Pereiti į pagrindinį turinį

  • Aldona Lengvinienė

Pranešėja technologė Aldona Lengvinienė aiškina, kad akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ už 105 mln. Lt per brangiai stato termofikacinę elektrinę

 

 

 

2011 m. liepos 18 d.

2021 m. lapkričio 4 d. redakcija

 

2011 m. birželio 22 d. vyko Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupės) posėdis, kuriame buvo svarstomas naujai statomos Šiaulių termofikacinės elektrinės 105 mln. Lt kainos klausimas.

Pranešėjas Aldona Lengvinienė. Naujai statoma termofikacinė jėgainė kainuos 105 mln. litų. Tokios vertės naują ilgalaikį turtą įgis akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, kuri, 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, tą dieną ilgalaikio turto turėjo už 86 862 570 Lt.

Į šilumos bazinę 21,26 ct/kWh kainą yra įtrauktos 1,42 ct/kWh nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, kurias sudaro nusidėvėjimo (amortizacijos) 1,41 ct/kWh sąnaudų dalis sąlyginai pastoviose sąnaudose ir nusidėvėjimo (amortizacijos) 0,01 ct/kWh sąnaudų dalis veiklos sąnaudose. Jei prie akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ turimo ilgalaikio 86 862 570 Lt vertės turto pridėsime dar 105 000 000 Lt, tai tokio turto įmonė turės už 191 862 570 Lt.

Tuomet nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos šilumos kainoje sudarys nebe 1,42 ct/kWh, bet 3,14 ct/kWh, tai yra šilumos kaina pakils net 1,72 ct/kWh.

Be to, vartotojai apmokės dar ir palūkanas, kurias bankai skaičiuos nuo naujos termofikacinės jėgainės statybai suteiktų kreditų. Gal dar kažkokia dalis atskaitymų nusidėvėjimui (amortizacijai) bus susieta su elektros gamyba, bet pagrindinę sumą padengti vis tiek reikės šilumos vartotojams.

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ turimo ilgalaikio turto, įskaitant pastatus, katilines, šilumines trasas ir kitus tinklus bei visą infrastruktūrą, vertė sudaro 86 862 570 Lt, o vienos naujos biokuro katilinės, kuri kažkodėl skambiai pavadinta termofikacine jėgaine arba termofikacine elektrine, kaina sudarys net 105 000 000 Lt. Tai nenormalu!

Šilumos gamybos ir tiekimo įmonė, kurios visas ilgalaikis turtas net ir po liūdnai nuskambėjusios indeksacijos tėra vertas 86 862 570 Lt, statosi katilinę, kurios vertė 105 000 000 Lt. Argi tai normalu? Ar Šiaulių miesto savivaldybei ir akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ naują biokuro katilinę reikėjo statyti už tokią neprotingą kainą?

Abejojame ar tie, kurie nusprendė naują biokuro katilinę statyti už 105 mln. litų, suvokia, kas tai per suma, žino, ką už tokią sumą reikėtų statyti ir kaip tokia suma atsipirks ir ar išvis ji atsipirks. Kažin ar Šiauliuose yra tokia įmonė, kuri per pastaruosius 20 metų būtų uždirbusi 105 mln. litų ar bent jau panašią sumą. Mūsų nuomone, protinga kaina būtų buvusi ta, kuri būtų neviršijusi 40 milijonų litų.

Nesvarbu, kad dalį naujosios jėgainės statybos kaštų dengs Europos Sąjungos parama - ši parama turėtų ne kompensuoti dirbtinai užaukštintą, o mažinti teisingą objekto statybos kainą ir taip pasitarnauti vartotojams, o ne tapti pretekstu didinti objekto statybos kainą.

Nuogąstaujame, kad nauja termofikacinė jėgainė beveik nesumažins akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos ir tiekiamos šilumos kainos, kad ši jėgainė pasitarnaus daugiau užsakytai propagandai, kurios tikslas yra įtikinti mūsų šalies visuomenę, kad vietinių ir atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimas kurui, skirtam šilumai gaminti, negali ir niekada negalės konkuruoti su dujomis, kurias „Gazpromas“ tiekia iš Rusijos.

Nuogąstaujame, kad naujos termofikacinės jėgainės tokios brangios statybos vienas iš tikslų gali būti sukompromituoti vietinių ir atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimo kurui, skirtam šilumai gaminti, galimybes.

Tuo labiau, kad, prieš pradedant tokios brangios termofikacinės jėgainės statybą, kažin ar buvo tinkamai įvertinti Lietuvos ketinimai jau artimiausiu metu pradėti naujos atominės elektrinės statybą.

Išvada. Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ jau 1990 metais buvo būtina statyti katilinę, kuri šilumos gamybai galėtų naudoti vietinius ir atsinaujinančius energetikos išteklius. Taip būtų buvusi miesto ir visos šalies šilumos ūkyje įtvirtinta viena iš energetinio suvereniteto svarbiausių nuostatų. Jei to padaryta iki šiol nebuvo, tai akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ būtina bent jau dabar statyti tokią katilinę. Tačiau neprotinga tokią katilinę statyti už 105 mln. litų. Tuo labiau, kad Lietuva ketina jau artimiausiu metu pradėti naujos atominės elektrinės statybą.

Pasiūlymas. Siūlome Šiaulių miesto savivaldybės merui iš Miesto tarybos narių, visuomenininkų ir specialistų nedelsiant sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų naujos termofikacinės jėgainės statybos 105 mln. litų kainos pagrįstumą. Miesto visuomenininkai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2/3 darbo grupės narių.

Aldonos Lengvinienės siūlymui jos pateiktą išvadą bei pasiūlymą Šiaulių miesto savivaldybės merui pateikti kaip Darbo grupės išvadą bei pasiūlymą pritarta vienbalsiai. Balsavusių „prieš“ ir susilaikiusių nebuvo.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorė A. Čepulienė, dalyvavusi Darbo grupės 2011 m. balandžio 13 d. posėdyje, į pateiktus klausimus atsakė taip:

- įvedus į eksploataciją naują elektrinę turėtų padidėti amortizaciniai atskaitymai, bet sumažės kuro kaina;

- naujai termofikacinei elektrinei yra skirta 18 mln. Lt Europos Sąjungos paramos;

- buvo keli konkursai dėl naujos termofikacinės elektrinės statybos, dalyvavo tik vienas ir tas pats generalinis rangovas;

- tas generalinis rangovas buvo „Axis Industries“;

- naujos termofikacinės elektrinės kaina bus 105 mln. Lt.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. birželio 22 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. birželio 28 d. protokolas Nr. VM-56-(1.8.), 12 lapų.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. balandžio 22 d. protokolas Nr. VM-31), 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA