Pereiti į pagrindinį turinį

 • Biokuro pirkimai

2013 m. gruodžio 23 d.

2018 m. liepos 10 d. redakcija

        Siunčiu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2013-12-19 pažymą Nr. 4A-2013/2-1789 „Dėl Vytauto Kabailos skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją“.

      Ši pažyma patvirtina kaip sunku šilumos vartotojams gauti informaciją iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apie akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vykdomus biokuro mišinio pirkimus.

       Ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija geriau renkasi galimybę pažeisti LR įstatymus, kitus teisės aktus nei teikti šilumos vartotojams jiems priklausančią gauti informaciją apie akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vykdomus biokuro mišinio pirkimus.

 

        PRIDEDAMA:

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2013 m. gruodžio 19 d. pažyma Nr. 4A-2013/2-1789 „Dėl Vytauto Kabailos skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją“ (3 lapai).
 2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. lapkričio 25 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsisakymo išnagrinėti 2013 m. rugsėjo 9 d. skundą“, skirtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (3 lapai).
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. S-3449-11, skirtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui (1 lapas).
 4. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Česlovo Kaspučio 2013 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. SD-3968 „Dėl informacijos pateikimo“, skirtas pil. Vytautui Kabailai (9 lapai).
 5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 8 d. raštas Nr. S-3179-11, skirtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Raimondui Šukiui (2 lapai).
 6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Dianos Korsakaitės 2013 m. lapkričio 5 d. raštas Nr. R2-3215 „Dėl informacijos pateikimo“, skirtas Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei (2 lapai).
 7. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. spalio 14 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ veiksmų įvertinimo“, skirtas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (3 lapai).
 8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2013 m. spalio 1 d. raštas Nr. 4D-2013/2-1376/3D-2696, skirtas Vytautui Kabailai (3 lapai).
 9. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl teisės gauti informaciją iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ galimo pažeidimo“, skirtas LR Seimo kontrolierių įstaigai (2 lapai).
 10. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Virgilijaus Pavlavičiaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. raštas Nr. SD-2738, skirtas pil. Vytautui Kabailai (1 lapas).
 11. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. birželio 12 d. raštas „Dėl informacijos apie vykdytus biokuro mišinio pirkimus“, skirtas akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generaliniam direktoriui Česlovui Kaspučiui (3 lapai).

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA