Pereiti į pagrindinį turinį

  • SRATC

Tomo Bersėno nuotrauka

 

 

2021 m. rugsėjo 15 d. įvyko apskritojo stalo diskusija ,,Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“, kurią organizavo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos ,,Visuomeninės iniciatyvos“ atstovas Vytautas Kabaila, kuriam talkino ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro specialistai. 

Renginyje dalyvavo gausus būrys dalyvių kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, t. y. valdžios atstovų, konsultantų, gyventojų atstovų, atliekų tvarkytojų atstovai ir kiti. 

Renginio pradžioje Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, išsakydamas pastebimas problemas bei lūkesčius tvarkant atliekas Šiaulių mieste, pasidalino įžvalgomis kaip galima pasiekti geresnių atliekų tvarkymo rezultatų ir geresnės tvarkos atliekų surinkimo aikštelėse. Akcentavo, kad būtent tvarka aplink konteinerių aikšteles rodo socialinę gyventojų brandą ir miesto lygį. 

Diskusijoje dalyvavo ir savo pastebėjimais dalinosi skirtingos suinteresuotos grupės: Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, Algirdas Reipas, Šiaulių regiono plėtros tarybos direktorius Valerijus Simulik, UAB ,,Ecoservice projektai“ direktorė Daiva Skrupskelienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus atstovas Rimantas Musejukas, visuomenės atstovas Algirdas Drevinskas, asociacijos ,,Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila bei Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovai – direktorius Žilvinas Šilgalis ir Rinkliavos administravimo ir paslaugų kontrolės tarnybos vadovas Mantas Tamošiūnas. 

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asocijacijos prezidentas Algirdas Reipas pasidžiaugė gerėjančia gyventojų atliekų rūšiavimo kokybe, gerėjančiais surenkamų atliekų kiekiais, kas rodo didėjantį gyventojų sąmoningumą, tačiau vis dar nerimą kelia konteinerių aikštelių tvarka bei gyventojų požiūris į atliekų surinkimo konteinerių aikšteles. Atstovas mano, kad gyventojų rūšiavimo kontrolė, visuomenės informavimas skirtingoms tikslinėms grupėms, savalaikė teikiamų paslaugų ir atliekų vežėjų kontrolė bei visų grupių siekis turėti estetiškai įrengtas ir prižiūrimas konteinerių aikšteles – bendras, nuoseklus ir kryptingas darbas ir tinkamo požiūrio į atliekas formavimo modelis. Atstovas mano, kad kuo greičiau gyventojai pakeis požiūrį į atliekų surinkimo aikšteles kaip į taršos šaltinį ir prisiims asmeninę atsakomybę už tinkamą atliekų atsikratymą, tuo greičiau visi gyvensime švariau ir estetiškiau. Aikštelės turi būti matomos visiems, kad jomis visi kartu bendruomeniškai rūpintumėmės. „Turėdami Europos Sąjungos paramą, turime turėti išminties savyje ir troškimų padaryti gyvenimą geresnį“, - kalbėjo Algirdas Reipas. 

ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis savo kalboje į situaciją pažvelgė globaliau, nuogąstaudamas, kad šiandieninė vartotojiška visuomenė pamynė EKO ir pasirinko EGO gyvenimo būdą, taip sukurdama didesnius iššūkius atliekų tvarkymo sistemai ir visam sektoriui. „Kol apie tvarumą nekalbėsime to giliai suvokdami, tai situacijos realiai nepakeisime“, – mintimis dalinosi Žilvinas Šilgalis. 

Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila džiaugėsi užsimezgusiu konstruktyviu bendradarbiavimu su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru ir pabrėžė, kad atsirandančios problemos ir jų sprendimai priklauso nuo visų atliekų tvarkyme dalyvaujančių grupių ir noro kažką keisti, labiausiai – nuo įstatymų leidėjų, kurių sprendimai lemia kitų grupių pasirinkimus. „Jei teisės aktuose yra painiava, tada drumsčiasi vanduo ir savivaldybės bei verslas gaudo riebiausias žuvis, o nukenčia – vartotojai, gyventojai“, – sakė Vytautas Kabaila. 

Nors renginio metu netrūko kritikos skirtingoms atliekų tvarkymo sistemos grupėms ir kai kuriais klausimais nuomonės išsiskyrė, buvo vieningai sutarta, kad tik esant glaudžiam bendradarbiavimui tarp visų suinteresuotų grupių (gyventojų, įmonių, politikų, atliekų tvarkytojų bei administratorių), tinkamam požiūriui į darbą ir norui išgirsti vienas kitą, galimi spartesni teigiami pokyčiai atliekų tvarkymo srityje.

 

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro parengta informacija

 

http://www.sratc.lt/news/624/44/Ar-daugiabuciu-namu-gyventojai-tures-tvarkingesnes-atlieku-surinkimo-aiksteles/

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA