Pereiti į pagrindinį turinį

  • Baškienė

 

Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės pagalba Šiaulių miesto visuomenininkams, ieškantiems šilumos kainų mažinimo galimybių, buvo labai svari, svariausia, kurią suteikė politikai

 

 

 

2011 m. rugsėjo 14 d.

2021 m. lapkričio 15 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2011 m. birželio 14 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narę Rimą Baškienę prašydama pateikti pasiūlymus dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos ir gyventojams tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh kainos, kuri nuo 2011 m. birželio 1 d. buvo pakelta iki 23,26 ct/kWh, mažinimo galimybių.

Gavusi šį prašymą Rima Baškienė kartu su Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariais kreipėsi į Energetikos ministeriją. Seimo narė savo atsakyme atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo klausimu konkrečius sprendimus sėkmingai priėmė Ukmergės savivaldybė, kuriai talkinęs specialistas Vygintas Sidzikauskas sutiko pasidalinti savo patirtimi ir su šiauliečių darbo grupes šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti. Kartu buvo pateikta informacija, kaip šiauliečiams susisiekti su dr. Vygintu Sidzikausku.

Lietuvos Respublikos energetikos viceministras Arvydas Darulis 2011 m. birželio 28 d. raštu Darbo grupę informavo, jog jos ir Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės narių prašymus pagal kompetenciją persiunčia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė 2011 m. rugpjūčio 3 d. rašte pažymėjo, jog akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kaina nuo 2009 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. liepos mėn. padidėjo 33,5 proc., minėtu laikotarpiu šilumos kainos augimą nulėmė kintamųjų sąnaudų didėjimas, t. y. kuro kainų augimas. Čia pat pažymima, kad akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ bazinėje kuro struktūroje nustatyta viena kurio rūšis – gamtinės dujos, taigi, nuo šio kuro kainų pokyčių ir priklauso įmonės gaminamos šilumos kainos kitimas, šilumos kainos nuo 2009 m. didėjimas proporcingai gamtinių dujų kainos augimui.

Šiuo metu įgyvendinamas Šiaulių miesto biokuro kogeneracinės elektrinės statybos 105,97 mln. Eur vertės projektas. Komisijos vertinimu, 2012 m. pirmąjį pusmetį pradėjus eksploatuoti šią 11 MW elektrinės galios ir 25 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę, vidutinė šilumos kaina sumažės apie 11 proc.

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ numatomų ir įgyvendinamų investicijų kryptys, Komisijos nuomone, gali būti vertinamos kaip sukuriančios tvirtas prielaidas tiekiamos šilumos kainos mažėjimui.

Už išsamią Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Dianos Korsakaitės pateiktą informaciją, už galimybę susipažinti ir bendradarbiauti su mokslininku Vygintu Sidzikausku, už operatyvią pagalbą ir pagarbą visuomenininkų darbui ačiū Lietuvos Respublikos Seimo narei Rimai Baškienei.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Seimo narei Rimai Baškienei skirtas 2011 m. birželio 14 d. prašymas „Dėl pasiūlymų kaip mažinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos ir gyventojams tiekiamos šilumos kainas pateikimo“, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės 2011 m. birželio 16 d. raštas Nr. 178, 1 lapas.

3. Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Arvydo Darulio 2011 m. birželio 28 d. raštas Nr. (7.3-09)-3-1877 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainų mažinimo galimybės“, 1 lapas.

4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės Dianos Korsakaitės 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštas Nr. R2-1553 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos“, 3 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA