Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių termofikacinė elektrinė

 

2013 m. spalio 12 d.

2018 m. liepos 3 d. redakcija

         

         Siunčiu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2013 m. spalio 1 d. raštą Nr. 4D-2013/2-1376/3D-2696.

          Šiuo raštu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius buvo įpareigotas išnagrinėti centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės skundą dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ veiksmų (neveikimo) atsisakant pateikti informaciją apie bendrovės vykdytus biokuro mišinio pirkimus.

 

          PRIDEDAMA:

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio 2013 m. spalio 1 d. raštas Nr. 4D-2013/2-1376/3D-2696 (3 lapai).
  2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 9 d. raštas „Dėl teisės gauti informaciją iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ galimo pažeidimo“, skirtas LR Seimo kontrolierių įstaigai (2 lapai).
  3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Virgilijaus Pavlavičiaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. raštas Nr. SD-2738, skirtas pil. Vytautui Kabailai (1 lapas).
  4. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. birželio 12 d. raštas „Dėl informacijos apie vykdytus biokuro mišinio pirkimus“, skirtas akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generaliniam direktoriui Česlovui Kaspučiui (3 lapai).

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA