Pereiti į pagrindinį turinį

  • LD

 

Šiame pastate (Aguonų g. 24, Vilnius) įsikūrusi ir veikia keistai privatizuota akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

 

 

2011 m. spalio 16 d.

2021 m. lapkričio 19 d. redakcija

 

2011 m. gegužės 18 d. vyko Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupės) posėdis, kuriame buvo aptartos ir 2011 m. gegužės 17 d. Seime svarstytos Gamtinių dujų įstatymo pataisos.

Posėdžio dalyviai pritarė gamtinių dujų magistralinių vamzdynų išpirkimui iš „Gazpromo“, siūlė įvertinti akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ privatizavimo sutartį, nes šios sutarties pasekmės gula ir ant šilumos vartotojų pečių.

Darbo grupės 2011 m. birželio 27 d. raštu kreipėsi į Lietuvos Vyriausybę prašydama pateikti dujų pirkimo sutartį, kurią 1999 m. gruodžio 16 d. pasirašė Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ ir akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, dujų tiekimo sutartį, pagal kurią akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ 2009 ir 2010 metais bei 2011 metų pirmąjį pusmetį pirko ir 2011 m. antrąjį pusmetį pirks dujas iš Rusijos koncerno „Gazprom“, Lietuvos Vyriausybės 1991 metais priimtą energijos efektyvumo ar panašiai pavadintą programą.

Gautas Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Kęstučio Žilėno 2011 m. rugsėjo 21 d. raštas Nr. (7.1-09)-3-2680, kuriame pažymėta, jog Energetikos ministerija nedisponuoja Lietuvos dujų įmonių pasirašytomis gamtinių dujų tiekimo sutartimis su Rusijos AAB „Gazprom“ ar LT Gas Stream AG, todėl negali atsakyti į pateiktus klausimus dėl minėtų sutarčių bei jų turinio.

Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad valstybės institucija, turinti teisę susipažinti su gamtinių dujų įmonių sudaromomis sutartimis, susijusiomis su reguliuojamomis veiklomis, yra Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kaip tai nustatyta Gamtinių dujų įstatymo 8 straipsnyje.

Darbo grupė taip pat buvo informuota, jog Energetikos ministerija neturi informacijos apie Lietuvos Vyriausybės 1991 metais priimtą energijos efektyvumo programą, tačiau atkreipia dėmesį į Vyriausybės 1992 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 73 „Dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo, kuris yra paskelbtas ir viešai prieinamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. gegužės 18 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. gegužės 25 d. protokolas Nr. VM-43), 5 lapai.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirtas 2011 m. birželio 27 d. prašymas „Dėl tyrimui reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėjo, atliekančio skyriaus vedėjo funkcijas, Stanislav Vidtmann 2011 m. birželio 29 d. raštas Nr. K-1238/33-480 „Dėl prašymo“, skirtas Energetikos ministerijai, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Kęstučio Žilėno 2011 m. rugsėjo 21 d. raštas Nr. (7.1-09)-3-2680 „Dėl tyrimui reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo“, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 22 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procentų akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, šios sutarties priedų, taip pat akcininkų sutarties projektams“, 2 lapai.

6. Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties tarp akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir atvirosios akcinės bendrovės „Gazprom“ papildymo projekto“, 2 lapai.

7. Dvyliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2001-07-04 – 2004-12-15) ministrų sąrašas, 1 lapas.

8. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkai, 1 lapas.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2005 m. vasario 9 d. raštas Nr. 17-1067 „Dėl gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto“, skirtas Lietuvos Respublikos Seimui, 3 lapai.

10. Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. XI-246 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“, 10 lapų.

11. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininko 2009 m. gegužės 14 d. pranešimas, 2 lapai.

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 26 d. nutarimas, 37 lapai.

13. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, kurią 2004 m. sausio 23 d. pasirašė Valstybės turto fondas (Pardavėjas), veikiantis Lietuvos Respublikos vardu, ir atviroji akcinė bendrovė „Gazprom“ (Pirkėjas), 33 lapai.

14. Rusijos energetikos politika Centrinės Europos Rytuose, Keith C. Smith, vyresnysis bendradarbis, Strategijos ir tarptautinių mokslų centras, Vašingtonas, K.A., 2004-08-26, 10 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA