Pereiti į pagrindinį turinį

  • Išvados 2

Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti posėdis, trečioji iš dešinės – darbo grupės posėdžių sekretorė Irena Bartušienė

 

 

2011 m. lapkričio 4 d.

2021 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras Genadijus Mikšys 2011-02-19 potvarkiu Nr. M-25 sudarė darbo grupę, kuriai buvo  pavesta iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. išnagrinėti šilumos kainų mažinimo galimybes ir dėl šių galimybių parengti bei pateikti išvadas.

Iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. buvo parengta ir Šiaulių miesto savivaldybės merui įteikta išvadų dėl šilumos kainų mažinimo galimybių 1-oji dalis.

Mero 2011 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. M-108 darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) darbas buvo pratęstas iki 2011 m. spalio 31 d.

Apie savo veiklą merą ir savivaldybę Darbo grupė reguliariai informuoja posėdžių protokolais kartu su prie jų pridėtais svarbiausiais dokumentais. Įvyko 27 Darbo grupės posėdžiai.

2011 m. spalio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės merui buvo pateikta Darbo grupės parengtų išvadų bei pasiūlymų 2-oji dalis.

 

Darbo grupės parengtų ir Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui 2011 m. spalio 28 d. pateiktų išvadų bei pasiūlymų 2-osios dalies temos:

1. Išvados dėl kuro sąnaudų šilumai gaminti šilumos bazinėje ir perskaičiuotoje kainose.

2. Išvados dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės ir jos gaminamos šilumos įtakos šilumos kainoms.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtų ir Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui 2011 m. spalio 28 d. pateiktų išvadų bei pasiūlymų 2-oji dalis, 30 lapų.

2. Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkis Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“, 2 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. liepos 28 d. potvarkis Nr. M-108 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“ pakeitimo“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA