Pereiti į pagrindinį turinį

  • bebrai

2020 m. kovo 10 d. Nr. 29 (4029)

 

Aldona SIREIKIENĖ

korespondentė, „Ūkininko patarėjas“

 

Pietiniame Šiaulių miesto pakraštyje teka nedidelis upelis tikrai poetišku pavadinimu – Šventupis. Visgi toje teritorijoje, kur vingiuoja minėtas upelis, poezijos mažai: bebrai įsigudrino statyti užtvankas, niokoja pakrantę, kasa urvus šalia dujotiekio ir aukštos įtampos elektros trasų. Gyventojai sunerimę: kas bus toliau? Visiems aišku: reikia gaudyti tuos „vandens architektus“.

 

Bebrai daro daug žalos

 

Šį kartą straipsnis apie vienos politinės partijos simboliu tapusius atkaklius upių užtvankų statytojus – bebrus. Jie užtvenkia melioracijos griovius, upelius, išsiliejęs vanduo užlieja daug pasėlių laukų, pievų. Bebrai jau priartėjo ir prie didmiesčių. Nemažai jų savo buveines įsirengę prie Šiaulių miesto pakraštyje tekančio Šventupio upelio.

Viena M.Mažvydo gatvės gyventoja, kurios sklypas ribojasi su šiuo upeliu, raštu kreipėsi į Lieporių ir Šventupio seniūnaitijos vadovą Vytautą Kabailą. Moteris savo rašte išdėstė susirūpinimą dėl bebrų daromos žalos. Atkaklūs „vandens architektai“ ardo upelio pakrantę, nugraužia daug storų bei plonesnių medžių ir stato vis naujų užtvankų, o jos sulaiko upelio vandens tėkmę. Neramu, kad užtvenktas upelis gali pridaryti daug žalos ir gyventojams, ir gamtai – išsiliejęs vanduo gali užtvindyti šalia esančius sklypus ir teritoriją netoliese.

Neseniai buvo tvarkoma Sembos gatvės lietaus nuotekų sistema, buvo padaryta taip, kad lietaus vanduo nutekėtų į Šventupį. Upelyje vanduo dar labiau kyla, o dėl bebrų padarytų užtvankų vanduo nenubėga, yra užterštas, todėl sklinda blogas kvapas. Sklypo, kuris ribojasi su upeliu, gyventojai nuo pat pavasario mato po sodybą šmirinėjančių bebrų.

Žmonės nerimauja pagrįstai: yra nesaugu jų mažamečiams vaikams, tie „vandens architektai“ gali juos išgąsdinti ar įkąsti. Be to, sklypo šeimininkai dėl tokios bebrų invazijos negali tvarkyti savo aplinkos, sodinti medelių.

 

Kreipėsi į miesto savivaldybę

 

Veiklusis seniūnaitis V.Kabaila sako, jog visiems Lieporių ir Šventupio seniūnaitijos gyventojams aktualu, kad Šventupio upelis būtų švarus, žmonės nori gyventi ir laisvalaikį leisti neužterštoje aplinkoje. Seniūnaitis dėl bebrų daromos žalos ne tik upeliui, bet ir aplinkai kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Antaną Bartulį.

V.Kabaila paprašė išsiaiškinti Šventupio upelio užterštumo priežastis, priimti konstruktyvius sprendimus ir apie tai informuoti gyventojus.

Vasario mėnesio pabaigoje visi suinteresuoti asmenys sulaukė administracijos direktoriaus A.Bartulio atsakymo. Jis teigia, jog 2020 m. vasario 11 d. buvo paimti vandens mėginiai Šventupio upelio atkarpoje tarp Sembos ir Gilijos gatvių.

 

Leido pjudyti šunimis

 

Administracijos direktorius savo rašte išdėstė: „Vertinant pagal amonio azoto, fosfatų ir bendrojo fosforo koncentracijas, tiesioginės taršos buitinėmis nuotekomis mėginių paėmimo metu Šventupio upelio atkarpoje tarp Sembos ir Gilijos gatvių nenustatyta, nuotekoms būdingo specifinio kvapo nebuvo.

Šventupio upelio būklei ir aplinkai atkarpoje tarp L.Rėzos ir Gilijos gatvių neigiamą įtaką daro aktyvi bebrų veikla, todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracija kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo ir gavo teigiamą išvadą – leidimą medžioti bebrus gaudant juos spąstais ir šunimis“.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA