Pereiti į pagrindinį turinį

  • Vygandas Narušis

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos šilumos kainų didinimo pagrįstumo temą nagrinėjo pranešėjas inžinierius šilumininkas Vygandas Narušis

 

 

2011 m. liepos 17 d.

2021 m. spalio 26 d. redakcija

 

2011 m. birželio 29 d. vyko Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupės) posėdis, kuriame buvo aptartas akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos ir tiekiamos šilumos kainų didinimo pagrįstumas.

Pranešimą skaitė Vygandas Narušis. Diskusijoje dalyvavo Darbo grupės nariai: Ona Vasiliauskienė, Aldona Lengvinienė, Bronia Račaitė, Vytautas Kabaila.

Pranešėjas Vygandas Narušis pristato temą „Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ nuo 2011-06-01 vykdyto ir nuo 2011-07-01 ketinamo vykdyti šilumos kainų didinimo pagrįstumas“.

Padidėjus dujų kainai, nuo 2011-07-01 vienanarė šilumos kaina gyventojams nuo 23,26 ct/kWh bus pakelta iki 24,43 ct/kWh, t. y. bus pakelta 1,17 ct/kWh. Padidėjus dujų kainai, nuo 2011-06-01 vienanarė šilumos kaina gyventojams nuo 22,20 ct/kWh buvo pakelta iki 23,26 ct/kWh, t. y. buvo pakelta 1,06 ct/kWh. Padidėjus dujų kainai, nuo 2011-07-01, lyginant su 2010-11-01, vienanarė šilumos kaina gyventojams nuo 22,20 ct/kWh bus pakelta iki 24,43 ct/kWh, t. y. bus pakelta 2,23 ct/kWh. Apie tai, kad, padidėjus dujų kainai, nuo 2011-07-01 vienanarė šilumos kaina gyventojams bus pakelta iki 24,43 ct/kWh, rašoma „Šiaulių krašte“ (2011-06-23).

Šilumos kainas akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ nuolat kelia motyvuodama tuo, jog jai dujų tiekėjai nuolat kelia dujų kainą. Sąnaudos dujiniam kurui sudaro 70 % visų akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ sąnaudų šilumai gaminti. Todėl, jeigu aiškinamės akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ sąnaudų šilumai gaminti pagrįstumą, pagrindinį dėmesį kreipti turėtume į perkamo dujinio kuro kainų pagrįstumą.

Dujinio kuro kainų pagrįstumo klausimas turėtų būti vienu iš pagrindinių klausimų, dėl kurių savo išvadas ir pasiūlymus Darbo grupė turėtų pateikti Šiaulių miesto savivaldybės merui.

Kokia būtų kitų nuomonė tuo klausimu?

Ona Vasiliauskienė siūlo būtinai tirti dujų kainų pagrįstumą, bet kartu spausti ir Lietuvos valdžią dėl alternatyvaus kuro.

Aldona Lengvinienė pažymi, kad nors kuro kaina ir sudaro 70 % šilumos kainos, tačiau reikia nagrinėti ir kitas sąnaudas, t. y. „Šiaulių energijos“ sąnaudas, kurios sudaro likusius 30 %, nes ši sąnaudų dalis taip pat yra labai svarbi ir jos negalime palikti netyrę. Ji sutinka, kad reikia išnagrinėti dujų kainas ir jų mažinimo galimybes, bet siūlo nepamiršti, kad Darbo grupė turi išnagrinėti ir pasisakyti dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ sąnaudų šilumos kainoje.

Vygandas Narušis teikia pasiūlymus.

Pirmasis pasiūlymas. Būtinai reikia tirti, ar pagrįstos dujų kainos, kaip sutartys sudarytos? Tai, mano įsitikinimu, pirmaeilis klausimas.

Antrasis pasiūlymas. Šilumos kainas akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ nuolat kelia motyvuodama tuo, jog jai dujų tiekėjai nuolat kelia dujų kainą. Kiekvieną kartą, keldama šilumos kainą, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ keliamos kainos nederina nei su Šiaulių miesto savivaldybės taryba, nei su miesto visuomene. Kaina keliama pagal kažkokią kažkieno patvirtintą metodiką. Siūlau skubiai patikrinti, ar akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir nuo 2011-06-01, ir nuo 2011-07-01 ar pagrįstai ir teisėtai pakėlė šilumos kainas.

Trečiasis pasiūlymas. Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybė, per daug įsipareigojusi Rusijos koncernui „Gazprom“, nesugeba užtikrinti ne pačios didžiausios Europoje dujų kainos Lietuvai, už Vyriausybės nuodėmes neturėtų mokėti vien tik šilumos vartotojai. Todėl siūlau siūlyti Šiaulių miesto savivaldybės merui kreiptis į LR Vyriausybę ar Seimą, kad nuo 2011-10-01, t. y. nuo naujo šildymo sezono pradžios, būtų visiškai panaikintas 9 % PVM gyventojams, mokantiems vienanarę šilumos ir karšto vandens kainą, o kitiems šilumos ir karšto vandens vartotojams šis mokestis nuo 21 % būtų sumažintas iki 9 %.

Darbo grupė vienbalsiai pritaria visiems trims pranešėjo Vygando Narušio pateiktiems pasiūlymams.

Posėdžio pirmininkas siūlo pagalvoti ir apie atsarginį pasiūlymą Vyriausybei nuo 2012 m. sausio 1 d. bent jau pratęsti šilumos lengvatinį 9 % PVM tarifą gyventojams, tačiau keli balsai paprieštarauja, kad tuo atveju, jeigu prašysime nulinio ir 9 % tarifo, Vyriausybė būtinai pasirinks antrąjį variantą.

Posėdžio dalyviai nutaria kol kas kreiptis tik dėl nulinio PVM tarifo šilumai ir, jeigu reikės, papildomai kreiptis į Seimą ir Vyriausybę dėl 9 % PVM tarifo šilumai palikimo galioti 2012 metais.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorė A. Čepulienė, dalyvavusi darbo grupės 2011 m. balandžio 13 d. posėdyje, į pateiktus klausimus atsakė taip:

- sutartys su dujų tiekėjais yra konfidencialios;

- nauja termofikacinė elektrinė turėtų pradėti veikti jau 2012 metų II ketvirtį, tada bus perskaičiuota ir tiekiamos šilumos bazinė kaina;

- dujos perkamos iš akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Dujotekana“;

- brangesnės dujos iš akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“, tačiau kainų skirtumas tik 5 Lt/m3;

- kokios kiekvieną mėnesį yra dujų kainos, tokios turėtų būti ir perskaičiuotos šilumos kainos;

- ruošiama nauja metodika kainų skaičiavimui, būtų prašymas teikti pasiūlymus.

Į pateiktus klausimus akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ Ekonomikos skyriaus viršininkė Janina Poškienė atsakė taip:

- Jūs turėsite pasirašyti įsipareigojimą neviešinti duomenų, tik tada gausite, pavyzdžiui, sutartis su dujų tiekėjais;

- Jeigu ne dujos, jeigu ne dujų kaina, mes galėtume gaminti ir parduoti šilumą gyventojams daug mažesne kaina.

 

Darbo grupė 2011 m. birželio 29 d. prašymu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrių dėl informacijos, susijusios su šilumos kainos pakėlimais, pateikimo. Prašoma buvo pateikti šią informaciją:

- kokios aplinkybės lėmė, kad galiojanti vienanarė šilumos kaina gyventojams nuo 2011 m. birželio 1 d. buvo pakeista;

- kokiomis vidutinėmis kainomis kiekvieną mėnesį akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pirko dujas 2010-06-01 – 2011-06-01 laikotarpiu;

- kokio dydžio ir kurių mėnesių buvo įvertintos dujų kainos skaičiuojant gyventojams šias vienanares šilumos kainas: 22,20 ct/kWh, 23,26 ct/kWh bei 24,43 ct/kWh.

Darbo grupė gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einančios skyriaus vedėjo pavaduotojos ekonomikai Dovilės Laužikienės 2011 m. liepos 14 d. atsakymą, kuriame buvo paaiškinta, jog, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu bei Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 58 punktu, šilumos kainas galima perskaičiuoti kas mėnesį, kai tik keičiasi kuro kainos.

Prie šio atsakymo buvo pridėtas priedas, kuriame nurodytos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos energijos gamybai naudojamų dujų kainos Lt/tūkst.m3 2010-06-01 – 2011-06-01 laikotarpiu.

Taip pat buvo paaiškinta, jog, nedidinant šilumos kainų, kai didėja dujų kaina, ir tai nėra įvertinta galiojančioje kainoje, įmonė skaičiuoja negautas pajamas iš veiklos, o negautų pajamų kompensacija vis tiek turėtų būti įvertinta perskaičiuojant kainų dedamąsias, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 118 punktu.

Minėtas atsakymas gali būti laikomas vienu iš pavyzdinių atsakymų į šilumos vartotojų paklausimus – tikslus ir išsamus.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. birželio 29 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. liepos 5 d. protokolas Nr. VM-60), 7 lapai.

2. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. birželio 29 d. prašymas, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriui, „Dėl informacijos, susijusios su šilumos kainos pakėlimais, pateikimo“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einančios skyriaus vedėjo pavaduotojos ekonomikai Dovilės Laužikienės 2011 m. liepos 14 d. raštas Nr. SE-116 „Dėl informacijos, susijusios su šilumos kainos pakėlimais, pateikimo“, 1 lapas.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einančios skyriaus vedėjo pavaduotojos ekonomikai Dovilės Laužikienės 2011 m. liepos 14 d. rašto Nr. SE-116 priedas, kuriame nurodytos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos energijos gamybai naudojamų dujų kainos Lt/tūkst.m3 2010-06-01 – 2011-06-01 laikotarpiu, 1 lapas.

5. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. balandžio 22 d. protokolas Nr. VM-31), 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA