Pereiti į pagrindinį turinį

  • Damulevičius

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius 2013 m. gegužės 31 d. raštu pritarė uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai. Artūro Staponkaus nuotrauka

 

 

2013 m. birželio 17 d.

2022 m. gruodžio 5 d. redakcija

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktorius Rolandas Aušra, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, 2013 m. balandžio 16 d. raštu Nr. PP.13.04.16-2 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją informuodamas apie parengtą uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programą.

Šiuo raštu poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas informavo Šiaulių miesto savivaldybės administraciją apie tai, kad su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa galima susipažinti 2013 m. balandžio 22 d. iki 2013 m. gegužės 7 d. laikotarpiu darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. akcinėje bendrovėje „Axis Industries“ Pramonės g. 15, Šiauliuose.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija buvo informuota, jog pasiūlymai dėl poveikio aplinkai vertinimo programos gali būti teikiami užsakovui - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ - arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijas papildomai galima teikti pagal kompetenciją poveikio aplinkai vertinimo subjektams ir atsakingai institucijai.

Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktorius Rolandas Aušra, reaguodamas į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pastabas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos, pateiktas kartu su 2013 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-1488, 2013 m. gegužės 7 d. raštu Nr. PP.13.05.07-1 šilumos tiekimo įmonę operatyviai informavo, jog net į 5 įmonės pateiktas pastabas bus atsižvelgta atitinkamai koreguojant programą.

Pastebėtina, jog visos akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pastabos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos, pateiktas kartu su 2013 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-1488, buvo ne esminio pobūdžio ir jose nebuvo nieko, kas bylotų apie tai, kad planuojama ūkinė veikla pažeidžia ar gali pažeisti įmonės teisėtus lūkesčius bei interesus.

Apie teisėtų lūkesčių bei interesų galimą pažeidimą akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ rašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, reaguodama į Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2012 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. (4) SR-S-2747 (7.1), kuriame buvo pateikta priimta atrankos išvada - uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pastabos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos, pateiktos kartu su 2013 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-1488, reiškė, kad įmonė dėl uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – jokių didesnių priekaištų neturi.

Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktorius Krizentas Kameneckas 2013 m. gegužės 17 d. raštu Nr. S-2432(9.10.7), kaip ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, šiai programai pritarė.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S-1472-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ taip pat pritarė pagal jo pateiktas pastabas patikslintai uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai. Tai administracijos direktorius padarė vadovaudamasis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi. Šį pritarimo raštą parengė savivaldybės administracijos specialistė Eglė Bružienė.

Nei Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas, nei savivaldybės tarybos nariai niekaip nereagavo į administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. raštą Nr. S-1472-11, kuriuo buvo pritarta uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai.

Nei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, nei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, pritardami minėtai programai, kaip matyti iš visuomenei prieinamų dokumentų, net nevertino, kokia socialinė ekonominė aplinka, nepriklausomam šilumos gamintojui pradėjus eksploatuoti naująją biokuro katilinę, bus sukurta miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams, kitiems savivaldybės gyventojams. Jie net nevertino, kokia aplinka bus sukurta akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ veiklai.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą sudaro atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimo priėmimas dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tai numatyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose.

Po to, kai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius pasirašė 2013 m. gegužės 31 d. raštą Nr. S-1472-11, kelias uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ statyti Šiauliuose pirmąją privačią biokuru kūrenamą katilinę tapo beveik atviras – reikėjo tik su poveikio aplinkai ataskaita sklandžiai supažindinti visuomenę ir investicijai gauti galutinį Aplinkos apsaugos departamento pritarimą.

 

PRIDEDAMA:

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio planai“ direktoriaus Rolando Aušros 2013 m. balandžio 16 d. raštas Nr. PP.13.04.16-2 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėjos Nijolės Martinaitienės 2012 m. gruodžio 31 d. raštas Nr. (4) SR-S-2747 (7.1) „Atrankos išvada dėl biokuro katilinės poveikio aplinkai vertinimo“, 2 lapai.

3. Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktoriaus Krizento Kamenecko 2013 m. gegužės 17 d. raštas Nr. S-2432(9.10.7) „Dėl biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliai poveikio aplinkai vertinimo programos“, 2 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. raštas Nr. S-1472-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“, 1 lapas.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 1996 m. rugpjūčio 15 d. (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2011 m. birželio 28 d.), 19 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA