Pereiti į pagrindinį turinį

  • Drevinskas

Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti narys, šilumos ūkio specialistas Algirdas Drevinskas

 

 

2012 m. kovo 17 d.

2021 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2011 m. rugpjūčio 22 d. prašymu kreipėsi Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija) dėl centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainodaros klausimų.

Darbo grupei abejones kėlė Komisijos Šilumos skyriaus 2009 m. kovo 19 d. pažymos Nr. O5-53 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinių ir karšto vandens kainų nustatymo“ kai kurios nuostatos, susijusios su nepadengtų sąnaudų kurui kompensacija, materialinėmis ir joms prilygintomis sąnaudomis, remonto sąnaudomis, prognozuojamomis vidutinėmis gamtinių dujų pirkimo kainomis, vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu, vienanarėmis šilumos kainomis, kai šilumos kainos nediferencijuotos pagal šilumos punktų nuosavybę, šių nuostatų taikymo principai.

Darbo grupei abejones taip pat kėlė pirmųjų ir antrųjų bazinės kainos galiojimo metų akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos, nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu T-128, vadovaujantis Komisijos 2009 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 3-41.

Darbo grupę domino šilumos vartotojų informavimo, jų teisių bei teisėtų interesų gynimo reglamentavimas įstatymuose, kituose teisės aktuose, tokių įstatyminių nuostatų nevykdymas, trūkumas galimybių šilumos vartotojams tokiomis nuostatomis pasinaudoti ginant savo teises bei teisėtus interesus.

Darbo grupė gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo Dano Janulionio 2011 m. lapkričio 14 d. atsakymą Nr. R2-2293 „Dėl šilumos kainodaros klausimų“, kuriame buvo pateikti Darbo grupės narius dominę atsakymai, paaiškinimai.

Algirdo Drevinsko, kitų Darbo grupės narių pastabos dėl Komisijos 2011 m. lapkričio 14 d. atsakymo buvo aptartos ir Darbo grupės posėdyje, vykusiame 2011 m. lapkričio 25 d.

Išanalizavus šį atsakymą Darbo grupei liko keletas neaiškumų, susijusių su nepadengtų sąnaudų kurui kompensavimu, kasmet perskaičiuojamų šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu, todėl ji dėl šių neaiškumų papildomai kreipėsi į Komisiją 2011 m. lapkričio 21 d. raštu.

Iš Komisijos pirmininko pavaduotojo Dano Janulionio buvo gautas 2012 m. vasario 29 d. raštas Nr. R2-503 „Dėl šilumos kainodaros klausimų“, kuriame buvo pateikti papildomi paaiškinimai pagal Darbo grupės 2011 m. lapkričio 21 d. rašte pateiktus klausimus.

 

PRIDEDAMA:

1. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai skirtas 2011 m. rugpjūčio 22 d. prašymas „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainodaros klausimų“, 10 lapų.

2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo Dano Janulionio 2011 m. lapkričio 14 d. raštas Nr. R2-2293 „Dėl šilumos kainodaros klausimų“, 11 lapų.

3. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai skirtas 2011 m. lapkričio 21 d. raštas „Dėl Komisijos 2011 m. lapkričio 14 d. rašto Nr. R2-2293 „Dėl šilumos kainodaros klausimų“ teiginių“, 6 lapai.

4. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. lapkričio 25 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. lapkričio 30 d. protokolas Nr. VM-142), 5 lapai.

5. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojo Dano Janulionio 2012 m. vasario 29 d. raštas Nr. R2-503 „Dėl šilumos kainodaros klausimų“, 4 lapai.

6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus 2009 m. kovo 19 d. raštas Nr. S-749-11 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos“, skirtas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, 1 lapas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA