Pereiti į pagrindinį turinį

  • Savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

 

 

 

2011 m. rugpjūčio 7 d.

2021 m. lapkričio 4 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras Genadijus Mikšys 2011-02-19 potvarkiu Nr. M-25 sudarė darbo grupę, kuriai buvo  pavesta iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. išnagrinėti šilumos kainų mažinimo galimybes ir dėl šių galimybių parengti bei pateikti išvadas.

Darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) apie savo veiklą miesto merą informuodavo pateikdama posėdžių protokolus kartu su prie jų pridėtais svarbiausiais dokumentais.

Iki 2011 m. liepos 25 d. įvyko 14 Darbo grupės posėdžių, kurių kiekviename dalyvavo vidutiniškai daugiau nei 70 % Darbo grupės narių.

Darbo grupės nariai domėjosi viešai skelbiama informacija apie dujų ir šilumos kainas, posėdžių metu būdavo aktyvūs, atvykdavo kruopščiai jiems pasirengę, kupini klausimų, informacijos, minčių bei pasiūlymų. Tai patvirtina ir Darbo grupės posėdžių protokolai.

 

Darbo grupės parengtų ir Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui 2011 m. liepos 25 d. pateiktų išvadų bei pasiūlymų 1-osios dalies temos:

1. Vietiniai ir atsinaujinantys energetikos ištekliai turi būti pagrindiniu kuru šilumai gaminti.

2. Nereikėjo Šiauliams statyti tokios brangios termofikacinės jėgainės.

3. LR Vyriausybė privalo nedelsdama iš Rusijos koncerno „Gazprom“ kontroliuojamos akcinės

bendrovės „Lietuvos dujos“ išpirkti magistralinius dujų vamzdynus.

4. Suskystintų dujų terminalas turi būti paskelbtas ne komerciniu, o strateginiu valstybės objektu.

5. Suskystintų dujų terminalas valstybei turi būti statomas skaidriai, sąžiningai ir įmanoma mažiausia kaina.

6. Suskystintų dujų terminalo bendrovės akciniame kapitale bei valdyme neturi dalyvauti Rusijos dujų koncernas „Gazprom“, kiti dujų tiekėjai.

7. Suskystintų dujų terminalas turi priklausyti bendrovei, kurios visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei.

8. Baltijos šalims reikia statyti bendrą suskystintų dujų terminalą.

9. Rusijos koncernas „Gazprom“ Lietuvai didesnę dujų kainą nei kaimyninėms ir visoms kitoms Europos Sąjungos šalims galėjo nustatyti nepagrįstai ir neteisėtai.

10. Dujotiekio jungtis su Lenkija, o tuo pačiu ir su Vakarų Europa, nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei ir tik Lietuvos valstybei.

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarė visas sąlygas akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, o dalinai ir jos akcininkei Šiaulių miesto savivaldybei, tapti priklausomomis nuo Rusijos koncerno „Gazprom“.

12. Kaip galima greičiau reikia pakeisti Lietuvai labai nepalankią ir neteisingą dujų kainos nustatymo formulę.

13. Šilumos energijai PVM 9 % tarifą, nors jis yra ir lengvatinis, laikinai, t. y. būsimojo šildymo sezono laikotarpiu, būtina mažinti iki 0 %.

14. Iš žemės ir jūros gelmių išgaunami angliavandeniliai, įskaitant skalūnines dujas, Lietuvos ūkio subjektams ir vartotojams turi būti parduodami teisinga kaina.

15. Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ privalo viešai skelbti detalius duomenis apie gyventojams tiekiamos šilumos kainos struktūrą.

16. Kaip akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ be tarpininkų būtų galima apsirūpinti biokuru.

 

Darbo grupė pateiktų išvadų bei pasiūlymų pabaigoje miesto merą informavo, kad ji rengia ir planuoja iki 2011 m. lapkričio 1 d. pateikti išvadų ir pasiūlymų 2-ąją dalį, nurodydama šių išvadų bei pasiūlymų temas. Prašymas miesto merui pratęsti Darbo grupės darbo terminą buvo pateiktas atskiru raštu.

Darbo grupė parengtas išvadas ir pasiūlymus dėl šilumos kainų mažinimo galimybių Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui įteikė asmeniškai, 2011 m. liepos 25 d. vykusio susitikimo savivaldybėje metu.

 

PRIDEDAMA: Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtų ir Šiaulių miesto merui Justinui Sartauskui 2011 m. liepos 25 d. įteiktų išvadų bei pasiūlymų 1-oji dalis, 22 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA