonstruoti operatoriaus valdomą energetikos objektą atsiranda dėl potencialaus gamintojo poreikio, tokio pobūdžio rekonstrukcija atliekama gamintojo lėšomis.

Šiuo metu prie asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 m. gegužės 18 d. rašte išvardintų 110 kV oro linijų atkarpų, prie kurių jau dabar prijungta maksimali generuojančių šaltinių galia, kurią gali priimti perdavimo tinklas iš tiesiogiai prie perdavimo bei prie skirstomojo tinklo prijungtų elektrinių, naujų saulės elektrinių prijungimas galimas tik atlikus perdavimo tinklo plėtrą rekonstruojant/pastatant 110 kV oro linijas arba 330/110 kV galios autotransformatorius.

Priklausomai nuo atkarpos ir planuojamos prijungti saulės elektrinės galios, investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją prasidėtų apytiksliai nuo 2 mln. Eur.

Tikslesnis atsakymas dėl perdavimo tinklo plėtros apimčių ir investicijų galėtų būti pateikiamas žinant tikslią prijungimo vietą bei numatomos prijungti elektrinės galią.

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Litgrid“ Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovo Ramūno Bikulčiaus 2022 m. gegužės 30 d. raštas „Dėl galimybės žemės savininkams gaminti saulės energiją ir ją atiduoti į tinklą“, 1 lapas.

2. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ nuo 2022 m. kovo 4 d. atnaujintas naujų gamintojų prijungimo prie 110 kV elektros perdavimo linijų galimybių žemėlapis, 1 lapas.

3. Akcinei bendrovei „Litgrid“ skirtas 2022 m. gegužės 15 d. raštas Nr. 15V „Dėl galimybės žemės savininkams gaminti saulės energiją ir ją atiduoti į tinklą“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA