Pereiti į pagrindinį turinį

  • Lietuvos paštas

Taip prie Šiaulių „Akropolyje“ veikiančio 16-ojo AB „Lietuvos pašas“ skyriaus 2021 m. vasario 22 d. 11 val. 15 min. eilėje paslaugos suteikimo laukė 24 gyventojai

 

 

Siunčiu akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ 2021 m. vasario 8 d. raštą Nr. 3-2021-00600, kuriuo buvo atsakyta į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija, asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“) 2021 m. sausio 20 d. raštą Nr. 05 V „Dėl netinkamo klientų aptarnavimo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyriuose“.

 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. sausio 20 d. raštu Nr. 05 V kreipėsi į LR susisiekimo ministeriją prašydama įvertinti akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ vadovų, valdybos ir stebėtojų tarybos darbą įgyvendinant naująją įmonės taupymo politiką, kuri tampa nebepriimtina įmonės klientams, verčia juos atsisakyti įmonės teikiamų paslaugų.

LR susisiekimo ministerijos taip pat buvo paprašyta užtikrinti sklandų akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ darbą, pagarbą klientams, sklandų bendrovės Šiauliuose veikiančių skyrių darbą ir ypač šių skyrių darbą karantino laikotarpiu.

Asociacija gavo LR susisiekimo viceministrės Agnės Vaiciukevičiūtės 2021 m. sausio 27 d. raštą Nr. 2-309, kuriame rašoma, jog ministerija formuoja valstybės politiką pašto srityje, t. y. rengia įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų ir kitų teisės aktų, susijusių su pašto paslaugos teikimu, projektus, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos pašto srityje įgyvendinimą.

Gautą 2021 m. sausio 20 d. prašymą viceministrė persiuntė nagrinėti akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ administracijai ir valdybai.

 

Asociacija gavo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ Kontaktų centro skyriaus vadovės Jurgitos Kuznecovienės 2021 m. vasario 8 d. raštą Nr. 3-2021-00600, kuriame rašoma apie pastaraisiais metais bendrovės įgyvendintą ne vieną klientų aptarnavimo kokybę ir universaliosios pašto paslaugos prieinamumą gerinantį projektą: nuolat didinamas LP EXPRESS paštomatų skaičius; įdiegta e-savitarnos sistema; įgyvendinta nauja darbo organizavimo paštuose efektyvumą gerinanti „Mano siuntos“ paslauga, kuria naudodamiesi pašto paslaugų naudotojai gali pasirinkti jų poreikius atitinkančią paslaugą ir siunčiamąją siuntą paruošti savarankiškai – savitarnos sistemoje užregistruotos siuntos paštuose priimamos be eilės.

 

Tai, kad bendrovės pašto skyriuose klientams eilėse paslaugos reikia laukti po 20 ar 30 minučių, 2021 m. vasario 8 d. rašte paaiškinama tuo, jog, artėjant didžiosioms metų šventėms, per šias šventes ir pošventiniu laikotarpiu pašto siuntų kiekiai įprastai žymiai išauga, tampa didesni, nes didžioji dalis klientų ateina atsiimti arba išsiųsti pašto siuntas, klientai nesirenka savitarnos, kitų alternatyvių siuntimo būdų, leidžiančių išvengti stovėjimo eilėse.

Tačiau asociacijos 2021 m. sausio 20 d. rašte aprašytos įprastinės, ne šventinio laikotarpio pašto skyrių problemos, kurios pašto skyriuose buvo iki skyrių reorganizacijos, po skyrių reorganizacijos, o paskutinė rašte aprašyta problema, kaip vienas iš paskutiniųjų pašto skyrių veiklos pavyzdžių, buvo užfiksuota 2021 m. sausio 16 d., kada ir šventės, ir pošventinis laikotarpis jau senokai buvo pasibaigę.

Todėl akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ pateikti paaiškinimai apie tai, su kokiomis problemomis bendrovė susiduria artėjant šventėms, per šventes ir po švenčių, tikriausiai, yra ne kas kita, kaip didžiųjų metų švenčių proga sukurto standartinio pasiteisinimo perrašymas atsakant į visus panašius paklausimus ar pretenzijas, neatsižvelgiant į tai, dėl ko skundžiamasi ir kas kiekviename skunde ar paklausime rašoma.

Tai, kad mėnesio pabaigoje dėl mokesčius mokančių gyventojų klientų skaičius išauga 20-30 proc., sako, jog mėnesio pabaigoje pašto skyrių darbuotojų darbą reikėtų planuoti ir paskirstyti taip, kad, didesnio apkrovimo valandomis, prie klientų aptarnavimo langelių dirbtų daugiau darbuotojų ir nesusidarytų tokios didelės eilės, kuriose verčiami stovėti paslaugos laukiantys klientai.

Kadangi, artėjant didžiosioms metų šventėms ir šventiniu laikotarpiu, pašto siuntų kiekiai ir kitų paslaugų poreikiai įprastai žymiai išauga, ir tai iš anksto yra žinoma, akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“, kaip paslaugos teikėjo, pareiga yra viską iš anksto planuoti, operatyviai aptarnauti klientus ir netaupyti jų sąskaita.

 

Tai, kad karantino laikotarpiu eilėse prie pašto skyrių eilėse stovi po 20 ir daugiau klientų, 2021 m. vasario 8 d. rašte paaiškinama tuo, jog karantino laikotarpiu klientai pašto skyriuose aptarnaujami pagal karantino laikotarpiui nustatytus reikalavimus, griežtai laikantis numatytų ribojimų bei rekomendacijų, todėl vienu metu pašto skyriuje aptarnaujama mažiau klientų nei įprasta.

Pašto skyriuose, kuriuose galima vienu metu aptarnauti 5 klientus, išlaikant tarp jų 1,2-1,5 metro atstumą, jeigu vietoj 5 aptarnaujami tik 2 klientai, išlaikant tarp jų 3 metrų atstumą, klientams, stovintiems po 20 žmonių eilėse, neteikia jokio didesnio saugumo, nes eilėse tarp stovinčių klientų, nors ir būna 1,5-2,0 metrų atstumas, tačiau tai būna tik idealiu atveju, jeigu jiems užtenka vietos sužymėtoje eilėje, jeigu jie eilėje stovi po vieną, jeigu jie stovėdami nejuda ir nebendrauja tarpusavyje.

Tarp langelių, prie kurių aptarnaujami klientai, 1,2-1,5 metro atstumas tarp klientų yra daug saugesnis už 1,5-2,0 metrų atstumą tarp klientų, stovinčių eilėse, nes prie aptarnavimo langelių stovintys klientai stovi po vieną ir nekvėpuoja vienas į kitą, o stovintys eilėse, kvėpuoja vienas į kitam į nugarą ir dar vienas į kitą atsisukinėja, vienas su kitu bendrauja, ilgai stovint eilėse pasunkėja kai kurių klientų, ypač senjorų ir neįgaliųjų, kvėpavimas, jie nusistumia kaukes nuo kvėpavimo takų.

Todėl klientams gerokai saugiau būtų, jeigu pašto skyriuose, kuriuose galima vienu metu aptarnauti 5 klientus, būtų aptarnaujami bent 4 klientai, nepaliekant jų tiek ilgai laukti tokiose didelėse eilėse.

Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ vykdomas klientų aptarnavimas pagal bendrovės nustatytus reikalavimus kelia didesnį pavojų klientų sveikatai, lyginant su atveju, jeigu nebūtų nustatyta tokių reikalavimų, todėl akivaizdu, kad ne gyventojų ir pašto darbuotojų sveikata, o bendrovės siekis išsiversti su kuo mažiau ir labiau darbu apkrautų darbuotojų etatų yra akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ prioritetas, tam išnaudojant netgi karantininę situaciją.

 

Ne vienas DNSB pirmininkas, nebepakeldamas gyventojų protestų, pastaruoju metu su akcine bendrove „Lietuvos paštas“ nebepratęsia įmokų priėmimo sutarties arba artimiausiu metu rengiasi ją nutraukti dėl nepatenkinamos teikiamų paslaugų kokybės, tačiau bendrovės administracijai ir valdybai tai pasirodė besanti smulkmena, neverta nei dėmesio, nei paaiškinimo.

Kad tuo pat metu, netgi tuose pačiuose prekybos centruose konkurentai aptarnauja dalį bendrovės klientų, nesuteikdami jiems nepatogumų, kuriuos suteikia akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, tai bendrovės administracijai ir valdybai taip pat pasirodė neverta paaiškinimo smulkmena.

Jeigu netikslinga aptarnauti mokesčius už komunalines paslaugas pašto skyriuose mokančius daugiabučių gyventojus, akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ daugiabučių bendrijas turėtų apie tai informuoti atvirai ir iš anksto, kad šios pasirinktų kitus paslaugų teikėjus, o ne pasirašinėti su bendrijomis naujas sutartis, o po to tyčiotis iš daugiabučių gyventojų, laukiančių po pusę valandos eilėse, kad galėtų susimokėti mokesčius už komunalines paslaugas.

Beje, apie du trečdalius daugiabučių gyventojų, pašto skyriuose mokančių už komunalines paslaugas, sudaro senjorai, kurie moka mokesčius taip, kaip yra įpratę, nesinaudoja ir neplanuoja naudotis alternatyviais mokėjimo variantais. Priversti juos rinktis alternatyvius mokėjimo variantus, juos blogai aptarnaujant pašto skyriuose, – nepakankamai efektyvus ir labai prastas akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ sprendimas. Klientai alternatyvius mokėjimo variantus turi rinktis ne tam, kad jiems taip būtų patogiau, o tam, kad padėtų akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ sutaupyti daugiau pinigų atleidžiant iš darbo kaip galima daugiau darbuotojų ir likusius labiau apkraunant darbu.

 

Jeigu mokesčius pašto skyriuose mokantys gyventojai mėnesio pabaigoje gali pašto skyrių klientų srautą padidinti 20-30 proc., jie bendrovei, tikriausiai, yra labai svarbūs, todėl bendrovė neturėtų jų versti taip ilgai stovėti eilėse, neturėtų stengtis jais atsikratyti sudarant jiems nebepriimtinas aptarnavimo sąlygas. Nebent bendrovė nebesirengia ilgai dirbti, jai šių klientų nebereikia ir ji dėl jų taip yra susitarusi su savo konkurentais.

 

Kiekvieno kliento eilėse prie pašto skyrių tuščiai sugaištamas 20 – 30 minučių laikas, kaip galima suprasti skaitant 2021 m. vasario 8 d. atsakymą, bendrovės administracijos ir valdybos nėra laikomas nei vertybe, nei kažkieno patiriama finansine ar moraline žala – daug svarbiau, kad nebūtų per daug darbuotojų tuomet, kai sumažės klientų, kad be darbo nė 5 minučių nesėdėtų nė vienas bendrovės pašto skyriaus darbuotojas.

 

Jeigu nuo 2020 m. pabaigos išsiunčiamų į užsienį pašto siuntų skaičius padidėjo vidutiniškai apie 20 proc., taip pat ženkliai išaugo Lietuvoje siunčiamų pašto siuntų kiekiai, tai akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ ir be klientų reikalavimų turėtų būti suprantama, kad per mažas darbuotojų skaičius, kuris nepajėgė klientų tinkamai aptarnauti 2020 metais, dar labiau nepajėgs klientų tinkamai aptarnauti 2021 metais.

 

Rašto pabaigoje Kontaktų centro skyriaus vadovė Jurgita Kuznecovienė bendrovės vardu atsiprašo klientų už einamuoju metu patiriamus nepatogumus ir dėkoja už supratimą bei kantrybę, tačiau, kaip parodo 2021 m. vasario 8 d. atsakymo tekstas, tas atsiprašymas nėra labai nuoširdus, o tik formalus, kadangi pagal įstatymą reikia ką nors atsakyti.

Tai patvirtina ir naujas, paskutinis pavyzdys. 2021 m. vasario 22 d. 11 val. 15 min. einant pro Aido g. 8, „Akropolyje“, Šiauliuose esantį 16-ąjį akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyrių, galima buvo pamatyti, kad klientai aptarnaujami jau prie 3 langelių. Tačiau eilėje vis tiek stovėjo 24 klientai, jeigu neskaitysime kartu su mamomis stovėjusių dviejų 3-4 metų vaikų. Kai kur tarp laukiančiųjų buvo 2 metrų atstumas, o kai kur buvo tik metras ar pusė metro. Šią situaciją taip pat gali patvirtinti padarytos nuotraukos. Mėnesio pabaigoje klientų eilės čia bus dar didesnės.

Akivaizdu, kad Šiaulių miesto Pietiniame rajone, kuriame gyvena apie 60 tūkstančių gyventojų, reikia dviejų akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyrių, o jeigu yra tik vienas skyrius, tai jis turi dirbti ne 40 %, ne 60 %, o 100 % pajėgumu.

Todėl asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. sausio 20 d. rašte Nr. 05 V LR susisiekimo ministerijai išdėstytos problemos tebėra aktualios ir praėjus daugiau nei mėnesiui po didžiųjų žiemos švenčių. Tik gaila, kad Susisiekimo ministerijos nesudomino šiandieninė akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ veikla, kad ministerija, kaip supratome, liko patenkinta tuo, kad ji formuoja valstybės politiką pašto srityje, tačiau jai neįdomu, kaip ta politika veikia. Ministerija, tikriausiai, liko patenkinta akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ 2021 m. vasario 8 d. rašte pateiktu formaliu atsakymu į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. sausio 20 d. prašyme iškeltas problemas.

Įdomu būtų sužinoti, kaip akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ pastarojo laikotarpio veiklą vertina administracijos vadovai, įmonės valdyba, ką ji veikia, jeigu visus svarbiausius bendrovės klausimus sprendžia Kontaktų centro skyriaus vadovė Jurgita Kuznecovienė.

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ 2021 m. vasario 8 d. raštas Nr. 3-2021-00600 „Dėl gauto prašymo“, 2 lapai.

2. LR susisiekimo viceministrės Agnės Vaiciukevičiūtės 2021 m. sausio 27 d. raštas Nr. 2-309 „Dėl Jūsų prašymo“, 10 lapų.

3. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. sausio 20 d. raštas Nr. 05 V „Dėl netinkamo klientų aptarnavimo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ skyriuose“, 4 lapai.

4. Naujienų portale alfa.lt 2021 m. vasario 1 d. paskelbtas korespondento Arvydo Jockaus straipsnis „Lietuvos pašte – chaosas, tačiau šimtais atleidžiami darbuotojai“, 7 lapai.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Komentarai

Stasė Sudintienė
Pen, 02/26/2021 - 20:35 Tiesioginė nuoroda
Viskas, kas parašyta - tiesa, bet norėčiau papildyti. paštas nebepristato adresatui registruotos korespondencijos, nors paslauga būna apmokėta. Į pašto dėžutę įmeta pranešimą apie registruotą siuntą su nurodyta jau praėjusia pakartotino siuntos įteikimo data. Nors pašto dėžutė tikrinama 2 kartus į dieną, tačiau pašto darbuotojai ginasi standartiškai: niekas neatidarė durų ir jūs netikrinate pašto dėžutės. Tai įžūlus melas! nueini į paštą atsiimti siuntos - ten eilės, reikia stovėti gatvėje iš šalčiui spiginant, ir lietui lyjant. Lietuvos pašto paslaugų kokybė nepakenčiama!

Parašykite komentarą

CAPTCHA