Pereiti į pagrindinį turinį

  • Kalniškių g.

2020 m. kovo 17 d.

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 4 d. elektroninį laišką „Dėl Kalniškių gatvės“.

 

2019 m. balandžio 1 d. ir balandžio 2 d. gavau Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo prašymus dėl per greitai Kalniškių gatvėje važinėjančių automobilių, kurie kelia pavojų ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams.

Tai kelia konfliktines situacijas ir tarp kaimynų – tų, kurie nori važinėtis greitai, ir tų, kurie nori saugaus eismo savo gatvėje.

Matydamas, kad tai gali būti viena iš rimtesnių problemų, 2019 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 9 kreipiausi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Antaną Bartulį prašydamas, įvertinti piliečio Aurimo Kuzo nusiskundimo pagrįstumą ir, jeigu nusiskundimas yra pagrįstas, pastatyti kelio ženklus, ribojančius automobilių greitį šioje gatvėje.

2019 m. liepos 2 d. raštu Nr. 13 vėl kreipiausi į savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas pateikti atsakymą į mano 2019 m. balandžio 23 d. paklausimą.

2019 m. rugpjūčio 29 d. elektroniniu paštu paklausiau Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo, ar jis iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos gavo atsakymą dėl kelio ženklų, ribojančių automobilių greitį Kalniškių gatvėje.

Aurimas Kuzas 2019 m. rugpjūčio 31 d. elektroniniu laišku atsakė, kad atsakymo iš savivaldybės negavo.

2019 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 19 dar kartą kreipiausi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, primindamas, kad negavau atsakymo į 2019 m. balandžio 23 d. paklausimą „Dėl greičio ribojimo ženklų Lieporių-Šventupio seniūnaitijos Kalniškių gatvėje.

2020 m. vasario 4 d. elektroniniu laišku kreipiausi į Aurimą Kuzą, klausdamas, ar jis iš savivaldybės administracijos direktoriaus dar negavo atsakymo dėl kelio ženklų, ribojančių automobilių greitį Kalniškių gatvėje.

Gauti 2020 m. vasario 4 d. abu elektroniniai laiškai patvirtino, kas negavo.

2020 m. vasario 6 d. raštą Nr. 05 „Dėl nesaugaus eismo keliamų pavojų kalniškių gatvėje“ Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui elektroniniu paštu pateikiau per Šiaulių miesto savivaldybės raštinę.

Gavau Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. vasario 12 d. elektroninį laišką „Dėl greičio ribojimo Kalniškių g.“, kuriuo buvau informuotas, jog klausimas dėl greičio ribojimo Kalniškių gatvėje bus svarstomas artimiausiame Saugaus eismo komisijos posėdyje, kuris įvyks 2020 m. vasario 20 d., ir apie komisijos priimtus sprendimus būsiu informuotas papildomai, atskiru laišku.

Po trijų savaičių gavau Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 4 d. elektroninį laišką „Dėl Kalniškių gatvės“, kuriuo buvau informuotas, jog Saugaus eismo komisija, atsižvelgdama į tai, kad Žiemgalių gatvėje jau yra įrengti kelio ženklai Nr. 542 „Riboto greičio zona“ (30 km/h), rekomendavo tokius pat kelio ženklus įrengti visame Žiemgalių - Kalniškių - Jotvingių gyvenamajame rajone.

Taip pat buvo pažymėta, jog kelio ženklai Nr. 542 „Riboto greičio zona“ (30 km/h) visame Žiemgalių- Kalniškių- Jotvingių gyvenamajame rajone bus įrengti iki 2020 m. balandžio 1 d.

Prie šio atsakymo buvo pridėtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos 2020 m. vasario 28 d. posėdžio protokolas.

Prieš Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo geranoriškumą ir atkaklumą Šiaulių miesto savivaldybės administracija kito sprendimo nerado, o gal jo ir nebeieškojo – prašymas buvo išnagrinėtas, išspręstas ir patenkintas. Netgi su kaupu!

Tačiau šis atvejis, kai taip pavėluotai reaguojama į gyventojo prašymą, neturėtų tapti taisykle. Tai gali būti laikoma tik išimtimi su gera ir visas šalis tenkinančia pabaiga.

 

Lieporių-Šventupio seniūnaitijos seniūnaičio antrosios kadencijos pareigas pradėjau eiti nuo 2019 m. gruodžio 12 d., tačiau, Šiaulių miesto savivaldybei nutarus skaidyti šią seniūnaitiją, Kalniškių gatvės, kaip ir kitų individualių namų kvartalų seniūnaičio pareigas maždaug nuo 2020 m. gegužės mėnesio perims kitas asmuo, kurį pasirinks tų kvartalų gyventojai.

Malonu buvo padėti Aurimui Kuzui, Ritai Bartašiūnienei, Gediminui Kazlauskui, kitiems Šventupio ir Verdulių gyventojams. Manau, kad naujasis seniūnaitis ne blogiau darbuosis ir ne blogiau jam viskas seksis.

O jeigu labai ko nors prireiks, į mane bus galima kreiptis pagalbos kaip į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ vadovą.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. kovo 4 d. elektroninis laiškas „Dėl Kalniškių gatvės“, 1 lapas.

2. Išrašas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos 2020 m. vasario 28 d. posėdžio protokolo Nr. VAK-92, 2 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2019 m. balandžio 23 d. prašymas „Dėl greičio ribojimo ženklų Lieporių-Šventupio seniūnaitijos Kalniškių gatvėje“, 1 lapas.

4. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo 2019 m. balandžio 2 d. elektroninis laiškas dėl Kalniškių gatvėje per didelio leidžiamo greičio automobiliams, 1 lapas.

5. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo 2019 m. balandžio 1 d. elektroninis laiškas dėl Kalniškių gatvėje per didelio leidžiamo greičio automobiliams, kurie kelia pavojų vaikų saugumui, 1 lapas.

6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2019 m. liepos 2 d. prašymas „Dėl negauto atsakymo į 2019 m. balandžio 19 d. (balandžio 23 d. ) prašymą, 1 lapas.

7. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojui Aurimui Kuzui skirtas 2019 m. rugpjūčio 29 d. elektroninis laiškas „Dėl kelio ženklų, ribojančių greitį Kalniškių gatvėje“, 1 lapas.

8. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo 2019 m. rugpjūčio 31 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

9. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2019 m. rugsėjo 3 d. prašymas „Dėl negauto atsakymo į 2019 m. balandžio 23 d. prašymą, 1 lapas.

10. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus tarnybiniai kontaktiniai duomenys, 1 lapas.

11. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojui Aurimui Kuzui skirtas 2020 m. vasario 4 d. elektroninis laiškas „Dėl kelio ženklų, ribojančių greitį Kalniškių gatvėje“, 1 lapas.

12. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo 2020 m. vasario 4 d. (14:37) elektroninis laiškas, 1 lapas.

13. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo 2020 m. vasario 4 d. (14:59) elektroninis laiškas, 1 lapas.

14. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2020 m. vasario 6 d. prašymas „Dėl nesaugaus eismo keliamų pavojų Kalniškių gatvėje“, 2 lapai.

15. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistės Jūratės Sodienės 2020 m. vasario 12 d. elektroninis laiškas „Dėl greičio ribojimo Kalniškių g.“, 1 lapas.

16. Lieporių – Šventupio seniūnaitijos Kalniškių g. 6 gyventojo Aurimo Kuzo 2020 m. kovo 4 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

 

 

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA