Pereiti į pagrindinį turinį

  • Aukštabalis

Pėsčiųjų takas prie daugiabučio namo Tilžės g. 36

 

2019 m. balandžio 25 d.

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2019 m. balandžio 23 d. raštą Nr. SG-328 „Dėl pėsčiųjų tako prie daugiabučio namo Tilžės g. 36 remonto“, pateiktą Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaičiui Sauliui Stasiūnui.

 

Pėsčiųjų takas prie daugiabučio namo Tilžės g. 36 patenka į šio namo sklypo teritoriją, todėl šio tako dangos remonto darbai galėtų būti vykdomi Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos apraše, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-318, nustatyta tvarka.

 

Aprašo 8.1. punkte numatyta, kad savivaldybė priima sprendimą finansuoti 50 proc. darbų, kai žemės sklypas prie daugiabučio gyvenamojo namo yra įstatymo nustatyta tvarka suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

 

Tačiau, geriau įsižiūrėjus į nuotrauką, nepanašu, jog gyventojai būtų kalti dėl taip tragiškai atrodančio pėsčiųjų tako visai šalia daugiabučio namo Tilžės g. 36.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2019 m. balandžio 23 d. raštas Nr. SG-328 „Dėl pėsčiųjų tako prie daugiabučio namo Tilžės g. 36 remonto“, pateiktas Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaičiui Sauliui Stasiūnui. (2 lapai).

 

2. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-318. (2 lapai).

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA