Pereiti į pagrindinį turinį

  • Apskritasis stalas

 

jpg

Siunčiu Apskritojo stalo nuotolinės diskusijos „Kaip suefektyvinti seniūnaičių rinkimo ir atstovavimo gyventojų interesams procesus: siūlomos pataisos Vietos savivaldos įstatyme“, vykusios 2021 m. balandžio 23 d., aprašymą. Diskusija vyko zoom platformoje, diskusijos organizatorius – viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“. 

Diskusijoje buvo pristatyti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ bendrai parengtų pasiūlymų, skirtų Vidaus reikalų ministerijai, dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pakeitimo (pagrindinis pasiūlymas) ir dėl Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3-osios nuostatos ir 34 straipsnio papildymo (alternatyvus pasiūlymas) projektai. 
Pranešimą „Piliečių (seniūnaičių) įtraukimas į sprendimų priėmimą savivaldybėje“ skaitė Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto doc. dr. Saulius Nefas, kalbėjo Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Elijošius.
Renginyje taip pat kalbėjo ir diskutavo vietos savivaldos specialistai, bendruomeninių organizacijų atstovai, seniūnai, seniūnaičiai, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai. 

https://youtu.be/sk8TQ5d8JS8

Renginys buvo organizuotas įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (Nr. 10.1.2.-ESFA-K-917-03-0015). Projekto pareiškėjas - Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija. 
Viena iš projekto veiklų – pasiūlymų iš viešojo valdymo srities, apimančios demokratiją ir gerą valdymą, rengimas ir pateikimas kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms. 
Šią veiklą kartu su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, kaip projekto partneriai, vykdo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“. 
Pirmasis mūsų – trijų nevyriausybinių organizacijų – parengtas ir 2020 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ministerijai pateiktas pasiūlymas buvo susijęs su teigiamais teisinio reglamentavimo pokyčiais, kurie būtų įtvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kaip teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuotekų išleidimą ir tvarkymą, sutartinius santykius tarp nuotekų tvarkytojo ir nuotekas į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas išleidžiančio abonento. 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymas-teises-aktuose-atkurti-teisiu-ir-pareigu-pusiausvyra-tarp-nuoteku-tvarkytojo

PRIDEDAMA: apskritojo stalo nuotolinės diskusijos „Kaip suefektyvinti seniūnaičių rinkimo ir atstovavimo gyventojų interesams procesus: siūlomos pataisos Vietos savivaldos įstatyme“, vykusios 2021 m. balandžio 23 d., aprašymas, 9 lapai. 


Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA