Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

 

 

2012 m. balandžio 28 d.

2021 m. lapkričio 16 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 iš savanorių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų buvo sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė).

Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. M-108 ir 2011 m. spalio 28 d. potvarkiu Nr. M-159 Darbo grupės darbas buvo pratęstas atitinkamai iki 2011 m. spalio 31 d. ir 2012 m. vasario 19 d.

Išvadas ir pasiūlymus Darbo grupė pateikė Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui.

2012 m. balandžio 24 d. Šiaulių miesto savivaldybėje įvyko Darbo grupės parengtų išvadų bei pasiūlymų pristatymas miesto visuomenei. Renginyje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas, savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus darbuotojai, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vadovai, miesto tarybos nariai Artūras Visockas, Aurimas Nausėda, Ramūnas Snarskis, Denis Michalenko, darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti nariai, miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai.

Šį renginį galima laikyti ir kaip Darbo grupės 2011 m. vasario 19 d. – 2012 m. vasario 18 d. laikotarpio darbo įvertinimu, kurį atliko Šiaulių miesto savivaldybė, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto visuomenė.

Renginyje išgirsta informacija. Termofikacinė elektrinė kainavo 105 mln. Lt, iš jų 47 mln. Lt buvo skirti šiluminei daliai, 58 mln. Lt – elektrinei daliai. Elektros per metus bus parduodama už 16 mln. Lt, pelno už tai bus gauta 5 mln. Lt. Šiluma pigs 13 % arba maždaug 5 ct/kWh. Šilumos savikaina bus 10,2 ct/kWh, elektros – 20,2 ct/kwh. Elektra po 30 ct/kWh bus parduodama 12 metų.

Renginys aprašytas Darbo grupės protokole Nr. 43sa, kurį parengė nuolatinė Darbo grupės posėdžių sekretorė Irena Bartušienė.

Tai buvo paskutinis Darbo grupės parengtas protokolas, tačiau ši grupė neišsiskirstė ir toliau tęsė darbą kaip Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkis Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“, 2 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. liepos 28 d. potvarkis Nr. M-108 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“ pakeitimo“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. spalio 28 d. potvarkis Nr. M-159 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkio Nr. M-25 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti sudarymo“ pakeitimo“, 1 lapas.

4. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2012 m. balandžio 24 d. posėdžio protokolas Nr. 43sa, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA