Pereiti į pagrindinį turinį

  • Krymo g. 16

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. lapkričio 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. 1-225 redakcija) 51 punkto nuostata „konteinerių aikštelei priskirto nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys apmoka už šių atliekų surinkimą ir išvežimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarytų paslaugų teikimo sutarčių įkainius. Patirtos sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams po lygiai“ prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintam principui „teršėjas moka“.

Pareiškėjas – Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse.

Už pateiktą informaciją dėkojame Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausiajai patarėjai Gedmantei Eimontienei.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-1705-492/2021, 19 lapų.

2. Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 (2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. 1-225 redakcija), 32 lapai.

3. „Verslo žiniose“ 2021 m. lapkričio 11 d. išspausdintas informacinis pranešimas „Teismas: nuostata dėl apmokėjimo už neleistinai paliktų atliekų sutvarkymą – neteisėta“, 2 lapai.

4. Vyriausybės atstovų įstaigos interneto svetainėje https://vaistaiga.lrv.lt/ 2021 m. lapkričio 15 d. paskelbtas informacinis pranešimas „Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nuostata dėl apmokėjimo už neleistinai paliktų atliekų sutvarkymą – neteisėta“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA