Pereiti į pagrindinį turinį

  • Drevinskas

 

Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti narys Algirdas Drevinskas, kompetentingai darbo grupę konsultavęs gilinantis į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas

 

 

2012 m. kovo 17 d.

2021 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras Genadijus Mikšys 2011-02-19 potvarkiu Nr. M-25 sudarė darbo grupę, kuriai buvo  pavesta iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. išnagrinėti šilumos kainų mažinimo galimybes ir dėl šių galimybių parengti bei pateikti išvadas.

Iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. buvo parengta ir Šiaulių miesto savivaldybės merui įteikta išvadų dėl šilumos kainų mažinimo galimybių 1-oji dalis.

Mero 2011 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. M-108 darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) darbas buvo pratęstas iki 2011 m. spalio 31 d.

2011 m. spalio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės merui buvo pateikta Darbo grupės parengtų išvadų bei pasiūlymų 2-oji dalis.

Mero 2011 m. spalio 28 d. potvarkiu Nr. M-159 Darbo grupės darbas buvo pratęstas iki 2012 m. vasario 19 d.

2012 m. vasario 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės merui buvo pateikta Darbo grupės parengtų išvadų bei pasiūlymų 3-oji dalis.

Apie savo veiklą merą ir savivaldybę Darbo grupė reguliariai informuodavo posėdžių protokolais kartu su prie jų pridėtais svarbiausiais dokumentais. Įvyko 46 Darbo grupės posėdžiai.

 

Darbo grupės parengtų ir Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui 2012 m. vasario 15 d. pateiktų išvadų bei pasiūlymų 3-osios dalies temos:

1. Išvados dėl materialinių ir joms prilygintų sąnaudų, įskaitant remonto sąnaudas.

2. Išvados dėl nepadengtų sąnaudų kurui kompensacijų šilumos bazinėje ir perskaičiuotose kainose.

3. Išvados dėl Komisijos nutarimų ir savivaldybės sprendimų, susijusių su šilumos kainų nustatymu, teisinio įvertinimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtų ir Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui 2012 m. vasario 15 d. pateiktų išvadų bei pasiūlymų 3-oji dalis, 31 lapas.

2. Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkis Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“, 2 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. liepos 28 d. potvarkis Nr. M-108 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“ pakeitimo“, 1 lapas.

4. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. spalio 28 d. potvarkis Nr. M-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“ pakeitimo“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA